Δείτε πώς η τεχνολογία μπορεί να διευκολύνει καλές τελωνειακές διαδικασίες

Πώς οι ψηφιακές τελωνειακές διαδικασίες διευκολύνουν τις εξαγωγές

1 Επισκόπηση

Η πρόκληση

Όταν πραγματοποιείτε διασυνοριακές συναλλαγές, πρέπει να γνωρίζετε αν οι τελωνειακές διαδικασίες μιας χώρας θα βοηθήσουν ή θα δυσχεράνουν την ασφαλή και ταχεία παράδοση των προϊόντων σας.

Ο στόχος σας

Να γνωρίζετε ποιες χώρες χρησιμοποιούν τεχνολογία που θα επιταχύνει την τελωνειακή διαδικασία τόσο για τον εξαγωγέα όσο και για τον εισαγωγέα και να κατανοήσετε γιατί η υιοθέτηση τέτοιας τεχνολογίας μπορεί να σας προσφέρει καλύτερη απόδοση.

Ο θετικός αντίκτυπος των ψηφιακών τελωνειακών πλατφορμών

Οι χώρες που έχουν ψηφιοποιήσει τις τελωνειακές διαδικασίες τους προσφέρουν μεγαλύτερη διαφάνεια και βελτιωμένη αποτελεσματικότητα στις καθημερινές διαδικασίες συναλλαγών.

2 Τεχνολογία που διευκολύνει καλές τελωνειακές διαδικασίες

Τα τελευταία χρόνια έχει σημειωθεί ραγδαία άνοδος του παγκόσμιου εμπορίου. Το γεγονός αυτό έχει αυξήσει την απαίτηση για συντονισμό των διαφόρων ομάδων και οργανισμών εμπορίου.1 Αυτό είχε ως αποτέλεσμα πολλές οικονομίες να υιοθετήσουν την πλατφόρμα ενιαίας θυρίδας.

Τι είναι η πλατφόρμα ενιαίας θυρίδας

Το Κέντρο των Ηνωμένων Εθνών για τη διευκόλυνση του εμπορίου και των ηλεκτρονικών συναλλαγών (UN/CEFACT)2 έχει ορίσει την ενιαία θυρίδα ως μια πλατφόρμα που επιτρέπει στα εμπλεκόμενα στο εμπόριο και τις μεταφορές μέρη να υποβάλλουν τυποποιημένες πληροφορίες και δικαιολογητικά σε ένα μόνο σημείο εισόδου, προς εκπλήρωση των διαδικασιών που σχετίζονται με την εισαγωγή, την εξαγωγή και τη διαμετακόμιση.

Αυτή η διαδικτυακή πλατφόρμα επιτρέπει στους χρήστες να υποβάλλουν αιτήματα για εγκρίσεις, εξουσιοδοτήσεις και άλλες πιστοποιήσεις που απαιτούνται για την εισαγωγή και την εξαγωγή αγαθών. Οι υπηρεσίες που έχουν ενσωματωθεί στο σύστημα έχουν πρόσβαση σε αρχεία φορολογικών μητρώων και μητρώων επιχειρήσεων. Είναι πολύ πιο αποτελεσματικό, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα και προσφέροντας λιγότερη γραφειοκρατία σε μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις.

Στις χώρες που χρησιμοποιούν πλατφόρμα ενιαίας θυρίδας υπάρχουν λιγότερες καθυστερήσεις και περισσότερη διαφάνεια. Πρόκειται για καλά νέα για τις επιχειρήσεις που θέλουν τα προϊόντα τους να φτάσουν στους καταναλωτές γρήγορα και με ασφάλεια.

Επίσης, σύμφωνα με τα στοιχεία του δείκτη επιχειρηματικότητας (Doing Business Index), η τεχνολογία επιταχύνει τη διαδικασία εκτελωνισμού. Για παράδειγμα, οι έμποροι σε οικονομίες με πλήρως λειτουργικά ηλεκτρονικά συστήματα που επιτρέπουν την ηλεκτρονική υποβολή και επεξεργασία των τελωνειακών διασαφήσεων εισαγωγών και εξαγωγών, δαπανούν λιγότερο χρόνο στον εκτελωνισμό.

Για παράδειγμα, η Κολομβία είναι μία από τις χώρες που έχουν υιοθετήσει το σύστημα ενιαίας θυρίδας για τη διασφάλιση μεγαλύτερης αποδοτικότητας στα τελωνεία.

Το σύστημα ενιαίας θυρίδας της Κολομβίας

Η Κολομβία ανέπτυξε ένα σύστημα ενιαίας θυρίδας για το εξωτερικό εμπόριο στις αρχές της δεκαετίας του 2000, προκειμένου να διασφαλίσει τον αποτελεσματικό συντονισμό των εξαγωγών της. Ονομάζεται Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE).

Το σύστημα ενιαίας θυρίδας της Κολομβίας συνδέει 21 δημόσιες υπηρεσίες και τρεις ιδιωτικές εταιρείες που παρέχουν πιστοποιητικά ηλεκτρονικής υπογραφής και νομικές πληροφορίες με εισαγωγείς, εξαγωγείς, τελωνειακούς υπαλλήλους και μεσίτες μέσω μιας διαδικτυακής πλατφόρμας.

Οφέλη πλατφόρμας ενιαίας θυρίδας

Η δημιουργία μιας πλατφόρμας ενιαίας θυρίδας αποτελεί σαφή ένδειξη της δέσμευσης μιας οικονομίας στη διευκόλυνση του εμπορίου για εισαγωγείς και εξαγωγείς. Κι αυτό γιατί η δημιουργία και η χρήση μιας πλατφόρμας ενιαίας θυρίδας είναι δαπανηρή και απαιτεί περίπου τέσσερα χρόνια.

Παρά τις διαφορετικές χρήσεις και εφαρμογές των ενιαίων θυρίδων, τα οφέλη αντισταθμίζουν το κόστος ανάπτυξης ενός ολοκληρωμένου πλαισίου που ενσωματώνει πολλούς παράγοντες του εμπορίου. Σε αυτά τα οφέλη περιλαμβάνονται:

 • βελτιωμένες αποδόσεις εσόδων
 • υιοθέτηση τεχνικών ελέγχου διαχείρισης κινδύνου για τις κυβερνήσεις
 • μεγαλύτερη δυνατότητα πρόβλεψης
 • μειωμένο κόστος
 • λιγότερες καθυστερήσεις για τους εμπόρους.

 1. Elms and Low 2013 

 2. ΠΟΕ 2013α 

3 Παγκόσμιες ιστορίες επιτυχίας των ενιαίων θυρίδων

Οι επιχειρήσεις που πραγματοποιούν συναλλαγές με διάφορες χώρες παγκοσμίως έχουν ωφεληθεί από την εξοικονόμηση χρόνου και κόστους που προσφέρουν οι πλατφόρμες ενιαίας θυρίδας.

Σε πολλές περιπτώσεις, ο χρόνος που τα αγαθά παραμένουν στο τελωνείο έχει μειωθεί από ημέρες σε μόλις λίγες ώρες.

Οι οικονομίες που έχουν ψηφιοποιήσει τις τελωνειακές διαδικασίες τους δεν έχουν μόνο μειώσει σημαντικά τον χρόνο που απαιτείται για την επεξεργασία των αγαθών, αλλά έχουν δώσει και κίνητρα στις επιχειρήσεις να συναλλάσσονται μαζί τους.

Ακολουθούν ορισμένα παραδείγματα:

Φιλιππίνες

Από τη στιγμή που υιοθέτησε την πλατφόρμα ενιαίας θυρίδας, ο χρόνος παραμονής στο τελωνείο μειώθηκε από έξι έως οχτώ ημέρες σε τέσσερις έως έξι ώρες για αποστολές που δεν περιλαμβάνουν διασάφηση απαγορευμένων ειδών.1

Αλβανία

Η υιοθέτηση μιας ψηφιακής διαδικασίας συνοριακής επιθεώρησης βάσει κινδύνου μείωσε τον χρόνο παραμονής των αγαθών στα αλβανικά τελωνεία κατά 7% και ενίσχυσε την αξία των εισαγωγών κατά 7% μεταξύ 2007 και 2012.2

Σιγκαπούρη

Η ενιαία θυρίδα για το εμπόριο της Σιγκαπούρης, το TradeNet, ήταν ένα από τα πρώτα συστήματα ενιαίας θυρίδας που αναπτύχθηκε παγκοσμίως. Σήμερα, το TradeNet διεκπεραιώνει περισσότερες από 30.000 διασαφήσεις την ημέρα. Επεξεργάζεται το 99% των αδειών σε μόλις 10 λεπτά και λαμβάνει όλες τις χρηματικές εισπράξεις μέσω διατραπεζικών συναλλαγών.3

Οι εμπορικές επιχειρήσεις της Σιγκαπούρης αναφέρουν την επίτευξη εξοικονομήσεων μεταξύ 25% και 30% στην επεξεργασία εγγράφων.4

Σουηδία

Η Σουηδία ήταν επίσης μία από τις πρώτες χώρες που εισήγαγαν μια εθνική ενιαία θυρίδα. Σήμερα, η σουηδική ενιαία θυρίδα συνδέει τα τελωνεία με τη στατιστική υπηρεσία και με άλλους σημαντικούς διεθνείς εμπορικούς παράγοντες.5

Ο εκτελωνισμός αγαθών στη Σουηδία είναι εύκολος και απλός. Ο έμπορος υποβάλλει ηλεκτρονικά την τελωνειακή διασάφηση. Στη συνέχεια, το τελωνείο επεξεργάζεται τις σχετικές πληροφορίες. Σε περίπτωση που απαιτείται κάποια άδεια από άλλες υπηρεσίες, υποβάλλεται αυτόματα αίτημα μέσω της ενιαίας θυρίδας.6

Περίπου το 94% των τελωνειακών διασαφήσεων υποβάλλεται ηλεκτρονικά, ενώ τη χρησιμοποιούν περίπου 12.000 εταιρείες και 7.000 πολίτες.7 Η πλατφόρμα λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο, επτά ημέρες την εβδομάδα και είναι δωρεάν.

Ενιαίες θυρίδες: ξεπερνώντας τα εθνικά σύνορα

Οι πλατφόρμες ενιαίας θυρίδας πλέον καλύπτουν ολόκληρες γεωγραφικές περιοχές. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση των ηλεκτρονικά ενοποιημένων περιφερειακών συστημάτων.

Η Ένωση Χωρών της Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN)

Τα μέλη της ASEAN έχουν ως στόχο να ενοποιήσουν τις εθνικές ενιαίες θυρίδες, επιτρέποντας την ηλεκτρονική ανταλλαγή τελωνειακών πληροφοριών και επιταχύνοντας τον εκτελωνισμό των εμπορευμάτων.

Αυτή η περιφερειακή ενιαία θυρίδα αναμένεται να μειώσει το συνολικό κόστος των συναλλαγών κατά 8%, με τη μεγαλύτερη εξοικονόμηση να προέρχεται από τη μείωση του κόστους αποστολής των εγγράφων τεκμηρίωσης.8

Τα μέλη της Ένωσης Χωρών της Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN) είναι:

 • Βιετνάμ
 • Ινδονησία
 • Καμπότζη
 • Λαϊκή Δημοκρατία του Λάος
 • Μαλαισία
 • Μιανμάρ
 • Μπρουνέι Νταρουσαλάµ
 • Σιγκαπούρη
 • Ταϊλάνδη
 • Φιλιππίνες

 1. Maniego 1999. Ο εκτελωνισμός αγαθών σε "πράσινη ροή" αναφέρεται στη διαδικασία εκτελωνισμού χωρίς έλεγχο ρουτίνας των αγαθών. Η κατάσταση "πράσινη ροή" παρέχεται μόνο σε συγκεκριμένους εμπόρους και προϊόντα που πληρούν τις απαιτήσεις καταλληλότητας που έχουν ορίσει οι τελωνειακές αρχές. Στις απαιτήσεις καταλληλότητας μπορεί να περιλαμβάνονται, ενδεικτικά: εγκεκριμένη από την κυβέρνηση λίστα εταιρειών και αγαθών, κορυφαίων εισαγωγέων όσον αφορά στην πληρωμή δασμών και εμπόρων που διαθέτουν άψογο μητρώο. Η μεταφορά μέσω της "πράσινης ροής" αγαθών που δεν ανήκουν στη λίστα προϊόντων "πράσινης ροής" μιας οικονομίας συνιστά τελωνειακό αδίκημα που φέρει διοικητική και σε ορισμένες περιπτώσεις ποινική ευθύνη. 

 2. Fernandes, Hillberry and Mendoza Alcantara 2015 

 3. Neo and Leong 1994 

 4. ΟΟΣΑ 2009 

 5. Η σουηδική ενιαία θυρίδα συνδέει επίσης τα τελωνεία με τον σουηδικό Εθνικό Οργανισμό Εμπορίου, το σουηδικό Υπουργείο Γεωργίας, τη σουηδική Εθνική Υπηρεσία Επιθεώρησης Προϊόντων Στρατηγικής Σημασίας, το σουηδικό Εθνικό Υπουργείο Φορολογίας, τη σουηδική Εθνική Υπηρεσία Χρέους, τη σουηδική Αστυνομία, τα νορβηγικά τελωνεία, τα ρωσικά τελωνεία και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

 6. http://www.tullverket.se/ 

 7. ΟΕΕ/UNECE 2005 

 8. USAID 2012 

4 Η τεχνολογία διευκολύνει τις επιχειρήσεις

Η αυξημένη ψηφιοποίηση των συναλλαγών, η οποία μειώνει τις ανθρώπινες αλληλεπιδράσεις στα τελωνεία, δημιουργεί λιγότερες ευκαιρίες για δωροδοκία και απάτη.

Οι επιχειρήσεις που συναλλάσσονται με οικονομίες με τελωνεία με μηχανογράφηση είναι πολύ λιγότερο πιθανό να επηρεαστούν από απάτες από τελωνειακούς υπαλλήλους.

Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι μηχανογραφημένες λύσεις για την επεξεργασία τελωνειακών εγγράφων και η γενικότερη αυτοματοποίηση του εκτελωνισμού αφήνουν λίγα στη διακριτική ευχέρεια των τελωνειακών υπαλλήλων, μειώνοντας, συνεπώς, τις ευκαιρίες για διαφθορά.

Για παράδειγμα:

Οι Φιλιππίνες αντιμετώπισαν με επιτυχία τη διαφθορά στις τελωνειακές υπηρεσίες τους, χρησιμοποιώντας σύγχρονη τεχνολογία προκειμένου να μειώσουν τις προσωπικές αλληλεπιδράσεις στα τελωνεία και επιβάλλοντας μεγάλες ποινές σε διεφθαρμένους υπαλλήλους.

Ως αποτέλεσμα αυτών των μεταρρυθμίσεων, σχεδόν το 70% των εισαγωγών στις Φιλιππίνες πλέον διεκπεραιώνεται μέσω της πράσινης ροής εντός μόλις δύο ωρών.1 Ομοίως, συστήματα ενιαίας θυρίδας που περιορίζουν τη μονοπωλιακή εξουσία των τελωνειακών υπαλλήλων μπορούν να εφαρμοστούν για την αποτροπή της διαφθοράς στις τελωνειακές υπηρεσίες.

Η αυτοματοποίηση και η ψηφιοποίηση των διοικητικών συστημάτων εξαλείφει σε μεγάλο βαθμό το μονοπώλιο εξουσίας των τελωνειακών υπαλλήλων.

Συνοπτικά

Οι επιχειρήσεις μπορούν να είναι ήσυχες όταν συναλλάσσονται με μια χώρα που η κυβέρνησή της έχει υιοθετήσει μια πλατφόρμα ενιαίας θυρίδας για τις τελωνειακές διαδικασίες. Ψηφιοποίηση σημαίνει ότι μια κυβέρνηση δεσμεύεται να μειώσει τον χρόνο που τα αγαθά παραμένουν στο τελωνείο, αυξάνοντας την απόδοση και μειώνοντας τη διαφθορά. Η σύγχρονη τεχνολογία έχει γενικά θετικό αντίκτυπο στο σύνολο της εμπορικής διαδικασίας.


 1. Parayno 2004