Jak na dopravu

Jak vhodnou dopravní strategií přispět ke spokojenosti zákazníků

1 Přehled

Situace

Když máte strategii skladování a vyřešíte regulatorní, daňové a právní otázky, potřebujete hlavně plán, jak uspořádat a realizovat dopravu. Bude mít přímý dopad na spokojenost zákazníků, a tedy na celkový rozvoj a konverze.

Cíl

Zavést a realizovat dopravní strategii, díky které příjemně překvapíte zákazníky a splníte své nákladové cíle.

Doprava je poměrně složitá oblast a v našem průvodci jsme ji rozdělili do tří částí:

 • Příchozí logistika – Většina produktů se vyrábí v Asii, a proto je nezbytné mít dobrou strategii letecké, námořní i železniční dopravy do cílových zemí.

 • Odchozí balíková logistika – Důležitá pro elektronické obchody. Náklady na odchozí balíkovou přepravu bývají nejdůležitějším faktorem ziskovosti logistiky. Musí se tedy optimalizovat, ale zároveň rychle dodávat zboží zákazníkům.

 • Odchozí celovozová přeprava a dokládka – Důležitá pro dodavatele zboží do maloobchodních distribučních center, obchodů a vlastních maloobchodů. Týká se také dopravců zásobujících dodavatele na posledním úseku. Tato část přepravy představuje největší objemy, a tedy z celé sítě nejvyšší riziko. Hladké fungování domácí distribuce je základem kvalitního dodavatelského řetězce. Pokud se zorientujete v prostředí, důležitých firmách a způsobech dopravy, snáze vyhovíte maloobchodníkům v distribučních centrech nebo jejich obchodech. Flexibility a potřebného pokrytí dosáhnete výběrem správných partnerů.

2 Příchozí logistika

1. Analyzujte objem výroby a umístění dodavatelů

 • Na základě analýzy umístění dodavatelů a objemu produkce si zvolte přepravce, způsob přepravy a optimalizujte příchozí logistiku z hlediska nákladů a rychlosti.

 • Jednou z možností, jak vyvážit náklady a rychlost, je segmentace dodavatelů. Méně využívané dodavatele (s malými objemy) můžete zkonsolidovat do jednoho místa, zatímco dodavatelé s velkými objemy mohou zavážet přímo.

2. Vyberte vhodné letecké, námořní a železniční přepravce

 • Existují globální hráči, jako je Expeditors, Kuehne-Nagel, DHL Global Forwarding, DB Schenker atd. Každý z nich se specializuje na určitou oblast. Než některého zvolíte, doporučujeme zjistit si jejich silné stránky.
 • Kvůli diverzifikaci kapacity i nákladů je dobré mít portfolio globálních i regionálních přepravců.

3. Vybírejte na základě produktového cyklu, dodacích lhůt a nabízené rychlosti. Zde uvádíme několik obecných pokynů:

 • Vyhýbejte se částečnému naložení kontejneru a snažte se využívat rychlejší služby za nižší příplatky.
 • Standardní doba námořní přepravy z Asie do Evropy je přibližně 30 dní (a je levnější).
 • Železniční přeprava z Asie do Evropy trvá přibližně 20 dní (dražší než námořní).
 • Letecká doprava typu „air freight deferred“ trvá asi 10 dní (dražší než železniční).
 • Standardní letecká doprava trvá přibližně 5 dní (nejdražší).

4. Vyberte si celního jednatele, který bude dobře spolupracovat s vašimi zasilateli.

 • Doporučujeme globálního celního jednatele, který má spolehlivé systémy a provozní podporu na celém světě.

 • Pro příchozí logistiku je zásadní včasné proclení bez jakéhokoli zpoždění.

 • Celní jednatel zajistí správnou dokumentaci, díky níž proclení proběhne podle vaší SLA. Navíc bude mít doklady potřebné k různým certifikacím.

5. Zaveďte vhodný systém automatizovaného styku s dodavateli a přepravci. Zde uvádíme několik běžných systémů, kterými můžete efektivně škálovat skladové hospodářství:

 • objednávky (systémy EDI 850, 855, 860, 865),
 • avíza dodávek (EDI 856),
 • stavy zásilek u přepravců (EDI 214),
 • skladové příjemky (EDI 861),
 • sledování stavu zásilek v reálném čase na úrovni skladových jednotek díky propojení systémů avíz dodávek s informacemi o stavech zásilek a skladovými příjemkami.

3 Odchozí balíková logistika

Spokojenost zákazníků s doručováním zásilek je obecně považována za jeden z nejdůležitějších faktorů, které ovlivňují retenci zákazníků a růst elektronického obchodu. Vytvořit strategii pro balíkové zásilky může být obtížné kvůli tlaku zákazníků na rychlejší dodání a zároveň tlaku na zlevňování dopravy. Strategie by měla být přizpůsobena jednotlivým zemím a odpovídat očekáváním tamějších zákazníků.

Obecně lze strategii rozdělit na dvě části. Strategii pro poslední, resp. první úsek – z hlediska distribuce a vracení zboží.

Distribuce:

 • Pokud zvažujete expanzi do nové země, na počátku můžete k balíkové přepravě na prvním i posledním úseku využívat nadnárodní kurýrní služby (např. UPS, DHL, Fedex).

 • Jestliže však v některých zemích dominují místní přepravci, může být zapotřebí přístup změnit. Například v Japonsku jsou hlavními přepravci Yamato, Japonská pošta a Sagawa.

 • Cena za balíkovou přepravu by měla být optimalizována podle produktu (hmotnosti, rozměrů) a vzdálenosti k zákazníkům.

 • Brzy vyhodnoťte, jestli by šlo náklady dále optimalizovat kombinací kurýrních a poštovních služeb.

 • Zjistěte si, jestli zákazníci vyžadují expresní doručování nebo jiné možnosti (jako je služba „Klikni a vyzvedni“ v obchodech a odběrných boxech, plánované doručení atd.). Můžete tak už v první fázi přizpůsobit nabídku a výběr dopravců, kteří vám pomohou s realizací.

 • Udělejte si přehled o místních dopravcích a přidejte je do svého dopravního portfolia.

 • Rychlost a náklady v posledním úseku je možné dále optimalizovat, pokud obchodník pokryje první úsek celovozovou přepravou a zboží dodává přímo do logistických center dopravců na posledním úseku.

Vracení zboží:

 • Při vracení zboží je nejdůležitější nabídnout zákazníkům možnosti odevzdávání zásilek.

 • Můžete začít s kurýry a poté proces optimalizovat tak, že první úsek obslouží pošta a poslední úsek kurýrní služba.

 • Aby byli zákazníci spokojenější, vybírejte dopravce vraceného zboží podle druhu výrobků.

 • Zásadní je co nejrychlejší vracení peněz zákazníkům. Peníze lze odesílat, jakmile dopravce zaregistruje zboží v prvním logistickém centru, kam se zásilky vracejí.

 • Rychlost a náklady v posledním úseku je možné dále optimalizovat, pokud obchodník pokryje první úsek celovozovou přepravou a zboží dodává přímo do logistických center dopravců na posledním úseku.

4 Odchozí celovozová přeprava a dokládka

1. Analyzujte objemy, které síť zvládne přepravit, podle lokalit přepravců a míst určení.

 • Při výběru partnera v dané lokalitě (s ohledem na provoz vašeho skladu) je rozhodující, kde se dopravce nachází a jestli pro vás má dostatek vozidel.

 • Pro začátek doporučujeme vyhodnotit pro celovozovou přepravu a dokládku tři až pět dopravců. Umožní vám to dosáhnout cílů v oblasti služeb i cen.

2. Vyberte si správnou kombinaci přepravců pro celovozovou přepravu a dokládku.

 • Rozhodněte, jestli chcete přímého dopravce, nebo zprostředkovatele dopravy. Oba tyto sektory jsou plně rozvinuté a každý má své výhody.
 • Doprava je jedním z nejstarších odvětví a na trzích bývá několik místních i nadnárodních hráčů. Každý má nějaké přednosti podle toho, co je jeho hlavní činností. Například dopravce, který pro nějakého zákazníka denně dováží zásilky z New Yorku do Kalifornie, bude mít zájem obsadit kapacitu na cestě z Kalifornie do New Yorku, a proto nabídne lepší ceny.

3. Na základě produktového cyklu si zvolte požadovanou úroveň služeb. Zde nabízíme několik obecných tipů:

 • Náklad na paletách do počtu 12–14 palet se vozí jako dokládka.

 • Při více než 12–14 paletách se doporučuje kvůli minimalizaci rizika využít celovozovou přepravu.

 • Najděte si dopravce s celovozovou přepravou, kteří nabízejí samostatné řidiče i posádky, abyste mohli zboží vozit i dál. Maximální doba řízení je u profesionálních řidičů omezena.

 • Zjistěte si nabídku expresních služeb, abyste mohli případně rychle dodat méně než 12 palet.

4. Posuďte, jestli můžete automatizovat přidělování zboží dopravcům, plánování tras a sledování.

 • Někteří dopravci s celovozovou přepravou i dokládkou používají systém EDI 214. Postupně se stává pro fungování firem, přehled o vyzvedávání a doručování kompletních i dílčích nákladů nezbytností.