Průvodce registrací firmy

Včetně důležitých informací o registraci firmy ve Velké Británii

1 Přehled

Výzva

Potřebujete co nejlevněji a nejrychleji úředně registrovat svou firmu.

Cíl

Některé výhody mají jen registrované firmy. Abyste je mohli využívat, musíte svou firmu registrovat. Tím získá právní subjektivitu a všechny možnosti fungovat podle práva. Cílem je úředně registrovat vaši firmu, abyste mohli využívat finanční služby poskytované komerčními bankami. Také chcete zaměstnancům zajistit sociální zabezpečení, které s registrací firmy souvisí.

2 Rejstříky

V rejstříku firem se evidují a aktualizují informace o nových a existujících firmách v jeho jurisdikci. Umožňuje registrovaným firmám plnit jejich povinnosti podle platných předpisů včetně povinností podle firemního práva.1

Rejstřík ustavuje právní subjekty, přiřazuje jim jedinečnou identifikaci a ruší registraci nesolventních firem.

Mezi další služby poskytované rejstříkem patří:

 • vyhledávání názvů společností,
 • rezervování názvů společností,
 • vyřizování žádostí o doklady opravňující k podnikání.

Rejstříky umožňují vládě:

 • měřit placení nebo neplacení daní,
 • získávat oborové statistiky firem,
 • určit, které subjekty jsou oprávněny účastnit se veřejných výběrových řízení,
 • chránit spotřebitele v oborech jako farmaceutický a potravinářský průmysl zdravotními, bezpečnostními a ekologickými předpisy.

Jak se pozná efektivní rejstřík firem?

Efektivními formami rejstříku jsou komplexní elektronická databáze, univerzální kontaktní místo nebo stále oblíbenější online registrační platformy.

Elektronická databáze

Efektivní elektronická databáze obsahuje aktuální informace a dokumenty týkajících se nově registrovaných a existujících firem. Elektronické databáze usnadňují přístup k informacím přes internet nebo na pobočce rejstříku.

V minulosti byly záznamy rejstříku uchovávány ve fyzické podobě, ale stále více rejstříků se elektronizuje. Díky tomu se snížil počet chyb při změnách firemních údajů a zrychlilo se vyhledávání. Elektronické záznamy také usnadňují přístup ke statistikám.

Univerzální kontaktní místo

Jediné místo zajišťující při registraci firem několik procesů. Může se jednat o řadu kanceláří s úředníky různých správních orgánů, které zakladatelé firem obcházejí postupně. Někdy může jedno úřední místo vyřizovat styk se všemi zúčastněnými správními orgány. Zde vlastník firmy předá všechny registrační dokumenty jedné kontaktní osobě, která je rozešle příslušným orgánům ke zpracování a schválení.

Tato komplexní správní místa jsou stále oblíbenější a zavádí je více než 100 ekonomik. 64 z nich jsou ekonomiky s nízkým nebo středním příjmem.

3 Online registrační platformy

Nejefektivnějším způsobem je registrace firmy online. Umožňuje elektronicky odeslat dokumenty potřebné k založení firmy a někdy vyřídit celou registraci.

Mezi nejběžnější funkce online registrace patří:

 • online vyhledávání názvů společností,
 • elektronické odesílání dokumentů a žádostí,
 • online odesílání ročních účetních závěrek,
 • výměna dat mezi různými orgány.

Například v Singapuru a na Novém Zélandu mohou vlastníci začínajících firem celou registraci provést online. Díky propojení systémů různých správních orgánů se mohou firmy při registraci přihlásit i k daním a sociálnímu zabezpečení.

Výhody online registrace

Registrace firmy online vám přinese několik výhod. Je rychlejší než návštěva jednotného kontaktního místa. Je levnější než registrace s fyzickými dokumenty. Náklady jsou minimální až nulové. Další výhodou je, že online registrace začínajících firem dává menší prostor korupci, protože prakticky nedochází ke kontaktu s úředníky.

4 Jednodušší zakládání firem ve Velké Británii

Pokud firmu zakládáte ve Velké Británii, musíte se registrovat v národním rejstříku firem s názvem Companies House. Podle zákona Companies Act z roku 2006 a předchozího zákona z roku 1985 se nové společnosti s ručením omezeným musí registrovat v rejstříku Companies House.

Companies House zavedl v roce 2001 elektronické odesílání dokumentů, aby registrační proces co nejvíce zjednodušil. Zakládání firem pomocí elektronického odesílání dokumentů je rychlejší, pohodlnější a levnější než dřívější osobní registrace. Elektronické odesílání dokumentů dnes používají prakticky všechny začínající společnosti ve Velké Británii. V roce 2013 se více než 98 % nových firem registrovalo elektronicky2.

Když svou novou firmu registrujete online, stačí odeslat požadované dokumenty. Celý proces trvá jen několik hodin. Všechny potřebné formuláře jsou k dispozici zdarma na webu Companies House a jsou k nim poskytovány podrobné pokyny.

Můžete se registrovat online nebo na pobočce Companies House, kde jsou k dispozici počítače.

5 Zjednodušení registrace u úřadu Companies House

Rejstřík Companies House zavedením online registrace celý proces velmi zjednodušil. Zjednodušil také předběžnou registraci.

Usnadnil totiž přístup k údajům v rejstříku. Díky tomu je pro zakládané společnosti mnohem jednodušší provést počáteční průzkum. V roce 1996 Companies House zdarma zpřístupnil základní údaje o existujících firmách, což umožnilo zakladatelům firem snadno vyhledávat názvy online a na pobočkách Companies House.

Dnes Companies House ročně zpracovává 235 milionů bezplatných vyhledávání základních firemních údajů přes web nebo vlastní mobilní aplikaci.

V roce 2016 Companies House rozšířil poskytované firemní údaje, které teď zahrnují:

 1. číslo společnosti,
 2. adresu,
 3. stav,
 4. údaje o založení,
 5. účty,
 6. data odesílání dokumentů pro každoroční daňové přiznání.

Od doby, kdy Companies House rozšířil přístupnost svých údajů, elektronické postupy a bezplatné zdroje pro zakladatele firem, se počet registrovaných firem ve Velké Británii zdvojnásobil.

Seznam zdrojů:

 1. Motta, Oviedo a Santini 2010; Klapper a Love 2011

 2. UK Companies House 2013