Προσφορά εφαρμογών σε πολλά νομίσματα

Ένας οδηγός για τη ρύθμιση πληρωμών για εφαρμογές σε πολλά νομίσματα

1 Επισκόπηση

Η πρόκληση

Αν διαθέτετε μια εφαρμογή σε πολλές διεθνείς αγορές και, συνεπώς, σε πολλά νομίσματα, πόσο πολύπλοκη θα είναι η διεκπεραίωση των πληρωμών για την εφαρμογή;

Ο στόχος σας

Να εμφανίζετε το κόστος της εφαρμογής σας και να χρεώνετε τους αγοραστές της εφαρμογής στο τοπικό τους νόμισμα, αλλά να εισπράττετε την πληρωμή στο δικό σας νόμισμα.

Πώς να το καταφέρετε

Αν βρίσκεστε σε μια τοποθεσία που υποστηρίζει εγγραφή εμπόρων, είναι πολύ απλό να προσφέρετε εφαρμογές σε πολλά νομίσματα μέσω του Google Play.

Λειτουργεί ως εξής. Οι πελάτες του Google Play θα βλέπουν την προσφερόμενη εφαρμογή, και θα χρεώνονται, στο τοπικό νόμισμά τους. Ωστόσο, η πληρωμή θα εκδίδεται στο νόμισμα που έχετε ορίσει εσείς στο Play Console.

2 Ρύθμιση τιμών: Δωρεάν ή επί πληρωμή

Με το Play Console, μπορείτε να ορίσετε το κόστος για την εφαρμογή σας σε δωρεάν ή επί πληρωμή, να επιλέξετε τη διαθεσιμότητα της εφαρμογής σας σε χώρες και να επιλέξετε διανομή της εφαρμογής σας σε επιπλέον συσκευές Android και προγράμματα.

Ορισμός της εφαρμογής σας ως δωρεάν ή επί πληρωμή

 1. Μεταβείτε στο Play Console.
 2. Επιλέξτε μια εφαρμογή.
 3. Επιλέξτε Παρουσία στο Play Store > Τιμολόγηση και διανομή.
 4. Δίπλα στο στοιχείο Αυτή η εφαρμογή είναι, επιλέξτε Δωρεάν ή Επί πληρωμή.

Tip

Μπορείτε να αλλάξετε το κόστος της εφαρμογής σας από Επί πληρωμή σε Δωρεάν. Ωστόσο, αφού η εφαρμογή σας διατεθεί Δωρεάν, αν θέλετε να χρεώνετε μόνιμα για αυτήν, πρέπει να δημιουργήσετε μια νέα εφαρμογή με νέο όνομα πακέτου και να ορίσετε μια τιμή.

Αν σας ενδιαφέρει να προσφέρετε προσωρινά τις εφαρμογές σας δωρεάν ή με μειωμένη τιμή, εξετάστε τα ακόλουθα:

Εισαγωγή τιμής

Όταν προσφέρετε εφαρμογές και προϊόντα εντός εφαρμογής στο Google Play, λαμβάνετε το 70% των πληρωμών για εφαρμογές. Ισχύει παρακράτηση ύψους 30% για την προμήθεια συναλλαγής.

Εφαρμογές επί πληρωμή

Για να ρυθμίσετε το κόστος για την εφαρμογή σας:

 1. Ρυθμίστε ένα προφίλ πληρωμών. Θα χρησιμοποιήσετε το Play Console, για να καθορίσετε τους φορολογικούς συντελεστές.

 2. Ανατρέξτε στη λίστα νομισμάτων και ευρών τιμών που επιτρέπονται ανά χώρα.

 3. Στη σελίδα Τιμολόγηση και διανομή του Play Console, εισαγάγετε μια τιμή.

Θα χρησιμοποιήσουμε την τιμή που θα εισαγάγετε ως βάση για τον υπολογισμό των τιμών για την εκάστοτε αγορά. Θα μετατρέψουμε την τιμή σας στο τοπικό νόμισμα, θα προσθέσουμε τον φόρο (σε επιλεγμένες χώρες)) και θα εφαρμόσουμε τοπικά σχετικά μοτίβα τιμολόγησης και έγκυρες συναλλαγματικές ισοτιμίες για την ημερομηνία κατά την οποία ορίζετε την τιμή για την εφαρμογή σας. Μπορείτε να ανανεώσετε την τιμή μη αυτόματα, για να διασφαλίσετε ότι η τοπική τιμή αντικατοπτρίζει την πιο πρόσφατη συναλλαγματική ισοτιμία.

Η τιμή που θα εισαγάγετε θα χρησιμοποιηθεί σε όλες τις χώρες για τις οποίες δεν υπάρχει υποστήριξη για το τοπικό νόμισμα.

Στοιχεία εντός εφαρμογής

Για να ορίσετε τιμές για στοιχεία εντός εφαρμογής, μάθετε πώς μπορείτε να διαχειρίζεστε τη χρέωση για αγορές σε άλλες εφαρμογές.

Προβολή ή ενημέρωση τοπικών τιμών

Χρήση προεπιλεγμένων τοπικών τιμών

 1. Στη σελίδα Τιμολόγηση και διανομή, επιλέξτε μεμονωμένες χώρες ή επιλέξτε το πλαίσιο δίπλα στο στοιχείο Επιλογή όλων των χωρών.

 2. Στη στήλη Τιμή, ελέγξτε τις τοπικές τιμές για κάθε χώρα.

Οι τοπικές τιμές χρησιμοποιούν τη συναλλαγματική ισοτιμία της εκάστοτε ημέρας και μοτίβα τιμολόγησης για κάθε χώρα. Αν μια χώρα δεν υποστηρίζει τοπικό νόμισμα, αντί αυτού θα χρησιμοποιηθεί η τιμή που εισαγάγατε για το προεπιλεγμένο νόμισμα.

Ενημέρωση προεπιλεγμένων τοπικών τιμών

Για να ενημερώσετε τις τοπικές τιμές, ώστε να χρησιμοποιούν τη συναλλαγματική ισοτιμία της εκάστοτε ημέρας και μοτίβα τιμολόγησης για κάθε χώρα:

 1. Δίπλα στις χώρες που θέλετε να ενημερώσετε, επιλέξτε τα πλαίσια.

 2. Επιλέξτε Ανανέωση συναλλαγματικών ισοτιμιών.

Για να ορίσετε τη δική σας τοπική τιμή:

 1. Δίπλα στη χώρα που θέλετε να ενημερώσετε, επιλέξτε Επεξεργασία.

 2. Πληκτρολογήστε την τιμή που θέλετε να προσφέρετε.

 3. Επιλέξτε Εφαρμογή.

Για περισσότερες πληροφορίες, μεταβείτε στην ενότητα Προσφορά εφαρμογών σε πολλά νομίσματα.

3 Ρύθμιση τιμών: Ίδιες τιμές για πολλά στοιχεία

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πρότυπα τιμολόγησης, για να ρυθμίσετε ή να διαχειριστείτε το ίδιο σύνολο τιμών για πολλές εφαρμογές επί πληρωμή και προϊόντα εντός εφαρμογής. Αν ενημερώσετε ένα πρότυπο τιμολόγησης, όλα τα στοιχεία που συνδέονται με το πρότυπο θα χρησιμοποιήσουν τις πιο πρόσφατες τιμές του προτύπου.

Tip

Διασφαλίστε ότι έχετε δικαίωμα επεξεργασίας καταχώρισης καταστήματος, τιμολόγησης και διανομής για κάθε εφαρμογή που θέλετε να συμπεριλάβετε σε ένα πρότυπο τιμολόγησης. Αν χάσετε την πρόσβαση σε κάποιο πρότυπο που έχετε δημιουργήσει, ελέγξτε αν κάποιος έχει προσθέσει κάποια εφαρμογή στο πρότυπο για την οποία δεν έχετε δικαίωμα.

Προσθήκη στοιχείων σε ένα πρότυπο τιμολόγησης

 1. Μεταβείτε στο Play Console.
 2. Επιλέξτε Ρυθμίσεις > Πρότυπο τιμολόγησης > Νέο πρότυπο τιμολόγησης.
 3. Ονομάστε το πρότυπο.
 4. Εισαγάγετε μια τιμή. Θα χρησιμοποιήσουμε αυτήν την τιμή ως βάση για τον υπολογισμό των τιμών για την εκάστοτε αγορά. Θα μετατρέψουμε την τιμή σας στο τοπικό νόμισμα, θα προσθέσουμε τον φόρο (σε επιλεγμένες χώρες) και θα εφαρμόσουμε τοπικά σχετικά μοτίβα τιμολόγησης και έγκυρες συναλλαγματικές ισοτιμίες για την ημερομηνία κατά την οποία ορίζετε την τιμή για την εφαρμογή σας. Μπορείτε να ανανεώσετε την τιμή μη αυτόματα, για να διασφαλίσετε ότι η τοπική τιμή αντικατοπτρίζει την πιο πρόσφατη συναλλαγματική ισοτιμία. Η τιμή που θα εισαγάγετε θα χρησιμοποιηθεί σε όλες τις χώρες για τις οποίες δεν υπάρχει υποστήριξη για το τοπικό νόμισμα.

 5. Επιλέξτε αν θέλετε να συμπεριλάβετε φόρο στην τιμή που εισαγάγατε. Για παράδειγμα, αν η προεπιλεγμένη τιμή είναι 9,99 € και θέλετε όλες οι τιμές στην ελληνική αγορά να είναι 9,99 € (ανεξάρτητα από τους φορολογικούς συντελεστές για την εκάστοτε χώρα), επιλέξτε Η τιμή περιλαμβάνει τον ισχύοντα φόρο. Αν δεν ορίσετε αυτήν την επιλογή, ο φόρος θα προστεθεί στην τιμή σας από προεπιλογή. Αυτό σημαίνει ότι θα πάρουμε την προεπιλεγμένη τιμή των 9,99 € και θα προσθέσουμε τον ισχύοντα φόρο ανά χώρα.

 6. Ελέγξτε τις τοπικές τιμές.
 7. Επιλέξτε Δημιουργία προτύπου.
 8. Μεταβείτε στην καρτέλα Συνδεδεμένα στοιχεία.
 9. Στις ενότητες Σύνδεση προϊόντων εντός εφαρμογής και Σύνδεση εφαρμογών επί πληρωμή, επιλέξτε ένα όνομα εφαρμογής. Αν συνδέετε προϊόντα εντός εφαρμογής, επιλέξτε από τη λίστα προϊόντων εντός εφαρμογής για τη συγκεκριμένη εφαρμογή.

 10. Επιλέξτε Σύνδεση. Αφού συνδέσετε επιτυχώς ένα στοιχείο, αυτό θα εμφανιστεί κάτω από την ενότητα Συνδεδεμένα στοιχεία.

Ανανέωση συναλλαγματικών ισοτιμιών εντός ενός προτύπου τιμολόγησης

Αφού δημιουργήσετε ένα πρότυπο τιμολόγησης, μπορείτε να ενημερώσετε τις τοπικές τιμές, ώστε να χρησιμοποιούν τη συναλλαγματική ισοτιμία της εκάστοτε ημέρας και μοτίβα τιμολόγησης για κάθε χώρα.

 1. Μεταβείτε στο Play Console.
 2. Επιλέξτε Ρυθμίσεις > Πρότυπο τιμολόγησης.
 3. Επιλέξτε ένα πρότυπο τιμολόγησης.
 4. Στη στήλη Χώρα, επιλέξτε τα πλαίσια δίπλα στις χώρες τις οποίες θέλετε να ανανεώσετε.
 5. Στο επάνω μέρος της ενότητας Τοπικές τιμές, επιλέξτε Ανανέωση συναλλαγματικών ισοτιμιών. Αν το κουμπί Ανανέωση συναλλαγματικών ισοτιμιών είναι γκριζαρισμένο, βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει τουλάχιστον μία χώρα.

 6. Επιλέξτε Αποθήκευση.

Κατάργηση στοιχείων από ένα πρότυπο τιμολόγησης

 1. Μεταβείτε στο Play Console.
 2. Επιλέξτε Ρυθμίσεις > Πρότυπο τιμολόγησης.
 3. Επιλέξτε ένα πρότυπο και, στη συνέχεια, την καρτέλα Συνδεδεμένα στοιχεία.
 4. Δίπλα στο στοιχείο που θέλετε να καταργήσετε, επιλέξτε Αποσύνδεση.

Σημείωση. Δεν θα μπορείτε να αποσυνδέσετε τυχόν στοιχεία που είναι σε έκπτωση. Θα πρέπει να διακόψετε την έκπτωση ή να περιμένετε έως ότου αυτή ολοκληρωθεί, για να μπορείτε να κάνετε αλλαγές στο πρότυπο.

4 Επιλογή ρυθμίσεων διανομής

Αν οι εφαρμογές σας περιλαμβάνουν λειτουργίες για άλλες συσκευές Android ή είναι κατάλληλες για επιπλέον προγράμματα, μπορείτε να επιλέξετε τη διανομή των εφαρμογών σας σε αυτές τις συσκευές ή/και τα προγράμματα.

Κοντά στο επάνω μέρος της σελίδας Τιμολόγηση και διανομή της εφαρμογής σας, θα εμφανίζονται ενεργά εικονίδια για συσκευές και προγράμματα όπου διανέμετε την εφαρμογή σας. Για να δείτε πώς μπορείτε να διανείμετε την εφαρμογή σας σε μια συσκευή ή ένα πρόγραμμα, κάντε κλικ σε ένα από τα εικονίδια.

Για ορισμένες συσκευές και προγράμματα, ενδέχεται να εμφανιστούν τα ακόλουθα εικονίδια κατάστασης:

υπό εξέταση Η εφαρμογή σας είναι υπό εξέταση
απορρίφθηκε Η εφαρμογή σας παρουσιάζει κάποιο πρόβλημα ή έχει απορριφθεί

Συγκεκριμένες συσκευές και προγράμματα

Android Wear

Αν η εφαρμογή σας περιλαμβάνει λειτουργίες Android Wear, μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή για ενδεχόμενη συμπερίληψη σε συλλογές Android Wear στο Google Play.

Προτού δηλώσετε συμμετοχή, πρέπει να ανεβάσετε ένα στιγμιότυπο οθόνης του Wear. Αφού δηλώσετε συμμετοχή και δημοσιεύσετε την εφαρμογή σας, οι ομάδες μας θα ελέγξουν την εφαρμογή σας, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι ακολουθεί τις οδηγίες ποιότητας εφαρμογής Wear.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο διανομής της εφαρμογής σας στο Android Wear.

Android TV

Για να διανείμετε την εφαρμογή σας για Android TV, πρέπει να προσθέσετε ένα intent κυκλοφορίας Leanback στην εφαρμογή σας και να ανεβάσετε μια εικόνα τηλεοπτικού banner και στιγμιότυπα οθόνης.

Οι ομάδες μας ελέγχουν τις εφαρμογές ως προς τη χρηστικότητα με DPAD (εφαρμογές) και Gamepad (μόνο για παιχνίδια) και άλλες οδηγίες ποιότητας.

Android Auto

Για να μπορέσετε να διανείμετε την εφαρμογή σας στο Android Auto, πρέπει να αποδεχτείτε τους όρους και τις προϋποθέσεις του Android Auto που βρίσκονται στη σελίδα Τιμολόγηση και διανομή. Αφού αποδεχτείτε τους όρους και τις προϋποθέσεις, μπορείτε να ανεβάσετε τις εφαρμογές σας με δυνατότητα Android Auto.

Η εφαρμογή σας θα ελεγχθεί ως προς τη συμμόρφωση με τις οδηγίες σχετικά με τον περισπασμό του οδηγού. Μέχρι να εγκριθεί η εφαρμογή σας, η εφαρμογή ή η ενημέρωση της εφαρμογής σας δεν θα δημοσιεύεται στο Play Store.

Για να καταργήσετε την εφαρμογή σας από τη διανομή του Android Auto, καταργήστε την καταχώριση μανιφέστου Auto από το APK και υποβάλετε μια ενημέρωση.

Daydream

Αν έχετε δημιουργήσει μια αυτόνομη εφαρμογή εικονικής πραγματικότητας, μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή για δυνητική συμπερίληψη στο Daydream. Εάν η εφαρμογή σας πληροί τις προϋποθέσεις των εφαρμογών Daydream, θα είναι πιο εύκολο για τους χρήστες του Daydream να την ανακαλύψουν στο Google Play, ενώ θα εμφανίζεται επίσης στο Play Store VR.

Απαιτήσεις και καταλληλότητα

Για να συμμετέχετε, απαιτούνται τα εξής:

Συμμετοχή

 1. Συνδεθείτε στο Play Console.
 2. Επιλέξτε μια εφαρμογή.
 3. Στο αριστερό μενού, επιλέξτε Παρουσία στο Play Store > Καταχώριση καταστήματος.
 4. Στην ενότητα Γραφικά στοιχεία, μεταβείτε στην καρτέλα Τηλέφωνο.
 5. Για να ανεβάσετε την εικόνα σας, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη μιας στερεοσκοπικής εικόνας 360 μοιρών.
 6. Αφού ανεβάσετε την εικόνα σας, μεταβείτε στη σελίδα Τιμολόγηση και διανομή.
 7. Επιλέξτε Διανείμετε την εφαρμογή σας στο Daydream.
 8. Επιλέξτε ένταση κίνησης. Για περισσότερες πληροφορίες, μεταβείτε στον ιστότοπο Google VR.
 9. Αποθηκεύστε τις αλλαγές σας. Αφού υποβάλετε τις πληροφορίες σας, η εφαρμογή σας θα ελεγχθεί ως προς την καταλληλότητά της για το Daydream.

Εξαίρεση

 1. Συνδεθείτε στο Play Console.
 2. Επιλέξτε μια εφαρμογή.
 3. Στο αριστερό μενού, επιλέξετε Παρουσία στο Play Store > Τιμολόγηση και διανομή.
 4. Καταργήστε την επιλογή Διανομή της εφαρμογής σας στο Daydream.

Οδηγίες σχετικά με το κοινό βάσει ηλικίας

Απευθύνεται κυρίως σε παιδιά

Πρέπει να δηλώσετε αν η εφαρμογή σας απευθύνεται κυρίως σε παιδιά κάτω των 13 ετών, όπως ορίζεται από τον νόμο COPPA

Για να υποβάλετε τη Δήλωση εφαρμογής ως απευθυνόμενης κυρίως σε παιδιά:

 1. Συνδεθείτε στο Play Console.
 2. Επιλέξτε μια εφαρμογή.
 3. Στο αριστερό μενού, επιλέξτε Παρουσία στο Play Store > Τιμολόγηση και διανομή.
 4. Κάντε κύλιση προς τα κάτω στην ενότητα Απευθύνεται κυρίως σε παιδιά και κάντε την επιλογή σας.
 5. Αποθηκεύστε τις αλλαγές σας.

Σημείωση. Όλες οι εφαρμογές που απευθύνονται κυρίως σε παιδιά πρέπει να συμμετέχουν στο πρόγραμμα Για την οικογένεια.

Για την οικογένεια

Οι εφαρμογές που απευθύνονται κυρίως σε παιδιά πρέπει να συμμετέχουν στο πρόγραμμα Για την οικογένεια.

Αν η εφαρμογή σας δεν απευθύνεται κυρίως σε παιδιά, αλλά έχει σχεδιαστεί για παιδιά και οικογένειες, μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή για συμπερίληψη στο πρόγραμμα Για την οικογένεια. Η ομάδα του Google Play διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείσει περιεχόμενο που κρίνεται ακατάλληλο για οικογένειες για οποιονδήποτε λόγο.

Απαιτήσεις και καταλληλότητα

Για να συμμετέχετε, απαιτούνται τα εξής:

 1. συμμόρφωση της εφαρμογής σας με τις απαιτήσεις του προγράμματος Για την οικογένεια
 2. ένα συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο αξιολόγησης περιεχομένου με αξιολόγηση ESRB Everyone ή Everyone 10+
 3. μια πολιτική απορρήτου στη σελίδα Καταχώριση καταστήματος της εφαρμογής σας.

Διαφήμιση

Αν οι εφαρμογές σας έχουν διαφημίσεις, θα πρέπει να συμμορφώνονται με την πολιτική και τις οδηγίες ποιότητας του Κέντρου πολιτικών προγραμματιστών.

Οικογενειακή βιβλιοθήκη

Με την Οικογενειακή βιβλιοθήκη, έως έξι μέλη μιας οικογένειας μπορούν να μοιραστούν εφαρμογές που έχουν αγοραστεί στο Google Play.

Συμμετοχή προηγούμενων αγορών στην Οικογενειακή βιβλιοθήκη

Από προεπιλογή, όλες οι εφαρμογές επί πληρωμή που έχουν αγοραστεί μετά τις 2 Ιουλίου 20161 είναι κατάλληλες για την Οικογενειακή βιβλιοθήκη.

Προκειμένου να προσφέρετε μια απρόσκοπτη εμπειρία χρήστη, συνιστούμε να επιτρέπετε στους χρήστες να μοιράζονται αγορές που έχουν πραγματοποιηθεί και πριν από αυτήν την ημερομηνία.

Για τη συμμετοχή προηγούμενων αγορών (μόνο για εφαρμογές επί πληρωμή):

 1. Συνδεθείτε στο Play Console.
 2. Επιλέξτε μια εφαρμογή επί πληρωμή.
 3. Επιλέξτε Παρουσία στο Play Store > Τιμολόγηση και διανομή.
 4. Επιλέξτε Οικογενειακή βιβλιοθήκη.

Οι χρήστες θα βλέπουν αν οι προηγούμενες αγορές της εφαρμογής σας είναι κατάλληλες για προσθήκη στην Οικογενειακή βιβλιοθήκη, στη σελίδα καταχώρισης του καταστήματός σας.

Απαιτήσεις και καταλληλότητα εφαρμογής

Αφού ορίσετε τις προηγούμενες αγορές ως διαθέσιμες στην Οικογενειακή βιβλιοθήκη και υποβάλετε την ενημέρωση της εφαρμογής σας στο Play Console, δεν θα μπορείτε να εξαιρεθείτε. Η επιλογή σας είναι οριστική.

Δεν χρειάζεται η εφαρμογή σας να συμμετέχει στο πρόγραμμα Για την οικογένεια, για να συμπεριληφθεί στην Οικογενειακή βιβλιοθήκη.

Διαχειριζόμενο Google Play

Αν είστε προγραμματιστής στις ΗΠΑ ή στον Καναδά και θέλετε να διανείμετε εφαρμογές επί πληρωμή σε διαχειριζόμενο Google Play, μπορείτε να κάνετε τις εφαρμογές σας διαθέσιμες για μαζική αγορά και διανομή σε συσκευές με διαχειριζόμενο Google Play.

Για να δηλώσετε συμμετοχή, διαβάστε προσεκτικά τους όρους και τις προϋποθέσεις και αποδεχτείτε τους, για να μπορούν οι εφαρμογές σας να διανέμονται σε διαχειριζόμενο Google Play.

Tip

Αν οι εφαρμογές σας είναι δωρεάν, δεν χρειάζεται να δηλώσετε συμμετοχή. Οι δωρεάν εφαρμογές είναι αυτόματα διαθέσιμες σε συσκευές με διαχειριζόμενο Google Play.

Google Play for Education

Αν έχετε μια εκπαιδευτική εφαρμογή και θέλετε να προσεγγίσετε περισσότερους καθηγητές και μαθητές, μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή για συμπερίληψη στην ενότητα Προτεινόμενα για εκπαιδευτικούς του Google Play for Education.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με το Google Play for Education.

Υποστήριξη με διαφημίσεις

Θα πρέπει να δηλώσετε αν η εφαρμογή σας περιέχει ή όχι διαφημίσεις (όπως διαφημίσεις που προβάλλονται μέσω δικτύων διαφημίσεων τρίτων, διαφημίσεις προβολής, εγγενείς διαφημίσεις ή/και διαφημίσεις banner) στη σελίδα Τιμολόγηση και διανομή της εφαρμογής σας. Στις εφαρμογές που περιέχουν διαφημίσεις θα εμφανίζεται μια ετικέτα Περιέχει διαφημίσεις στη σελίδα καταχώρισης καταστήματος.

Tip

Η ετικέτα Περιέχει διαφημίσεις δεν έχει ως στόχο να καλύψει κατά πόσο μια εφαρμογή περιέχει άλλου είδους εμπορικό περιεχόμενο, όπως τοποθέτηση προϊόντων επί πληρωμή ή προσφορές, για την πραγματοποίηση αγορών εντός εφαρμογής ή αναβαθμίσεων. Αν η εφαρμογή σας περιλαμβάνει τοποθετήσεις προϊόντων επί πληρωμή, βεβαιωθείτε ότι συμμορφώνονται με την τοπική νομοθεσία.

Διανομή εφαρμογών εκτός του Google Play

Η διανομή των εφαρμογών σας μέσω του Google Play δεν έχει αποκλειστικό χαρακτήρα. Μπορείτε να επιλέξετε να διανείμετε τις εφαρμογές σας και μέσω άλλων καναλιών. Να θυμάστε ότι η έκδοση που δημοσιεύτηκε στο κατάστημα θα πρέπει να συμμορφώνεται με όλες τις πολιτικές του Google Play.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι


 1. Χρόνος έναρξης ισχύος της ενημέρωσης του Συμφωνητικού διανομής για προγραμματιστές 

5 Πληρωμή

Η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί στον τραπεζικό λογαριασμό σας στο νόμισμα που αντιστοιχεί στο προφίλ πληρωμών. Δεν μπορείτε να επιλέξετε το νόμισμα πληρωμής ούτε να λάβετε πληρωμή σε νόμισμα διαφορετικό από το νόμισμα που συσχετίζεται με τον λογαριασμό σας Google ή τον τραπεζικό λογαριασμό της χώρας σας.

Στη σελίδα παραγγελιών του λογαριασμού σας, εμφανίζεται το νόμισμα στο οποίο πλήρωσε ο αγοραστής. Αν το νόμισμα για την παραγγελία δεν αντιστοιχεί στο προφίλ πληρωμών, η Google θα μετατρέψει την αξία στο νόμισμά σας. Η πληρωμή για παραγγελίες που έγιναν σε τοπικά νομίσματα ακολουθεί το σύνηθες πρόγραμμα πληρωμών σας.

Συναλλαγματικές ισοτιμίες

Η Google χρησιμοποιεί τη συναλλαγματική ισοτιμία που ισχύει τη στιγμή της παραγγελίας. Μπορείτε να δείτε τη συναλλαγματική ισοτιμία στην απόδειξη της παραγγελίας σας για κάθε εφαρμογή.

Επιστροφές χρημάτων

Οι επιστροφές εκδίδονται στο ίδιο νόμισμα με αυτό της παραγγελίας και τυχόν αλλαγές στις συναλλαγματικές ισοτιμίες δεν επηρεάζουν το ποσό της επιστροφής χρημάτων. Τυχόν χρεώσεις που εφαρμόζονται στο προφίλ πληρωμών σας για αντιστροφές χρέωσης θα χρησιμοποιούν τη συναλλαγματική ισοτιμία από την ημερομηνία υποβολής της παραγγελίας.

Για περισσότερες πληροφορίες, διαβάστε σχετικά με τις επιστροφές χρημάτων και ακυρώσεις.

Υποστήριξη τοπικού νομίσματος

Όταν η Google προσθέτει υποστήριξη για ένα νέο νόμισμα αγοραστή σε μια χώρα στην οποία διανέμετε ήδη την εφαρμογή σας, δημιουργούμε αυτόματα μια τιμή για την εφαρμογή σας με βάση την προεπιλεγμένη τιμή της εφαρμογής σας, την τρέχουσα συναλλαγματική ισοτιμία και τοπικά σχετικά μοτίβα τιμολόγησης.

Μπορείτε να ελέγξετε τις τιμές της εφαρμογής σας στη σελίδα Τιμολόγηση και διανομή.