Jak oslovit diváky videoklipů z celého světa

Výběr nejvhodnější ze tří variant kanálů YouTube

1 Přehled

Hlavní úkol

Kampaně s videoreklamami vám umožňují zobrazovat videoreklamy samostatně nebo v jiném streamovaném videoobsahu na YouTube a v obsahové síti Google. Jakmile však vaše globální publikum poroste a kanál osloví lidi v dalších zemích hovořící jinými jazyky, bude složitější působit na všech trzích lokálně a relevantně.

Váš cíl

Najít nejlepší model pro svou značku a udržet zájem uživatelů ze všech koutů světa.

Jak na to

Jakmile se kanál vaší značky na YouTube rozšiřuje do různých zemí hovořících různými jazyky, můžete začít používat jeden ze tří způsobů oslovení globálního publika. Který z nich je pro kanál vaší značky na YouTube a váš trh nejlepší? Prohlédněte si výhody a nevýhody jednotlivých modelů z hlediska práce se značkou, zapojení uživatelů a správy kanálu a rozhodněte se podle nich.

Tip

Chcete-li oslovit obecnější globální publikum, požádejte komunitu, aby k videosouborům přidala názvy, popisy a titulky a skryté titulky ve svém jazyce.

2 Jeden kanál na YouTube s vícejazyčným obsahem

Vytvořte jeden hlavní kanál značky na YouTube a nahrávejte do něj obsah pro více zemí v různých jazycích.

Práce se značkou

Jediný kanál reprezentující vaši značku zajistí, že bude značka i související materiály ve všech oblastech prezentována konzistentně. Pokud vaše publikum používá při hledání ve všech jazycích stejné pojmy (například název produktu), bude tento kanál silně relevantní a lidé ho snadno najdou.

Zapojení

Pokud své diváky budete směrovat na jeden celosvětový kanál, diváci a odběratelé se soustředí na jediném místě a uživatelé tento kanál snadno vyhledají ve výsledcích YouTube. Jakmile však kanál vejde do povědomí uživatelů, může být náročnější komunikovat s odběrateli z různých částí světa současně, protože obsah bude k dispozici ve více jazycích. Okruh diváků vašeho kanálu tedy bude jazykově rozdělen a komunita kanálu uvidí příspěvky, komentáře a aktualizace v mnoha různých jazycích.

Pokud budete chtít diváky zaujmout více, můžete k videím přidat titulky a zpřístupnit tak jejich obsah širšímu okruhu uživatelů. V kanálu také můžete vytvořit jedinečné oddíly a seznamy videí pro jednotlivé hlavní trhy a poskytnout tak konsolidovanou nabídku pro jednotlivé jazyky – prodloužíte tak dobu sledování.

Správa

Když budete mít veškerý obsah na jednom místě, může se celý váš tým zaměřit na správu tohoto jediného kanálu a snáze udrží jednotnou práci se značkou a tón. Skutečné množství zdrojů potřebných pro správu kanálu samozřejmě závisí na tom, jak často plánujete přidávat příspěvky a jakou strategii u daného kanálu uplatňujete. Budování úspěšného kanálu vyžaduje pravidelné nahrávání příspěvků, pečlivé budování značky a citlivou správu okruhu uživatelů.

3 Více kanálů s vlastními jazykovými verzemi

Můžete vytvořit více kanálů, ve kterých budete nabízet různý obsah pro jednotlivé jazyky a geografické oblasti. Tato varianta je vhodná zejména u jazyků s jiným typem písma nebo v případě odlišných klíčových slov.

Práce se značkou

Když použijete jedinečný kanál pro každý region nebo jazyk, můžete ho přizpůsobit na míru potřebám místních diváků a snadno do něj zahrnout i místní události nebo propagační akce. Pokud se identita vaší značky v různých oblastech mírně liší, můžete pomocí této strategie odlišnosti zapracovat do strategie kanálu značky na YouTube.

Zapojení

Vaši diváci a odběratelé sice budou roztroušeni ve více kanálech podle jednotlivých jazyků, vy však získáte možnost soustředěnější komunikace s užším a angažovanějším okruhem uživatelů. Všechna videa na kanálu budou přizpůsobena konkrétnímu publiku podle jazyka, což bude pro diváky příjemnější. Nezapomeňte uvést, na jaký jazyk je váš kanál zaměřen, protože ve výsledcích vyhledávání se obvykle zobrazí více různých kanálů a menší kanály jsou často většími vytlačeny na okraj. Je také důležité jednotlivé jazykové kanály navzájem propagovat, aby je divák mohl snáze najít. Skvělým nástrojem pro vzájemnou propagaci kanálů je přidání zajímavých kanálů do části vybraných kanálů na kartě Informace vašeho kanálu.

Správa

Pokud máte obsah kanálu rozdělen do více jazykových a regionálních verzí, bude každý místní kanál vyžadovat vlastní zdroje na pravidelnou správu. Bez ohledu na to, zda vaše kanály sledují předdefinovaný rámec, nebo je spravují místní týmy, zvažte, zda má vaše společnost k dispozici dostatek zdrojů na to, aby dokázala pravidelně zásobovat více kanálů novými videi a komunikovala s uživateli.

4 Jeden celosvětový kanál a podpora místních kanálů

Vytvoříte na YouTube jeden celosvětový kanál značky, který bude sloužit jako hlavní centrum, bude propagovat celosvětové kampaně v nejdůležitějším jazyce značky a bude podporovat místní kanály zacílené na jednotlivé jazykové a místní skupiny. Pak si můžete budovat celosvětovou image a zároveň být v kontaktu s místními oblastmi.

Práce se značkou

Při takovém systému rozdělení obsahu kanálu můžete budovat konzistentní povědomí o své značce v rámci hlavního kanálu a na regionálních kanálech můžete nabízet místní události a propagační akce. Doporučujeme vytvořit si šablony metadat a miniatur videí, které vám pomohou zachovat jednotnou image značky ve všech kanálech.

Zapojení

Při takovém počtu kanálů budou vaši diváci a odběratelé rozděleni do různých kanálů. Uživatelé si však budou moci vyhledat příslušný obsah ve svém jazyce a při procházení vašich kanálů a komunikaci s komunitou jim bude vaše značka prezentována jednotně. Hlavní kanál je třeba používat tak, aby pomocí metadat, popisu jednotlivých kanálů a doporučování jejich obsahu pomohl diváky nasměrovat na konkrétní lokální kanály. Někdy se může stát, že pokud budete u některého místního kanálu nahrávat nová videa častěji, zobrazí se ve výsledcích vyhledávání výše než samotný hlavní kanál.

Správa

Organizační struktura kanálu vyžaduje spolupráci mezi celosvětovým a místními týmy, nabízí však zároveň více možností přizpůsobení značky regionálním trhům a prezentace lokálních kampaní. Tato struktura kanálu je obvykle nejnáročnější na zdroje, neboť je třeba vyhradit část zdrojů na velký hlavní kanál a část na jednotlivé místní kanály. Skutečný objem zdrojů však závisí na tom, jak často plánujete přidávat příspěvky a jakou strategii zapojení u jednotlivých kanálů uplatňujete.