Πώς να ξεχωρίσετε τους πιο υποσχόμενους υποψήφιους

Αξιολογήστε βιογραφικά με μια δομημένη προσέγγιση, για να βρείτε τον ιδανικό υποψήφιο

Η πρόκληση

Τα βιογραφικά χρησιμοποιούνται από τα περισσότερα άτομα που αναζητούν εργασία ανά τον κόσμο και η αξιολόγηση βιογραφικών αποτελεί βασικό στοιχείο για τους υπεύθυνους προσλήψεων. Μπορεί να είναι δύσκολο να κρίνετε έναν δυνητικό υποψήφιο από μια κόλλα χαρτί, αλλά το βιογραφικό μπορεί να σας βοηθήσει να συγκρίνετε αποτελεσματικά πολλούς αιτούντες ως προς τα προσόντα για τη θέση εργασίας που δημοσιεύσατε και να βρείτε τα πλέον υποσχόμενα ταλαντούχα άτομα για την αγορά στην οποία θέλετε να δραστηριοποιηθείτε.

Ο στόχος σας

Χρησιμοποιήστε μια δομημένη και συνεπή προσέγγιση για την αξιολόγηση των βιογραφικών κατά την αναζήτηση των πιο ταλαντούχων ατόμων στο εξωτερικό για την εταιρεία σας.

Μάθετε περισσότερα

Υπάρχει μεγάλο περιθώριο η υποσυνείδητη προκατάληψη να επηρεάσει τις πληροφορίες. Σύμφωνα με τις έρευνες, διακριτικές ενδείξεις, όπως ονόματα, όμιλοι, διευθύνσεις, σχολείο, προηγούμενη εργασία, φυλή, γονική κατάσταση, κοινωνικοοικονομική κατάσταση κ.λπ., ενδέχεται να επηρεάσουν υποσυνείδητα τις προσδοκίες για έναν υποψήφιο και την αξιολόγησή του.1 Η χρονική πίεση μπορεί επίσης να οδηγήσει σε υποσυνείδητη προκατάληψη και να επηρεάσει τη λήψη αποφάσεων.