Οδηγός για τη διαδικασία συνεντεύξεων

Πώς η χρήση δομημένων συνεντεύξεων διευκολύνει την εύρεση ιδανικών εργαζομένων διεθνώς

Η πρόκληση

Η πρόσληψη νέων εργαζομένων από άλλες αγορές μπορεί να παρουσιάσει προκλήσεις. Πρόκειται να πραγματοποιήσετε μια σειρά συνεντεύξεων με άτομα που αναζητούν εργασία διεθνώς και θέλετε να λάβετε μελετημένες, λογικές αποφάσεις σχετικά με τον υποψήφιο που θα επιλέξετε. Θέλετε να βρείτε έναν τρόπο να συνδεθείτε προσωπικά με τον υποψήφιο, χωρίς όμως να παρασυρθείτε από την πρώτη εντύπωση ή από το ένστικτό σας.

Ο στόχος σας

Ακολουθήστε μια δομημένη συνέντευξη, για να λάβετε αντικειμενικές μακροπρόθεσμες αποφάσεις πρόσληψης για την επέκτασή σας στη διεθνή αγορά, βασιζόμενοι σε συνεπή, προκαθορισμένα προσόντα.

Μάθετε περισσότερα

Μια δομημένη συνέντευξη προνοεί απλά τη χρήση των ίδιων ερωτήσεων συνέντευξης αλλά και της ίδιας βαθμολόγησης στις απαντήσεις των υποψηφίων που ανήκουν στην ίδια κλίμακα και κάνουν αίτηση για την ίδια θέση εργασίας. Οι έρευνες δείχνουν ότι με τις δομημένες συνεντεύξεις μπορεί να προβλεφθεί η απόδοση των υποψηφίων, ακόμα και για θέσεις εργασίας οι οποίες δεν είναι οι ίδιες δομημένες.1