Πώς να συντάξετε εξαιρετικές περιγραφές θέσεων εργασίας

Κάθε λέξη μετράει

Η πρόκληση

Κατά την επέκταση της επιχείρησής σας στο εξωτερικό, οι προσλήψεις είναι μία από τις πιο κρίσιμες και συναρπαστικές προκλήσεις που θα αντιμετωπίσει η εταιρεία σας. Κάθε νέα πρόσληψη επηρεάζει την ομάδα, την κουλτούρα και την κατεύθυνση της εταιρείας. Αξίζει να επενδύσετε χρόνο, πόρους και έρευνα στη διαδικασία προσλήψεων. Για τις προσλήψεις στο εξωτερικό, η περιγραφή της θέσης εργασίας συχνά είναι το πρώτο πράγμα σχετικά με τον οργανισμό που θα δει ένας δυνητικός υποψήφιος. Κάθε λέξη στη δημοσίευση της θέσης εργασίας στέλνει ένα μήνυμα σχετικά με την εταιρεία σας. Πώς θα κάνετε τον υποψήφιο να θέλει περισσότερα, αλλά ταυτόχρονα να αισθάνεται ότι έχει λάβει τις απαραίτητες πληροφορίες;

Ο στόχος σας

Διασφαλίστε ότι οι περιγραφές των θέσεων εργασίας περιγράφουν με σαφήνεια το αντικείμενο και τις αρμοδιότητες του ρόλου και ότι ταυτόχρονα επισημαίνουν την αποστολή και τον σκοπό του οργανισμού σας. Θα πρέπει να είναι απλές και εύκολα κατανοητές στους υποψηφίους από τις αγορές που στοχεύετε.

Μάθετε περισσότερα

Ανεξαρτήτως της αγοράς-στόχου, θα πρέπει να εστιάσετε το περιεχόμενο της περιγραφής της θέσης εργασίας σε τέσσερις κατηγορίες: τομέας, ρόλος, αρμοδιότητες και προσόντα για τη θέση. Εσωτερικές και εξωτερικές μελέτες από τη Google έδειξαν ότι είναι καλύτερο να ξεκινήσετε από το ανώτερο επίπεδο (τι κάνει αυτή η εταιρεία;) και, ακολούθως, να περάσετε στις λεπτομέρειες (τι κάνει ένα άτομο με αυτόν τον ρόλο κάθε ημέρα;).