Πόροι μετάφρασης και τοπικής προσαρμογής

Οδηγίες για τη μετάφραση και την τοπική προσαρμογή

1 Επισκόπηση

Η πρόκληση

Αφού προσεγγίσετε το κοινό σας, θα πρέπει να συνδεθείτε μαζί του. Για να το κάνετε αυτό, βεβαιωθείτε ότι οι μεταφραστικοί πόροι που χρησιμοποιείτε είναι ευαίσθητοι ως προς τις τεχνικές και πολιτισμικές μικροδιαφορές της γλώσσας που χρησιμοποιείται από τις αγορές στις οποίες θα εξάγετε. Με αυτόν τον τρόπο, θα αλληλεπιδράσετε με το κοινό σας όπως ακριβώς σκοπεύατε.

Ο στόχος σας

Να προσδιορίσετε και να διαχειριστείτε πόρους με τον πιο αποδοτικό τρόπο ώστε να προσφέρουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα σχετικά με τις μεταφραστικές υπηρεσίες για τον ιστότοπό σας.Έτσι, θα διασφαλίσετε ότι επικοινωνείτε με τους πελάτες σας στη γλώσσα τους και θα καταφέρετε να εναρμονίσετε την επωνυμία σας σε παγκόσμιο επίπεδο.

Πώς να το καταφέρετε

Οι παρακάτω οδηγίες τοπικής προσαρμογής παρουσιάζουν μια συστηματική προσέγγιση στη διαδικασία ενσωμάτωσης και διαχείρισης του παρόχου.

Προτού επιλέξετε κάποιον πάροχο, ρωτήστε την ομάδα σας τι χρειάζεται, έχοντας υπόψη τις παρακάτω ερωτήσεις:

Γλώσσες

Ποιες είναι οι γλώσσες-στόχοι σας; Αναμένετε να μεγαλώσει αυτή η λίστα γλωσσών;

Όγκος

Ποιος είναι ο αρχικός όγκος λέξεων; Πόσο συχνά θα υποβάλλετε νέο περιεχόμενο;

Υπηρεσίες

Ποιες υπηρεσίες θέλετε να αντιστοιχούν στους τύπους περιεχομένου σας, για παράδειγμα:

 • Μη ορατό περιεχόμενο, π.χ. μεταδεδομένα SEO για τα οποία απαιτείται ελαφριά τελική επεξεργασία ή λιγότερο εξειδικευμένοι πόροι

 • Εξειδικευμένο περιεχόμενο, π.χ. πόροι με νομικές, τεχνικές ή ιατρικές απαιτήσεις με εμπειρία στον κλάδο

 • Δημιουργικό περιεχόμενο με μεγάλη προβολή, π.χ. εικόνες αρχικής σελίδας για τις οποίες απαιτούνται δημιουργικοί πόροι, διαπολιτισμική μετάφραση και επεξεργασία εκτός σύνδεσης

 • Τυπικό περιεχόμενο για το οποίο απαιτούνται τυπικοί πόροι και πιθανώς κάποιος έλεγχος

Χρονοδιάγραμμα

Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμά σας σύμφωνα με την υπηρεσία που χρειάζεστε και τον όγκο του περιεχομένου σας;

Πλατφόρμα

Ποιο σύστημα θα χρησιμοποιήσετε για τη δημιουργία και τη φιλοξενία του περιεχομένου, π.χ. το Wordpress;

2 Επιλέξτε την ομάδα σας και ταξινομήστε το περιεχόμενο

Αυτά τα βήματα κινούνται πέρα από τα βασικά θεμέλια της διασφάλισης ποιότητας και επικεντρώνονται σε πιο σύνθετες, πλήρως ανεπτυγμένες στρατηγικές προγραμμάτων.

Βήμα 1: Ενισχύστε την ομάδα μεταφραστών σας

Είτε έχετε μια εσωτερική ομάδα είτε συνεργάζεστε με έναν προμηθευτή τρίτου μέρους για την εξωτερική ανάθεση σε μεταφραστές, χρησιμοποιήστε τα παρακάτω ως κριτήρια αξιολόγησης, για να βεβαιωθείτε ότι έχετε τα απαραίτητα εφόδια για ποιοτικές μεταφράσεις:

Χρησιμοποιήστε μεταφραστές που έχουν τη γλώσσα-στόχο ως μητρική

Αναθέστε τη μετάφραση κάθε γλώσσας που σας ενδιαφέρει σε άτομα που την έχουν ως μητρική.

Αναζητήστε ειδικούς όταν χρειάζεται

Αν το περιεχόμενό σας έχει εξειδικευμένη ορολογία, π.χ. σχετίζεται με προϊόντα που είναι επιχειρηματικά, τεχνικά ή αφορούν συγκεκριμένο κλάδο, αναζητήστε μεταφραστές που διαθέτουν εμπειρία στη μετάφραση αυτού του είδους περιεχομένου.

Δώστε στους μεταφραστές σας τους κατάλληλους πόρους

Βεβαιωθείτε ότι διαθέτουν γλωσσάρια και οδηγούς στυλ για τα συγκεκριμένα προϊόντα και τις γλώσσες που ενημερώνονται ώστε να είναι συναφή με τις εξειδικευμένες πληροφορίες για κάθε περιοχή.

Βήμα 2: Προσδιορίστε διαφορετικούς τύπους περιεχομένου και την προτεραιότητά τους ως προς την τοπική προσαρμογή τους

Είναι μάλλον απίθανο κατά τη διαδικασία διασφάλισης ποιότητας να είναι δυνατός ο έλεγχος κάθε μεμονωμένης μεταφρασμένης λέξης. Επομένως, ελέγχετε το τοπικά προσαρμοσμένο περιεχόμενο, για να προσδιορίσετε τον τύπο του και την προτεραιότητα που θέλετε να έχει στη διαδικασία αξιολόγησης.

Τύπος περιεχομένου Ορισμός Παραδείγματα Προτεραιότητα ελέγχου
Καθιέρωση επωνυμίας/μάρκετινγκ Περιεχόμενο που υποστηρίζει την επικοινωνιακή προσέγγιση πελατών και τις πωλήσεις. Ιστότοπος, βοηθητικό υλικό πωλήσεων, καμπάνιες μάρκετινγκ, περιγραφές, παροτρύνσεις για δράση Υψηλή

Συνήθως, αυτό είναι το περιεχόμενο με τη μεγαλύτερη ορατότητα. Επίσης, στοχεύει σε δυνητικούς και νέους πελάτες, οι οποίοι ενδέχεται να μην έχουν ακόμη αναπτύξει αφοσίωση στην επωνυμία.
Νομικό Περιεχόμενο που ειδοποιεί τους πελάτες σχετικά με τις νομικές απαιτήσεις, περιέχει νομικές συμφωνίες ή απαιτείται για λόγους συμμόρφωσης Συμφωνίες απορρήτου, συμβάσεις, φόρμες και άλλες νομικές ειδοποιήσεις Υψηλή

Η εσφαλμένη μετάφραση μπορεί να προκαλέσει νομικά ζητήματα για την εταιρεία.

Συμβουλή: Ιδανικά αναθεωρείται από μεταφραστές με νομικό υπόβαθρο και ελέγχεται από τη νομική ομάδα.
Διεπαφή χρήστη/εφαρμογή για κινητά Διεπαφή χρήστη (UI) ή εφαρμογή που δημιουργήθηκε από την εταιρεία σας για πελάτες Ιδιόκτητος πίνακας ελέγχου ή άλλο UI, αυτόνομη εφαρμογή για κινητά Ποικίλλει

Ελέγξτε τις μετρήσεις επισκεψιμότητας και χρήσης. Όσο πιο ορατό είναι το περιεχόμενό σας τόσο μεγαλύτερη είναι η προτεραιότητα που πρέπει να του αναθέσετε για έλεγχο.
Υποστήριξη Περιεχόμενο που βοηθάει τους πελάτες να αντιμετωπίζουν προβλήματα μόνοι τους Εγχειρίδια, οδηγοί χρήσης, κέντρα βοήθειας Ποικίλλει

Ελέγξτε το ποσοστό των πελατών που χρησιμοποιούν αυτό το περιεχόμενο σε κάθε γλώσσα και αναθέστε την ανάλογη προτεραιότητα.

Συμβουλή

Αν έχετε μια εφαρμογή, φροντίστε να προσαρμόσετε τοπικά 5 βασικά στοιχεία:

 • Όνομα και περιγραφή στην καταχώριση στο Google Play Store
 • Ονόματα και περιγραφές προϊόντων που προσφέρονται για αγορά εντός εφαρμογής
 • Κείμενο Καθολικής καμπάνιας εφαρμογών (UAC)
 • Εικόνες, βίντεο και ήχος
 • Περιεχόμενο που βασίζεται σε διακομιστή

3 Επισκόπηση - ποιότητα

Η πρόκληση

Η ποιότητα των παροχών που προσφέρει η επιχείρησή σας πρέπει να είναι συνεπής σε όλες τις αγορές. Το χαρακτηριστικό αυτό θα πρέπει να μεταφέρεται στη γλώσσα που χρησιμοποιείτε για να επικοινωνήσετε το μήνυμά σας. Αφού επιλέξετε κατάλληλους παρόχους τρίτου μέρους ή εσωτερικό προσωπικό για την παροχή μεταφραστικών υπηρεσιών, πώς αξιολογείτε συγκριτικά, βελτιστοποιείτε και διατηρείτε την επιθυμητή ποιότητα;

Ο στόχος σας

Να εξασφαλίσετε ότι η ποιότητα της μετάφρασης αξιολογείται συγκριτικά, βελτιστοποιείται και διατηρείται, προκειμένου να διασφαλίσετε μια συνεπή υπηρεσία για όλους τους χρήστες και ότι η επωνυμία σας εκφράζεται με συνέπεια σε παγκόσμιο επίπεδο.

Πώς να το καταφέρετε

Οι παρακάτω οδηγίες τοπικής προσαρμογής δείχνουν μια συστηματική προσέγγιση στη διασφάλιση ποιότητας (QA) σε ολόκληρο το πρόγραμμα τοπικής προσαρμογής.

Αρχικά, εξετάστε την κλίμακα του προγράμματος τοπικής προσαρμογής. Ξεκινήστε εξετάζοντας τις εξής ερωτήσεις:

 • Τι πόρους και εργαλεία μετάφρασης διαθέτουμε;
 • Πώς θα αποκτήσουμε έμπειρους μεταφραστές και αναθεωρητές;
 • Ποιος θα είναι επικεφαλής της διαδικασίας διασφάλισης ποιότητας της τοπικής προσαρμογής;

4 Προσδιορισμός κατάλληλων παρόχων

Αφού ολοκληρώσετε τα βήματα του προγράμματος σε αυτόν τον οδηγό, θα έχετε μια πιο εμπεριστατωμένη άποψη για το τι είδους πάροχοι είναι οι πλέον κατάλληλοι για εσάς. Αυτά τα βήματα κινούνται πέρα από τον βασικό εντοπισμό παρόχων και επικεντρώνονται σε πιο σύνθετες, πλήρως ανεπτυγμένες στρατηγικές διαχείρισης παρόχων.

Βήμα 1: Κάντε έρευνα για παρόχους

Αναζητήστε μεταφραστικές υπηρεσίες στο Google. Ρίξτε μια ματιά στον ιστότοπο κάθε παρόχου και σκεφτείτε τα εξής:

 • Τι υπηρεσίες προσφέρει; Προωθεί κάποιες υπηρεσίες σε σχέση με άλλες;
 • Ποιοι είναι οι πελάτες του; Είναι κυρίως μεγάλοι, μικροί ή και τα δύο;
 • Τι εμπειρία συνεργασίας έχει με εταιρείες παρόμοιες με τη δική σας;
 • Ποιες γλώσσες υποστηρίζει ο πάροχος;
 • Πού βρίσκεται η έδρα της εταιρείας; Υπάρχει κάποιος υπεύθυνος στη δική σας ζώνη ώρας;
 • Πότε ιδρύθηκε η εταιρεία;
 • Ποιος είναι ο ιδρυτής της εταιρείας; Εξειδικεύεται σε κάποια συγκεκριμένη αγορά;
 • Αναφέρει πληροφορίες τιμολόγησης;

Βήμα 2: Προσδιορίστε τις υπηρεσίες και τους τύπους των παρόχων

Οι τυπικοί πάροχοι μεταφραστικών υπηρεσιών συνήθως προσφέρουν υπηρεσίες μετάφρασης, ψηφιακής στοιχειοθεσίας, επαλήθευσης ποιότητας και διαχείρισης έργων. Υπάρχουν δύο κύριοι τύποι παρόχων:

Πάροχοι μίας γλώσσας (SLV)

Προσφέρουν υπηρεσίες σε ένα μικρό υποσύνολο γλωσσών, κατά κανόνα σε μία ή σε λίγες περιφερειακές γλώσσες. Συνήθως, οι SLV κοστίζουν λιγότερο από τους παρόχους πολλών γλωσσών και αποτελούν καλή επιλογή σε περίπτωση που θέλετε να προσαρμόσετε τοπικά περιεχόμενο σε μία έως τρεις περιφερειακές γλώσσες.

Πάροχοι πολλών γλωσσών (MLV)

Προσφέρουν παγκόσμια κάλυψη για το σύνολο των αναγκών τοπικής προσαρμογής. Οι MLV μπορούν να διαχειριστούν ταυτόχρονα πολλά έργα σε διάφορες περιοχές. Για την παροχή των υπηρεσιών τους, χρησιμοποιούν συνήθως έναν συνδυασμό SLV, ελεύθερων επαγγελματιών και μεταφραστών πλήρους απασχόλησης.

Βήμα 3: Προσδιορίστε τον τύπο των παρόχων που χρειάζεστε

Για να καθορίσετε τον τύπο παρόχου που χρειάζεστε, εξετάστε τα ακόλουθα. Έχετε υπόψη ότι μπορεί να χρειαστείτε πολλούς SLV ή ακόμη και πολλούς MLV, για να ολοκληρωθεί η εργασία τοπικής προσαρμογής που επιθυμείτε.

Τοπική εμπειρία

Ένας SLV μπορεί να ειδικεύεται περισσότερο σε μεταφράσεις σε συγκεκριμένες περιοχές

Εξειδίκευση υπηρεσιών

Ορισμένοι πάροχοι διαθέτουν εμπειρία σε εξειδικευμένους τομείς, π.χ. δημιουργικό μάρκετινγκ, διαπολιτισμικές μεταφράσεις, περιεχόμενο υγείας, νομικό περιεχόμενο κ.λπ.

Προσφερόμενες υπηρεσίες

Ορισμένοι πάροχοι ειδικεύονται σε υπηρεσίες ελέγχου, δημιουργία περιεχομένου, δοκιμές κ.λπ.

Έλεγχος ποιότητας

Αν θέλετε να ελέγχεται η ποιότητα του περιεχομένου σας, μπορείτε να προσλάβετε έναν δεύτερο "πάροχο υπηρεσιών ελέγχου". Σκεφτείτε τον έλεγχο ποιότητας σαν να αναθέτετε τον έλεγχο του κειμένου κάποιου συγγραφέα σε έναν επιμελητή.

Επεκτασιμότητα και μετριασμός κινδύνου

Αν έχετε μεγάλους όγκους με μικρά χρονοδιαγράμματα, εξετάστε το ενδεχόμενο να συνεργαστείτε με πολλούς παρόχους

Βήμα 4: Δημιουργήστε ένα αίτημα παροχής ενημέρωσης (request for input - RFI)

 • Παρουσιάστε συνοπτικά τις ανάγκες σας (περιεχόμενο, υπηρεσίες, όγκοι και γλώσσες) σε μερικούς παρόχους
 • Συγκεντρώστε πληροφορίες σχετικά με τις γλωσσικές τους δυνατότητες, όπως:
  • Υπηρεσίες και γλώσσες: Μια λίστα γλωσσικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων τομέων εξειδίκευσης ή εμπειρογνωμοσύνης
  • Αναφορές: Μια λίστα δύο έως τριών επαγγελματικών αναφορών, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων επικοινωνίας
  • Εκτίμηση κόστους: Εκτιμώμενο κόστος ανά γλώσσα και τύπο περιεχομένου. Η τιμολόγηση, κατά κανόνα, υπολογίζεται ανά λέξη για τη μετάφραση και ανά λέξη ή ανά ώρα για τον έλεγχο

Βήμα 5: Καταρτίστε μια σύντομη λίστα με τους παρόχους

Αποφασίστε ποιοι πάροχοι είναι πιο κατάλληλοι για τις δικές σας ανάγκες τοπικής προσαρμογής. Λάβετε υπόψη αν προσφέρουν τις υπηρεσίες και τις γλώσσες που χρειάζεται η ομάδα σας. Επίσης, λάβετε υπόψη πόσο ενδιαφέρον έδειξαν στο ενδεχόμενο συνεργασίας μαζί σας. Για παράδειγμα, ποια ήταν η ανταπόκρισή τους κατά την αρχική σας επικοινωνία μαζί τους.

Βήμα 6: Δημιουργήστε ένα αίτημα για πρόταση (request for proposal - RFP)

Δημιουργήστε ένα αίτημα για πρόταση (RFP) και στείλτε το στους παρόχους που είναι στη σύντομη λίστα σας. Το RFP θα πρέπει να πληροί τις εξής προϋποθέσεις:

 • Να παρουσιάζει το έργο σας: Να παρέχει μια επισκόπηση της εταιρείας, του περιεχομένου και του κοινού σας
 • Να γνωστοποιεί τις ανάγκες σας: Ποιες είναι οι υπηρεσίες, οι γλώσσες-στόχοι, ο όγκος, η ειδίκευση, το χρονοδιάγραμμα κ.λπ.
 • Να περιγράφει τις πληροφορίες που χρειάζεστε: Τι ακριβώς αναμένετε από την απάντηση των παρόχων στη σύντομη λίστα σας;

Πληροφορίες που χρειάζεστε από τους παρόχους στη σύντομη λίστα

Επισκόπηση παρόχου

Αυτό θα μπορούσε να περιλαμβάνει τα εξής:

 • Γλώσσες
 • Δείγμα πελατών
 • Τομείς εξειδίκευσης
 • Τοποθεσίες
 • Αριθμός υπαλλήλων

Διαδικασίες ποιότητας

Αυτό θα μπορούσε να περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τη μεθοδολογία του παρόχου και τη διαδικασία επίλυσης τυχόν προβλημάτων.

Χρονοδιαγράμματα

Αυτό θα μπορούσε να περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τις ανάγκες όσον αφορά τον χρόνο διεκπεραίωσης και τη διαδικασία που εφαρμόζεται σε περίπτωση μη τήρησης των προθεσμιών.

Πόροι

Αυτό θα μπορούσε να περιλαμβάνει τα εξής:

 • Αντιπροσωπευτικό γνωστικό υπόβαθρο των μεταφραστών
 • Αριθμός μεταφραστών που απασχολούνται από τον πάροχο
 • Τοποθεσία όπου βρίσκονται οι μεταφραστές
 • Παρεχόμενη εκπαίδευση
 • Διαχείριση απόδοσης
 • Τρόπος προσδιορισμού του κόστους των παρόχων

Υποστήριξη οργάνωσης

Αυτό θα μπορούσε να περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τα σημεία επαφής, όπως εάν έχετε αποκλειστικό διαχειριστή έργων και τη ζώνη ώρας όπου βρίσκεται

Συστήματα

Αυτό θα μπορούσε να περιλαμβάνει τα εξής:

 • Ποιες πλατφόρμες χρησιμοποιούνται
 • Υποστηριζόμενοι τύποι αρχείων
 • Αν παρέχεται υποστήριξη για ενσωμάτωση στις πλατφόρμες σας
 • Αν πρέπει να αφιερώσετε αποκλειστικούς πόρους από την πλευρά σας
 • Αν υπάρχει χρέωση για την ενσωμάτωση

Εκτίμηση κόστους

Θα μπορούσατε:

 • Να ρωτήσετε το κόστος ανά λέξη / γλώσσα / τύπο περιεχομένου
 • Να ελέγξετε αν παρέχονται εκπτώσεις για τη χρήση λογισμικού μεταφραστικής μνήμης
 • Να ρωτήσετε αν υπάρχει επιπλέον κόστος, π.χ. στη διαχείριση έργων, στη μετέπειτα επεξεργασία, στον έλεγχο κ.λπ.

Συμβουλή

Ζητήστε από τον πάροχο να δώσει ένα δείγμα. Δώστε ένα δείγμα περιεχομένου και ζητήστε από έναν από τους μεταφραστές που θα εργαστούν για τα έργα σας να πραγματοποιήσει τη μετάφραση. Βεβαιωθείτε ότι στην ομάδα σας υπάρχουν δύο ή περισσότερα άτομα που μπορούν να επιβεβαιώσουν τα αποτελέσματα.

Βήμα 7: Δημιουργήστε βασικούς δείκτες απόδοσης (KPI) για τη σύμβαση με τους επιλεγμένους παρόχους

Θα χρειαστείτε μια σύμβαση για κάθε πάροχο με τον οποίο θα επιλέξετε να συνεργαστείτε. Συμπεριλάβετε υπηρεσίες και βασικούς δείκτες απόδοσης (KPI) στη σύμβασή σας, ώστε να μπορείτε να καταστήσετε υπεύθυνη την ομάδα τοπικής προσαρμογής για την τήρηση συγκεκριμένων προτύπων. Χρησιμοποιήστε ως αφετηρία τους ακόλουθους βασικούς δείκτες απόδοσης (KPI) και για να προσδιορίσετε σημεία βελτίωσης σε βάθος χρόνου.

Βασικοί δείκτες απόδοσης (KPI) γλωσσικής ποιότητας

 • Συμμόρφωση: Τήρηση των απαιτήσεων του οδηγού στυλ και των οδηγιών των έργων
 • Γραμματική: Χρήση της σωστής γραμματικής για τη γλώσσα-στόχο *Στίξη/ορθογραφία: Τήρηση των γλωσσικών προτύπων και του οδηγού στυλ
 • Νόημα: Μετάδοση του επιδιωκόμενου νοήματος στο περιεχόμενο της αρχικής πηγής
 • Ορολογία: Χρήση προτιμώμενων μεταφράσεων στο γλωσσάριο, τον οδηγό στυλ και τη μεταφραστική μνήμη
 • Κατανόηση: Σύνταξη περιεχομένου που μπορεί να γίνει εύκολα κατανοητό από τα άτομα που έχουν τη γλώσσα μετάφρασης ως μητρική
 • Πρότυπα: Καθορισμός κριτηρίων "ποσοστού σφαλμάτων". Τα πρότυπα θα πρέπει να ισχύουν ανά έργο ή ανά λέξη (όπως ανά 1000 λέξεις)

Σημείωση: Χρησιμοποιήστε διαφορετικό πάροχο για τη μέτρηση της γλωσσικής ποιότητας, αν εσείς ή ο πάροχος των μεταφραστικών υπηρεσιών δεν διαθέτετε πόρους που μπορούν να αξιολογούν αντικειμενικά τις μεταφράσεις.

Βασικοί δείκτες απόδοσης (KPI) έγκαιρης παράδοσης

 • Πρότυπα: Καθορίστε κριτήρια "έγκαιρης" παράδοσης. Τα πρότυπα θα πρέπει να ισχύουν ανά έργο (αν υπάρχει μόνο ένα έργο) ή ανά λέξη (αν η εργασία θα είναι συνεχής).

Βήμα 8: Εδραιώστε μια αποτελεσματική επικοινωνία με στόχο τη μεγιστοποίηση της υποστήριξης του παρόχου

Ο τρόπος με τον οποίο επικοινωνείτε με τους παρόχους τοπικής προσαρμογής θα πρέπει να ανταποκρίνεται στο εύρος της ανατεθειμένης εργασίας. Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες από την αρχική επικοινωνία μέχρι και την επικοινωνία μετά την παράδοση του έργου.

Αρχική επικοινωνία

 • Ζητήστε από τον πάροχο να παρακολουθεί και να σας κοινοποιεί βασικές λεπτομέρειες σχετικά με το έργο σας: ημερομηνία έναρξης, κατάσταση, ημερομηνία ολοκλήρωσης κ.λπ.

 • Πραγματοποιήστε μια αρχική συνάντηση. Χρησιμοποιήστε μια διαδικασία συγχρονισμού για την κοινοποίηση των ενημερώσεων, καθώς και για τον προσδιορισμό και την επίλυση των ζητημάτων που προκύπτουν

 • Διαχειριστείτε τις προσδοκίες σχετικά με την ποιότητα. Συζητήστε με τους παρόχους τις ανάγκες και τις προσδοκίες σας. Ενημερώστε τα καθορισμένα πρότυπα ανάλογα με τις ανάγκες

 • Δημιουργήστε γλωσσικές αναφορές. Δώστε ρητές αναφορές, για να μεταφέρετε τις γλωσσικές σας προτιμήσεις, π.χ. στιγμιότυπα οθόνης, οδηγούς στυλ, γλωσσάρια κ.λπ.

Συνεχής επικοινωνία

 • Ειδοποιήστε άμεσα τους παρόχους για προβλήματα ποιότητας. Φροντίστε να επισημάνετε τυχόν προβλήματα, να διευκρινίσετε τα πρότυπα ποιότητας και να βεβαιωθείτε ότι τα προβλήματα έχουν επιλυθεί

 • Ζητήστε να γίνονται ενημερώσεις. Συζητήστε τις ενημερώσεις για τον οδηγό στυλ, το γλωσσάριο, τη διαδικασία διασφάλισης ποιότητας κ.λπ.

 • Προσδιορίστε ευκαιρίες συνεχούς βελτίωσης. Μοιραστείτε βέλτιστες πρακτικές. Γνωστοποιήστε παρατηρήσεις και προτάσεις

 • Απαντήστε έγκαιρα στις ερωτήσεις των παρόχων. Δώστε σαφείς πληροφορίες και μοιραστείτε πόρους και εργαλεία σύμφωνα με την κρίση σας

Επικοινωνία μετά την παράδοση του έργου

 • Στείλτε σχόλια στους παρόχους. Ενημερώστε τους για το τι πήγε καλά και πού μπορούν να βελτιωθούν την επόμενη φορά

Οι παραπάνω οδηγίες διαχείρισης παρόχων μπορούν να σας βοηθήσουν να επιλέξετε και να διαχειριστείτε παρόχους οι οποίοι προσφέρουν τις ποιοτικές μεταφράσεις που αξίζει το κοινό σας.

5 Διασφάλιση ποιότητας

Βήμα 1: Δημιουργήστε τη διαδικασία διασφάλισης ποιότητας του περιεχομένου σας

Η βέλτιστη διαδικασία διασφάλισης ποιότητας καλύπτει δύο βασικά σημεία ελέγχου:

α. Γλωσσική αναθεώρηση

Βεβαιωθείτε ότι η μετάφραση μεταφέρει τα ίδια βασικά σημεία με το περιεχόμενο-πηγή. Ελέγξτε ότι η ορολογία είναι συνεπής και συμφωνεί με το γλωσσάριο. καθώς και ότι χρησιμοποιούνται οι σωστές γραμματοσειρές βάσει του οδηγού στυλ κ.λπ.

Ο τρόπος ρύθμισης της διαδικασίας θα εξαρτηθεί από τον όγκο των έργων τοπικής προσαρμογής. Για παράδειγμα:

Μεμονωμένη τοπική προσαρμογή

Ένας ομιλητής της μητρικής γλώσσας αναθεωρεί τη μετάφραση, ιδανικά με ένα εργαλείο μετάφρασης με τη βοήθεια υπολογιστή (CAT), έτσι ώστε μελλοντικοί αναθεωρητές να μπορούν να επωφεληθούν από το έργο του.

Χαμηλός έως μέτριος όγκος

Ο πάροχος αναλαμβάνει τη μετάφραση και την τελική αναθεώρηση του περιεχομένου. Οι μεταφράσεις και η αναθεώρηση ολοκληρώνονται σε ένα εργαλείο CAT. Αυτό θα βοηθήσει τους μελλοντικούς μεταφραστές να μάθουν από κάθε έργο και να χρησιμοποιήσουν τις προηγούμενες μεταφράσεις για το ίδιο περιεχόμενο.

Συνεχείς ανάγκες τοπικής προσαρμογής

Ο πάροχός σας χρησιμοποιεί ένα εργαλείο CAT, για να συντονίσει τη ροή εργασιών τοπικής προσαρμογής και να αναπτύξει ένα ιστορικό, γνωστό και ως "μεταφραστική μνήμη" των προηγούμενων έργων. Εξειδικευμένοι αναθεωρητές παρέχουν σχόλια για κάθε έργο τοπικής προσαρμογής και οι βαθμολογίες παρακολουθούνται για τον εντοπισμό συστηματικών βελτιώσεων και τη βαθμολογία της απόδοσης των μεταφραστών. Περιστασιακά, φέρνετε τους μεταφραστές στις εγκαταστάσεις σας, ώστε να κατανοήσουν καλύτερα τις ανάγκες της επιχείρησης και του περιεχομένου σας.

β. Τεχνική επικύρωση

Εκτελέστε τον κώδικα για μια τοπικά προσαρμοσμένη έκδοση του ιστοτόπου ή της εφαρμογής σας, για να διασφαλίσετε ότι το κείμενο αποδίδεται σωστά. Ελέγξτε πώς εμφανίζεται το περιεχόμενο στην οθόνη υπολογιστών και κινητών συσκευών. Ο στόχος είναι να εντοπίζετε σφάλματα πριν από τη δημοσίευση της τοπικά προσαρμοσμένης έκδοσης του ιστοτόπου ή της εφαρμογής σας στους πελάτες.

Βήμα 2: Μετρήστε την ποιότητα τοπικής προσαρμογής σύμφωνα με τους βασικούς δείκτες απόδοσης (KPI)

Μπορείτε να μετρήσετε και να παρακολουθήσετε πώς λειτουργεί το πρόγραμμα τοπικής προσαρμογής. Χρησιμοποιήστε ως αφετηρία τους ακόλουθους βασικούς δείκτες απόδοσης, αλλά και για να προσδιορίστε σημεία βελτίωσης σε βάθος χρόνου.

Για παράδειγμα, αν το ποσοστό μετατροπών των επισκεπτών σας είναι χαμηλό σε μια αγορά, εξετάστε λεπτομερώς την ποιότητα μετάφρασης για τη συγκεκριμένη περιοχή και απευθυνθείτε σε άτομα που έχουν τη γλώσσα μετάφρασης ως μητρική, για να συγκεντρώσετε σχόλια σχετικά με το περιεχόμενο.

Γλωσσικοί βασικοί δείκτες απόδοσης (KPI) • Αναγνωσιμότητα/στυλ/ύφος
• Συμμόρφωση
• Νόημα
• Γραμματική
• Σημεία στίξης/ορθογραφία
• Ορολογία
Βασικοί δείκτες απόδοσης (KPI) αντίκτυπου • Νέοι πελάτες που αποκτήθηκαν στις αγορές
• Επισκεψιμότητα ιστοτόπου (κατά χώρα και γλώσσα)
• Ποσοστό μετατροπών επισκεπτών
• Ποσοστό μεριδίου αγοράς
• Ποσοστό απόδοσης επένδυσης (ROI) μετάφρασης

Έχοντας υπόψη τις παραπάνω οδηγίες διαχείρισης ποιότητας, το επόμενο βήμα είναι να επιλέξετε το προσωπικό που θα ζωντανέψει το περιεχόμενό σας σε πολλές διαφορετικές γλώσσες.