Τρόπος δημιουργίας εξαιρετικών καμπανιών βίντεο, μέρος 1/3

Ένας οδηγός για τις μετρήσεις προβολής για την καλύτερη επίτευξη των διαφημιστικών στόχων σας

1 Επισκόπηση

Η πρόκληση

Έχετε ανεβάσει τα βίντεό σας στο YouTube και η καμπάνια YouTube προβάλλεται εδώ και κάποιο χρονικό διάστημα. Ποιες ενέργειες προβολής έχουν τη μεγαλύτερη σημασία για εσάς;

Ο στόχος σας

Να γνωρίζετε τις σημαντικότερες ενέργειες προβολής που πρέπει να μετρήσετε για να προσεγγίσετε το πιο συναφές κοινό στο YouTube σε όλες τις οθόνες και να ικανοποιήσετε - ή να υπερβείτε - τους στόχους σας.

Πώς να τα καταφέρετε

Όταν ξεκινάτε μια καμπάνια YouTube, αυτό που αναζητάτε είναι, φυσικά, οι προβολές. Αλλά τι ακριβώς θέλετε να επιτύχετε με τις προβολές: αναγνωρισιμότητα, μελέτη στοιχείων ή ενέργεια;

 • Οι βασικοί δείκτες απόδοσης (KPI) αναγνωρισιμότητας είναι οι εξής: προβολές, εμφανίσεις, μοναδικοί χρήστες
 • Οι βασικοί δείκτες απόδοσης (KPI) μελέτης στοιχείων είναι οι εξής: ποσοστό προβολών/εμφανίσεων, χρόνος παρακολούθησης
 • Οι βασικοί δείκτες απόδοσης (KPI) ενέργειας είναι οι εξής: κλικ, κλήσεις, εγγραφές, πωλήσεις

Για να βελτιστοποιήσετε την αποτελεσματικότητα της καμπάνιας βίντεο θα πρέπει αρχικά να γνωρίζετε ποιες είναι οι σημαντικότερες ενέργειες προβολής για μέτρηση και γιατί.

2 Μέτρηση της απόδοσης των καμπανιών βίντεο

Στην ενότητα Όλες οι καμπάνιες του Google Ads μπορείτε να δείτε τις καμπάνιες βίντεο μαζί με άλλες καμπάνιες που μπορεί να προβάλλετε. Επιλέγοντας τις Καμπάνιες βίντεο από αυτό το αναπτυσσόμενο μενού, μπορείτε να προβάλετε μια σύνοψη της απόδοσης μόνο για τις καμπάνιες βίντεο. Σε αυτήν την προβολή, μόνο οι στήλες και οι λειτουργίες που σχετίζονται με την απόδοση των καμπανιών βίντεο θα συμπληρώνονται αυτόματα με δεδομένα απόδοσης.

Στις βασικές μετρήσεις για τις καμπάνιες YouTube περιλαμβάνονται οι εξής:

Βασική απόδοση

 • Οι προβολές δείχνουν πόσες φορές οι χρήστες παρακολούθησαν ή αλληλεπίδρασαν με τη διαφήμιση βίντεο. Σημείωση: Οι προβολές διαφημίσεων βίντεο TrueView υπολογίζονται, επίσης, στον αριθμό δημόσιων προβολών του βίντεο στο YouTube, μόνο αν το βίντεο έχει διάρκεια μεγαλύτερη των 11 δευτερολέπτων.

 • Το ποσοστό προβολής ισούται με τον αριθμό των προβολών ή αλληλεπιδράσεων που λαμβάνει η διαφήμιση βίντεο, διαιρούμενο με τον αριθμό εμφανίσεων της διαφήμισης (εμφανίσεις βίντεο και μικρογραφιών).

 • Το μέσο CPV είναι το μέσο ποσό που πληρώνετε όταν κάποιος θεατής παρακολουθήσει 30 δευτερόλεπτα από το βίντεό σας (ή ολόκληρο, αν η διάρκειά του είναι μικρότερη από 30 δευτερόλεπτα) ή αλληλεπιδράσει με το βίντεό σας, όποιο από τα δύο συμβεί πρώτα. Έχετε υπόψη ότι το μέσο CPV μπορεί να μην είναι το ίδιο με το μέγιστο CPV. Το μέγιστο CPV είναι το μέγιστο ποσό που είστε διατεθειμένοι να πληρώνετε για μια προβολή διαφήμισης.

Απόδοση κλικ

 • Τα κλικ δείχνουν πόσες φορές έκαναν κλικ οι χρήστες στο βίντεό σας. Με τα κλικ μπορείτε να κατανοήσετε πόσο αποτελεσματικά προσελκύει η διαφήμισή σας τους χρήστες που τη βλέπουν. Οι ενδιαφέρουσες διαφημίσεις είναι πιο πιθανό να λάβουν κλικ.

 • Η αναλογία κλικ προς αριθμό εμφανίσεων (CTR) είναι ο αριθμός κλικ που λαμβάνει η διαφήμισή σας προς τον αριθμό των φορών που εμφανίζεται η διαφήμισή σας, εκφραζόμενος με τη μορφή ποσοστού.

Απόδοση αφοσίωσης

 • Η αφοσίωση δείχνει τον αριθμό των κλικ σε διαδραστικά στοιχεία, όπως τα κλικ σε teaser ή εικονίδια που αναπτύσσουν κάρτες στο βίντεό σας.

 • Το ποσοστό αφοσίωσης είναι ο αριθμός των αλληλεπιδράσεων με τη διαφήμισή σας (για παράδειγμα, τα κλικ σε εικονίδια και teaser καρτών) προς τον αριθμό εμφανίσεων της διαφήμισης, εκφραζόμενος με τη μορφή ποσοστού.

Προσέγγιση χρηστών και συχνότητα

 • Τα μοναδικά cookie είναι ο αριθμός των cookies (που αποθηκεύουν προτιμήσεις και άλλες πληροφορίες οι οποίες χρησιμοποιούνται σε ιστοσελίδες που επισκέπτονται οι χρήστες) τα οποία αφορούν συγκεκριμένα ένα μεμονωμένο πρόγραμμα περιήγησης στους υπολογιστές των χρηστών.

 • Οι μοναδικοί θεατές κατά cookie είναι ο αριθμός προβολών της διαφήμισης βίντεο κατά μοναδικό cookie σε μια δεδομένη χρονική περίοδο.

 • Η μέση συχν. εμφ. ανά cookie είναι ο μέσος αριθμός εμφανίσεων της διαφήμισης βίντεο σε ένα μοναδικό cookie σε μια δεδομένη χρονική περίοδο.

 • Η μέση συχνότητα προβολής ανά cookie είναι ο μέσος αριθμός προβολών του βίντεό σας από ένα μοναδικό cookie σε μια δεδομένη χρονική περίοδο.

Προβολές βίντεο

 • Το στοιχείο Αναπαραγωγή βίντεο έως: 25% δείχνει πόσο συχνά αναπαράγεται ένα βίντεο έως το 25% της διάρκειάς του.

 • Το στοιχείο Αναπαραγωγή βίντεο έως: 50% δείχνει πόσο συχνά αναπαράγεται ένα βίντεο έως τη μέση της διάρκειάς του.

 • Το στοιχείο Αναπαραγωγή βίντεο έως: 75% δείχνει πόσο συχνά αναπαράγεται ένα βίντεο έως το 75% της διάρκειάς του.

 • Το στοιχείο Αναπαραγωγή βίντεο έως: 100% δείχνει πόσο συχνά αναπαράγεται ένα βίντεο έως την ολοκλήρωσή του.

Αφοσίωση YouTube

 • Οι κερδισμένες ενέργειες προκύπτουν όταν ένας θεατής παρακολουθεί μια διαφήμιση βίντεο και, στη συνέχεια, πραγματοποιεί μια σχετική ενέργεια στο YouTube. Το Google μετρά τους παρακάτω τύπους κερδισμένων ενεργειών:

 • Οι κερδισμένες προβολές αυξάνονται όταν οι θεατές του YouTube παρακολουθούν επόμενα βίντεο στο κανάλι σας στο YouTube ή στο κανάλι σας στις σελίδες παρακολούθησης. Οι κερδισμένες προβολές αυξάνονται ανεξάρτητα από το εάν κάποιος επιλέξει να παρακολουθήσει ξανά το ίδιο βίντεο ή κάποιο άλλο βίντεο στο κανάλι σας.

 • Οι κερδισμένες εγγραφές προκύπτουν όταν στο κανάλι σας εγγράφονται θεατές. Οι κερδισμένες εγγραφές προσδίδουν μια μοναδική αξία, επειδή το περιεχόμενο από αυτά τα κανάλια YouTube μπορεί να προβληθεί στην αρχική σελίδα του YouTube.

 • Οι κερδισμένες προσθήκες λίστας αναπαραγωγής προκύπτουν όταν οι θεατές προσθέτουν το βίντεο σε λίστες αναπαραγωγής.

 • Οι κερδισμένες προσθήκες "μου αρέσει" προκύπτουν όταν οι θεατές επισημαίνουν ότι το βίντεο τους αρέσει.

 • Οι κερδισμένες κοινές χρήσεις προκύπτουν όταν οι θεατές μοιράζονται το βίντεο.

3 Άλλες λειτουργίες αναφορών

Πολλές από τις δυνατότητες αναφορών που διατίθενται για τις καμπάνιες του Δικτύου αναζήτησης και του Δικτύου προβολής διατίθενται και για τις καμπάνιες βίντεο, όπως οι εξής:

Σύνθετο φιλτράρισμα

Φιλτράρετε τα στατιστικά στοιχεία του λογαριασμού, για να αναζητήσετε τα δεδομένα που σας ενδιαφέρουν περισσότερο, όπως, για παράδειγμα, Κερδισμένες ενέργειες YouTube ή Μέγιστο CPV. Μπορείτε να φιλτράρετε κατά ετικέτα ή να δημιουργήσετε το δικό σας φίλτρο. Αφού δημιουργήσετε κάποιο φίλτρο, μπορείτε να το αποθηκεύσετε για εύκολη μελλοντική πρόσβαση.

Τμήματα

Χρησιμοποιήστε τμήματα, για να διαχωρίσετε τα δεδομένα σας σε σειρές βάσει των επιλογών που σας ενδιαφέρουν περισσότερο, όπως μορφή, δίκτυο, συσκευή κ.λπ. Επίσης, μπορείτε να κάνετε τμηματοποίηση κατά τύπο προβολής για να διαχωρίσετε την απόδοση κατά προβολές σε ροή έναντι προβολών video discovery. Οι επιλογές των τμημάτων ποικίλουν ανάλογα με την καρτέλα του λογαριασμού Google Ads που βλέπετε.

Αυτοματοποιημένες αναφορές

Μπορείτε να προσαρμόσετε τους πίνακες στατιστικών στοιχείων του λογαριασμού Google Ads χρησιμοποιώντας στήλες, τμήματα και φίλτρα. Μόλις οι πίνακες έχουν ακριβώς τη μορφή που θέλετε, μπορείτε να τους κατεβάσετε ως αναφορές σε διάφορες μορφές και να τους αποθηκεύσετε. Επίσης, μπορείτε να ρυθμίσετε τις αναφορές, έτσι ώστε να εκτελούνται σε συγκεκριμένα διαστήματα και να τις προγραμματίζετε, προκειμένου να αποστέλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε εσάς ή σε άλλους χρήστες που έχουν πρόσβαση στον λογαριασμό σας.

Το ιστορικό αλλαγών μου

Εδώ αναφέρονται οι αλλαγές που έχετε κάνει στον λογαριασμό σας. Δείχνει κάθε αλλαγή εντός ενός χρονικού πλαισίου, σύμφωνα με τα δεδομένα του λογαριασμού σας. Μπορείτε να προβάλετε όλες τις αλλαγές για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο, να φιλτράρετε τα αποτελέσματα κατά τύπο αλλαγής (όπως τις προσαρμογές προϋπολογισμού ή τις αλλαγές ομάδων διαφημίσεων) ή να δείτε τις αλλαγές για μια συγκεκριμένη καμπάνια βίντεο. Συγκρίνοντας τις αλλαγές με το χρονικό πλαίσιο των δεδομένων απόδοσης, μπορείτε να διαπιστώσετε ποιες αλλαγές ενδέχεται να συνέβαλαν στις αλλαγές της απόδοσης.

Τροποποίηση στηλών

Όταν προβάλλετε τον λογαριασμό Google Ads από την προβολή Όλες οι καμπάνιες, μπορείτε να προσθέσετε και να καταργήσετε στήλες σε οποιαδήποτε καρτέλα, κάνοντας κλικ στην επιλογή Τροποποίηση στηλών, στο αναπτυσσόμενο μενού Στήλες. Όσα στοιχεία αποεπιλέξετε, θα κρυφτούν την επόμενη φορά που θα συνδεθείτε στον λογαριασμό Google Ads. Εάν επιλέξετε Καμπάνιες βίντεο από το αναπτυσσόμενο μενού του τύπου καμπάνιας, θα δείτε τους ακόλουθους προκαθορισμένους τύπους στηλών:

 • Προβολές — χρησιμοποιήστε αυτές τις στήλες, για να παρακολουθείτε τις προβολές βίντεο και την αφοσίωση κοινού
 • Κοινό — αυτές οι μετρήσεις σάς βοηθούν να παρακολουθείτε την ανάπτυξη του κοινού σας στο YouTube
 • Καθιέρωση επωνυμίας —εξετάστε την αποτελεσματικότητα των διαφημίσεων βίντεο ως προς τη δημιουργία αναγνωρισιμότητας επωνυμίας
 • Μετατροπές — αναλύστε τα κλικ και τις μετατροπές στον ιστότοπό σας

4 Βασικές καρτέλες

Στις βασικές καρτέλες για τις καμπάνιες YouTube περιλαμβάνονται οι εξής:

Καρτέλα "Ομάδες διαφημίσεων"

Χρησιμοποιήστε την καρτέλα Ομάδες διαφημίσεων για να δείτε τα συνολικά αποτελέσματα των ομάδων διαφημίσεων βίντεο σε ένα συγκεκριμένο εύρος ημερομηνιών για μετρήσεις όπως εμφανίσεις, κλικ, ποσοστό προβολών/εμφανίσεων (VTR), κόστος ανά προβολή (CPV) κ.λπ. Για να δείτε τον συγκεκριμένο ορισμό κάθε μέτρησης, κάντε κλικ στο εικονίδιο επεξήγησης εργαλείου "?" σε κάθε κεφαλίδα στήλης.

Συμβουλή

Μια ομάδα διαφημίσεων περιέχει διαφημίσεις βίντεο που έχουν κοινά κριτήρια στόχευσης και προσφορές.

 • Κάθε ομάδα διαφημίσεων μπορεί να περιέχει μόνο μία συγκεκριμένη μορφή διαφήμισης βίντεο
 • Προβάλετε μια ξεχωριστή ομάδα διαφημίσεων για κάθε συγκεκριμένη μορφή διαφήμισης βίντεο που θέλετε να χρησιμοποιήσετε
 • Μπορείτε, επίσης, να προβάλετε πολλές ομάδες διαφημίσεων

Καρτέλα "Διαφημίσεις"

Η καρτέλα Διαφημίσεις είναι το σημείο όπου δημιουργείτε και διαχειρίζεστε τις διαφημίσεις σας. Σε αυτήν την καρτέλα μπορείτε να δημιουργήσετε, να επεξεργαστείτε και να δείτε σε προεπισκόπηση διαφημίσεις βίντεο. Επίσης, μπορείτε να δείτε και να προσαρμόσετε τα στατιστικά στοιχεία, τις προσφορές και άλλα στοιχεία των διαφημίσεων.

Καρτέλα "Βίντεο"

Κατανοώντας καλύτερα τον βαθμό απόδοσης των βίντεο YouTube στις διαφημίσεις βίντεο που διαθέτετε, θα γνωρίζετε σε ποιο περιεχόμενο βίντεο πρέπει να εστιάσετε με βάση το κοινό σας και θα μπορείτε να βελτιώσετε την απόδοση των καμπανιών βίντεο.

Η καρτέλα Βίντεο δείχνει την απόδοση βίντεο συγκεντρωτικά σε όλες τις διαφημίσεις. Επιλέγοντας από το αναπτυσσόμενο μενού Προβολές, μπορείτε να δείτε τα γραφήματα που απεικονίζουν την απόδοση όλων των διαφημίσεων βίντεο βάσει μέτρησης.

Μπορείτε, επίσης, να δείτε τις μετρήσεις απόδοσης και τις πληροφορίες κοινού για καθένα από τα βίντεό σας από τη σελίδα Αναλυτικά στοιχεία βίντεο. Στην καρτέλα Βίντεο, απλώς κάντε κλικ στον τίτλο βίντεο ή επιλέξτε Αναλυτικά στοιχεία από το αναπτυσσόμενο μενού δίπλα στον τίτλο του βίντεο.

Καρτέλα "Στόχευση βίντεο"

Η καρτέλα Στόχευση βίντεο αποσκοπεί σε 2 πράγματα: να εμφανίζει μετρήσεις απόδοσης για κάθε μέθοδο στόχευσης που χρησιμοποιείτε και να σας επιτρέπει να προσθέτετε και να εξαιρείτε μεθόδους στόχευσης απευθείας σε ομάδες διαφημίσεων και καμπάνιες. Μάθετε περισσότερα εδώ.

Οι Στόχοι στην καρτέλα "Στόχευση βίντεο" δείχνουν, επίσης, την απόδοση της διαφήμισης βίντεο κατά ομάδα στόχευσης. Επιλέξτε το τμήμα Διαφήμιση από αυτήν την καρτέλα για να συγκρίνετε την απόδοση κάθε διαφήμισης για κάθε ομάδα στόχευσης. Προσθέστε τις στήλες διατήρησης και αφοσίωσης στον πίνακα στατιστικών στοιχείων για να υπολογίσετε το ποσοστό των βίντεο που παρακολούθησαν οι χρήστες και να κατανοήσετε τον τρόπο με τον οποίο η διαφήμισή σας ενισχύει την επισκεψιμότητα του καναλιού σας στο YouTube.


Αντιμετώπιση προβλημάτων σχετικά με τα δεδομένα


Χρήσιμοι σύνδεσμοι