Ενημερωθείτε για τα φορολογικά ζητήματα που σχετίζονται με την επέκταση σε μια αγορά

Παράγοντες νομικής φύσης που πρέπει να λάβετε υπόψη κατά τη διεθνή επέκταση της επιχείρησής σας

Ως νέος παίκτης στην εξαγωγική σας αγορά, μπαίνετε σε ένα παιχνίδι με νέους φορολογικούς και διοικητικούς κανόνες. Γνωρίζοντας αυτούς τους κανόνες και κάνοντας τον ανάλογο σχεδιασμό, θα μπείτε στο παιχνίδι άρτια προετοιμασμένοι και με τους μικρότερους κινδύνους.

Νέα αγορά, νέοι κανόνες

Η συμμόρφωση με τη διεθνή φορολογική νομοθεσία που απαιτείται για την ομαλή είσοδο σε μια αγορά επιφέρει πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση, αλλά και επιπτώσεις όσον αφορά σε διοικητικά και χρονικά ζητήματα. Επιπλέον, ενδέχεται να έρθετε αντιμέτωποι με αυστηρές κυρώσεις εάν δεν συμμορφώνεστε με τους διεθνείς φορολογικούς νόμους, οπότε είναι πολύ σημαντικό να τηρείτε προσεκτικά τη φορολογική νομοθεσία.

Με το Market Finder, μπορείτε να εξοικονομήσετε χρόνο από την έρευνα και να είστε βέβαιοι ότι οι φορολογικές σας πληροφορίες είναι συναφείς και αξιόπιστες. Έτσι, θα έχετε μεγαλύτερο περιθώριο να επικεντρωθείτε στις επιχειρηματικές σας εργασίες, με τις λειτουργίες να εκτελούνται ομαλά στο παρασκήνιο.

Ο χρόνος είναι χρήμα

Ο υπολογισμός και η πληρωμή των φόρων είναι μια διαδικασία που μπορεί να καταναλώνει μεγάλο μέρος του χρόνου και των πόρων σας, με αποτέλεσμα να μην μπορείτε να διερευνήσετε επαρκώς τις νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες που παρουσιάζει η αγορά των εξαγωγών σας.

Όταν εκτιμάτε τις χρονικές απαιτήσεις της φορολογικής συμμόρφωσης στην αγορά των εξαγωγών σας, δεν πρέπει να λαμβάνετε υπόψη μόνο τον αρχικό σχεδιασμό, τον υπολογισμό και την καταβολή φόρων. Η συνεχής συμμόρφωση με τους μεταβαλλόμενους κανόνες, η διόρθωση οποιωνδήποτε σφαλμάτων, η ανταπόκριση στους φορολογικούς ελέγχους και η υποβολή αιτήσεων είσπραξης των επιστροφών φόρων αποτελούν περαιτέρω παράγοντες που μπορεί να δεσμεύσουν τον χρόνο σας.

Τα διαφορετικά επίπεδα πολυπλοκότητας των παγκόσμιων φορολογικών συστημάτων συνεπάγονται διαφορετικά επίπεδα αποδοτικότητας. Στις λιγότερο οικονομικά αναπτυγμένες χώρες μπορεί να μην υπάρχουν αξιόπιστα ηλεκτρονικά συστήματα, ενώ ο απαιτούμενος χρόνος συμμόρφωσης1 και ο αριθμός των καταβολών που πραγματοποιούνται2 μπορεί να είναι αυξημένοι, με αποτέλεσμα να απαιτούνται περισσότεροι έλεγχοι.

Κατά μέσο όρο, μια εγχώρια επιχείρηση μεσαίου μεγέθους χρειάζεται 251 ώρες για να συμμορφωθεί με τις φορολογικές της υποχρεώσεις, πραγματοποιεί 25 πληρωμές και έχει μέσο συνολικό φορολογικό συντελεστή 40,6%.3

Η παγκόσμια εικόνα

Από την παρακάτω παγκόσμια εικόνα μπορείτε να αντλήσετε πληροφορίες για τα βασικά φορολογικά ζητήματα με τα οποία έρχεται αντιμέτωπη μια εγχώρια εταιρεία μεσαίου μεγέθους που επιθυμεί να πραγματοποιήσει εξαγωγές.

Αφρική

Παραμένει μια δύσκολη περιφέρεια σε ό,τι αφορά την καταβολή φόρων, έχει τον υψηλότερο μέσο αριθμό καταβολών και τον δεύτερο υψηλότερο συνολικό φορολογικό συντελεστή και χρόνο συμμόρφωσης.4

 • Ο συνολικός φορολογικός συντελεστής συνέχισε να αυξάνεται (λόγω της εφαρμογής ελάχιστων φορολογικών συντελεστών και της αύξησης των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης).
 • Ο χρόνος συμμόρφωσης μειώθηκε, χάρη σε βελτιώσεις στα λογισμικά λογιστικής και στα ηλεκτρονικά συστήματα για την καταβολή βεβαιωμένων φόρων και την υποβολή φορολογικών δηλώσεων.
 • Στη συγκεκριμένη περιφέρεια τα πράγματα ήταν καλύτερα στο στάδιο μετά την υποβολή: η διόρθωση μιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικού προσώπου ήταν πιθανό να οδηγήσει σε φορολογικό έλεγχο στο 51% των αφρικανικών χωρών, αλλά ο χρόνος ολοκλήρωσης αυτών των ελέγχων είναι μικρότερος από τον παγκόσμιο μέσο όρο.

Επισκεφτείτε τον ιστότοπο GOV.UK, για να μάθετε περισσότερα σχετικά με την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας στην Αφρική, καθώς και για τα αντίστοιχα φορολογικά και τελωνειακά ζητήματα.

Ασία-Ειρηνικός/Ωκεανία

Η περιφέρεια της Ασίας-Ειρηνικού είχε καλύτερη απόδοση από τον παγκόσμιο μέσο όρο σε κάθε τομέα, εκτός από το στάδιο μετά την υποβολή. Ο χρόνος συμμόρφωσης και ο αριθμός των καταβολών εξακολουθούν να μειώνονται, αλλά ο συνολικός φορολογικός συντελεστής έχει αυξηθεί ελαφρώς.

 • Ο χρόνος συμμόρφωσης και ο αριθμός των καταβολών μειώθηκαν λόγω της εισαγωγής ή της βελτίωσης των ηλεκτρονικών συστημάτων.
 • Ο συνολικός φορολογικός συντελεστής αυξήθηκε ελαφρώς, καθώς η φορολογία της εργασίας και φορολογικοί συντελεστές των επιχειρήσεων αυξήθηκαν στη συγκεκριμένη περιφέρεια.
 • Στο στάδιο μετά την υποβολή, οι διαδικασίες απαιτούν περισσότερο χρόνο από τον παγκόσμιο μέσο όρο για όλες τις μετρήσεις, εκτός από τον χρόνο που απαιτείται για την επιστροφή ΦΠΑ.
 • Η περιφέρεια έχει τον μεγαλύτερο μέσο χρόνο από οποιαδήποτε περιφέρεια σε ό,τι αφορά τη συμμόρφωση με έναν έλεγχο δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικού προσώπου, ενώ στο 45% των χωρών ο έλεγχος αυτός είναι αναμενόμενος.

Επισκεφτείτε τον ιστότοπο GOV.UK, για να μάθετε περισσότερα σχετικά με την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας στην Ασία, καθώς και για τα αντίστοιχα φορολογικά και τελωνειακά ζητήματα.

Επισκεφτείτε τον ιστότοπο GOV.UK, για να μάθετε περισσότερα σχετικά με την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας στην Ωκεανία, καθώς και για τα αντίστοιχα φορολογικά και τελωνειακά ζητήματα.

Κεντρική Αμερική και Καραϊβική

Ο συνολικός φορολογικός συντελεστής και ο αριθμός των πληρωμών συνέχισαν να μειώνονται, με αλλαγές στους φόρους επί των κερδών και βελτιωμένη χρήση ηλεκτρονικών συστημάτων.

 • Ο χρόνος συμμόρφωσης αυξήθηκε ελαφρώς, ως αποτέλεσμα της επιβολής ΦΠΑ στις Μπαχάμες.
 • Η συγκεκριμένη περιφέρεια δεν παρουσίασε ικανοποιητική εικόνα όσον αφορά στα μέτρα που περιλαμβάνονται στο στάδιο μετά την υποβολή, καθώς ο χρόνος που χρειάστηκε για τη λήψη τους υπερέβη τον παγκόσμιο μέσο όρο.
 • Στη συγκεκριμένη περιφέρεια, απαιτείται το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα για τη συμμόρφωση με τη διαδικασία επιστροφής ΦΠΑ και τη λήψη επιστροφής ΦΠΑ.

Επισκεφτείτε τον ιστότοπο GOV.UK, για να μάθετε περισσότερα σχετικά με την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας στην Αμερική, καθώς και για τα αντίστοιχα φορολογικά και τελωνειακά ζητήματα.

Κεντρική Ασία και Ανατολική Ευρώπη

Στην Κεντρική Ασία και στην Ανατολική Ευρώπη, η απόδοση παραμένει υψηλή σε ό,τι αφορά τον συνολικό φορολογικό συντελεστή, τον χρόνο συμμόρφωσης και τον αριθμό πληρωμών. Για την ακρίβεια, όλες αυτές οι μετρήσεις είναι χαμηλότερες από τους παγκόσμιους μέσους όρους, ενώ φέτος μειώθηκαν ακόμα περισσότερο.

 • Η περιφέρεια αυτή κατέγραψε φέτος τη μεγαλύτερη μείωση από όλες τις περιφέρειες σε ό,τι αφορά τον αριθμό των πληρωμών, λόγω της συνεχιζόμενης εισαγωγής και βελτίωσης των ηλεκτρονικών συστημάτων και της κατάργησης φόρων.
 • Τα πράγματα ήταν καλύτερα απ' ό,τι στις περισσότερες περιοχές στο στάδιο μετά την υποβολή, με καλύτερα αποτελέσματα από τον μέσο όρο των παγκόσμιων αποτελεσμάτων σε τρεις επιμέρους μετρήσεις: τον χρόνο επιστροφής ΦΠΑ, τον χρόνο συμμόρφωσης και τον χρόνο ολοκλήρωσης ενός ελέγχου δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικού προσώπου.

Επισκεφτείτε τον ιστότοπο GOV.UK, για να μάθετε περισσότερα σχετικά με την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας στην Ανατολική Ευρώπη, καθώς και για τα αντίστοιχα φορολογικά και τελωνειακά ζητήματα.

ΕΕ και ΕΖΕΣ

Σχεδόν στα δύο τρίτα των χωρών αυτής της περιφέρειας πραγματοποιήθηκαν αλλαγές που επηρέασαν τους συνολικούς φορολογικούς συντελεστές τους.

 • Ωστόσο, οι αλλαγές του συνολικού φορολογικού συντελεστή ήταν ως επί το πλείστον μικρές και αφορούσαν σε όλο το εύρος των φόρων επί των κερδών, των φόρων της εργασίας και άλλων φόρων.
 • Η ΕΕ και ΕΖΕΣ αποτελεί τη μοναδική περιφέρεια όπου ο αριθμός των καταβολών αυξήθηκε μετά την καθιέρωση ενός φόρου, του οποίου η καταβολή και η δήλωση δεν μπορούν να γίνουν ηλεκτρονικά.
 • Σε ό,τι αφορά το στάδιο μετά την υποβολή, είναι λίγες οι χώρες όπου οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων ελέγχονται για τυχόν λάθη.
 • Επιστροφές ΦΠΑ προβλέπονται σε ολόκληρη την περιφέρεια.

Επισκεφτείτε τον ιστότοπο GOV.UK, για να μάθετε περισσότερα σχετικά με την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας στην Ευρώπη, καθώς και για τα αντίστοιχα φορολογικά και τελωνειακά ζητήματα.

Μέση Ανατολή

Η Μέση Ανατολή συνέχισε να αποτελεί την περιφέρεια με τις ευκολότερες διαδικασίες καταβολής φόρων, έχοντας τον χαμηλότερο συνολικό φορολογικό συντελεστή και χρόνο συμμόρφωσης. Η περιφέρεια αυτή είχε χειρότερη απόδοση από τον παγκόσμιο μέσο όρο σε ό,τι αφορά τα θέματα που προκύπτουν στο στάδιο μετά την υποβολή.

Επισκεφτείτε τον ιστότοπο GOV.UK, για να μάθετε περισσότερα σχετικά με την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας στη Μέση Ανατολή, καθώς και για τα αντίστοιχα φορολογικά και τελωνειακά ζητήματα.

Βόρεια Αμερική

Αυτή η περιφέρεια που περιλαμβάνει τρεις χώρες εξακολουθεί να έχει τον χαμηλότερο αριθμό καταβολών, ενώ και ο χρόνος συμμόρφωσης παρέμεινε κάτω από τον παγκόσμιο μέσο όρο.

 • Παρά το ότι σημειώθηκε μια μικρή αύξηση λόγω των αλλαγών στους φόρους της ακίνητης περιουσίας και της εργασίας, ο συνολικός φορολογικός συντελεστής της περιφέρειας παρέμεινε κάτω από τον παγκόσμιο μέσο όρο.
 • Η κατάσταση είναι καλή σε ό,τι αφορά τις ενέργειες στο στάδιο μετά την υποβολή, καθώς στις ΗΠΑ προβλέπεται έλεγχος μετά τη διόρθωση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικού προσώπου.

Επισκεφτείτε τον ιστότοπο GOV.UK, για να μάθετε περισσότερα σχετικά με την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας στην Αμερική, καθώς και για τα αντίστοιχα φορολογικά και τελωνειακά ζητήματα.

Νότια Αμερική

Ο συνολικός φορολογικός συντελεστής και ο χρόνος συμμόρφωσης μειώθηκαν, αλλά εξακολουθούν να είναι οι μεγαλύτεροι σε σχέση με όλες τις υπόλοιπες περιφέρειες.

 • Ο συνολικός φορολογικός συντελεστής μειώθηκε, καθώς άλλαξαν οι κατώτατοι συντελεστές για τον φόρο κύκλου εργασιών.
 • Ο χρόνος συμμόρφωσης μειώθηκε, χάρη στην εισαγωγή και βελτίωση των ηλεκτρονικών συστημάτων σε ολόκληρη την περιφέρεια.
 • Η βελτίωση των ηλεκτρονικών συστημάτων διατήρησε επίσης τον αριθμό των καταβολών κάτω από τον παγκόσμιο μέσο όρο.
 • Στη Νότια Αμερική παρατηρούνται οι λιγότερο αποδοτικές διαδικασίες στο στάδιο μετά την υποβολή, κυρίως επειδή δεν προβλέπεται επιστροφή ΦΠΑ σε καμία χώρα, αλλά και επειδή οι διαδικασίες υποβολής δήλωσης φόρου εισοδήματος νομικού προσώπου απαιτούν περισσότερο χρόνο από τον παγκόσμιο μέσο όρο.

Επισκεφτείτε τον ιστότοπο GOV.UK, για να μάθετε περισσότερα σχετικά με την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας στην Αμερική, καθώς και για τα αντίστοιχα φορολογικά και τελωνειακά ζητήματα.


 1. Ο χρόνος συμμόρφωσης αντιστοιχεί στον χρόνο που απαιτείται για την προετοιμασία και υποβολή δήλωσης και την καταβολή κάθε βασικού τύπου φόρου (φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων, φόρου της εργασίας και υποχρεωτικών εισφορών, καθώς και φόρου κατανάλωσης). 

 2. Ο αριθμός καταβολών αντικατοπτρίζει τη συχνότητα με την οποία μια εταιρεία οφείλει να υποβάλλει δηλώσεις και να καταβάλλει τους διάφορους τύπους φόρων και εισφορών. Η συχνότητα παρουσιάζεται αναπροσαρμοσμένη βάσει του τρόπου πραγματοποίησης αυτών των υποβολών και καταβολών. 

 3. Μελέτη Paying Taxes 2017 του Ομίλου της Παγκόσμιας Τράπεζας (World Bank Group). 

 4. PwC