Přizpůsobte svou online prezentaci norské kultuře

Průvodce lokalizací a marketingem pro Norsko

1 Přehled

Připravili jsme průvodce, který vám pomůže naklonit si norské zákazníky. Webová prezentace přizpůsobená místním zvyklostem zákazníkům naznačí, že se s vámi nemusí bát obchodovat. Pokud pochopíte tyto malé, ale důležité detaily, vytvoříte si na novém trhu hned od začátku dobrou startovní pozici.

2 Nejpoužívanější jazyk

Přes 95 % Norů mluví norsky.

Hlavním cizím jazykem ve školách je angličtina a 90 % Norů ji na nějaké úrovni ovládá.

3 Formálnost

Měli byste se zákazníky komunikovat formálně, nebo neformálně?

V Norsku se očekává, že budete se zákazníky komunikovat neformálně, ale s respektem.

Pro Nory jsou důležitými hodnotami jednoduchost, skromnost, rovnost a respekt. Neradi se předvádějí a předváděním na ně dojem neuděláte.

Jak snadno se v Norsku podniká

Ve zprávě Světové banky o snadnosti podnikání v roce 2020 se Norsko umístilo ze 190 zemí na 9. místě. Může to souviset s tím, že Norové jsou otevření, transparentní a při podnikání i v běžné konverzaci jednají přímo.

V případě finančních či právních služeb a peněžních záležitostí používejte spíš formální styl.

4 Čísla a jejich formáty

Zápis čísel

Oddělovač desetinných míst

* Používá se čárka (,)

– např. 1,5 hodiny.
Oddělovač tisíců

* U dlouhých čísel se jako oddělovač používá mezera

– např. 1524 lidí, 10 000 lidí.
Telefonní čísla

* Telefonní předvolba země je +47. Telefonní čísla mají v případě místních a vnitrostátních hovorů osmimístný formát složený z předvolby oblasti a celého čísla, např. (+47) 800 22 222.

* Bezplatná telefonní čísla mají předčíslí 8.

Co je dobré vědět

Norové píšou čísla od nuly do dvanácti slovně, pro větší čísla používají číslice,
např. čtyři, pět, jedenáct, 18, 59, 300.

5 Formát měny

Měnou Norska je norská koruna (krone). Má označení kr a v obchodním styku se používá třípísmenný kód NOK.

Bankovky mají hodnotu 1000 kr, 500 kr, 200 kr, 100 kr, 50 kr. Mince mají hodnotu 20 kr, 10 kr, 5 kr, 1 kr.

Množné číslo slova krone je kroner.

6 Formát data

V Norsku se používá datum ve formátu DD.MM.RRRR. Den, měsíc a rok se oddělují tečkou, např. 24.03.2019.

7 Formát času

V Norsku se používá 24hodinový formát. Hodiny a minuty se oddělují tečkou (.), např. 14.24.

8 Pracovní dny

Pracovními dny v Norsku jsou pondělí až pátek.

9 Čemu se na norském trhu vyhnout

Každá kultura má své pověry a tradice, o kterých bychom měli při vstupu na nový trh určitě něco vědět.

Norové považují za nešťastné číslo 13.

10 Důležité tipy k lokalizaci

Podívejme se na nejdůležitější tipy k překládání, díky kterým budete hned znít jako místní:

  1. Vytvořte specializovaný tým překladatelů, korektorů a schvalovatelů, kteří spolu budou přímo komunikovat. Tím překlad zefektivníte a zkvalitníte.

  2. Poskytněte překladatelskému týmu všechny potřebné informace, pokyny, podklady, zdroje a nástroje. To mu pomůže efektivněji pracovat.

  3. Doporučte překladatelům, aby se vyhýbali doslovným překladům. Doslovně přeložené slogany, nadpisy a úvodní odstavce mohou znít nepřirozeně. Původní text musí převést do norštiny podle svého vlastního uvážení.

  4. Texty by měly být jednoduché. Norština není tak „upovídaná“ jako angličtina, takže se při překladu soustřeďte především na obsah sdělení.

  5. Pokud se rozhodnete názvy svých produktů nechat v angličtině, ověřte si, jak to bude vnímat koncový čtenář. Pokud například v jedné větě napíšete „Banana“ (název produktu) a v další větě „žluté ovoce“ (popis), norskému čtenáři nemusí být na první pohled jasná souvislost.

  6. Norský překladatel nebude překládat slova nebo termíny s velkým písmenem na začátku. Pro jistotu dejte překladatelům glosář s termíny, které se mohou překládat.

  7. Překladatele si předem vyzkoušejte nebo zaučte. Měli by mít s překladem i tvorbou textů zkušenosti a chápat identitu vaší značky. Vyhnete se tak chybám v hotových textových materiálech.

11 Další pravidla

Přečtěte si v našem průvodci lokalizací, jak web stylově a jazykově přizpůsobit tak, aby na místní působil přirozeně.