Přizpůsobte svou prezentaci na internetu nizozemskému trhu

Průvodce komunikací se zákazníky v Nizozemsku

1 Přehled

V tomto průvodci vám ukážeme, jak se přiblížit nizozemským zákazníkům. Webová prezentace přizpůsobená místním zvyklostem zákazníkům naznačí, že se s vámi nemusí bát obchodovat. Pokud pochopíte tyto malé, ale důležité detaily, vytvoříte si na novém trhu hned od začátku dobrou startovní pozici.

2 Nejpoužívanější jazyk

Hlavním psaným a mluveným jazykem je nizozemština.

3 Formálnost

Měli byste své zákazníky oslovovat formálně, nebo neformálně?

Záleží na tom, s kým mluvíte, jak značku chcete prezentovat a v jakém kontextu komunikace probíhá.

U formálnějších textů, v oficiálním obchodním styku a při komunikaci se starším publikem se obvykle používá „u“.

„Je“ používejte v méně formálních textech a při komunikaci s mladší částí populace.

Jak snadno se v Nizozemsku podniká?

Ve zprávě Světové banky o snadnosti podnikání v roce 2020 je Nizozemsko na 42. místě ze 190 zemí.

4 Číselná soustava a formátování

Zápis čísel

Oddělování desetinných míst
 • Používá se čárka (,)
  • například: 1,5 hodiny
Oddělování tisíců
 • Používá se tečka (.)
  • například: 1.524 osob
Telefonní čísla
 • Telefonní předvolba země je +31. U mezinárodních čísel se dvojčíslí 00 nahrazuje znaménkem plus, například +31.

 • Není stanoveno žádné jednotné pravidlo pro zápis telefonních čísel. Všechna čísla na pevné linky jsou ale devítimístná a při vytáčení se před ně musí přidat nula.

Kódy oblasti
 • Kódy oblasti se skládají ze dvou až tří číslic.

 • Větší města a oblasti mají dvoumístné kódy, za kterými se uvádí sedmimístné účastnické číslo. Menší města mají kódy až trojmístné. Za nimi se uvádí šestimístné číslo.

  • Příklad: Rotterdam má jako velké město dvoumístný kód oblasti, před který se při vytáčení musí přidat nula: 010-1234567. U menšího města Goor je kód oblasti čtyřmístný (včetně povinné nuly): 0547-123456.
 • Kód oblasti se od zbytku telefonního čísla odděluje spojovníkem (-).

  • například: 0547-123456
 • Čísla pro bezplatné hovory mají předčíslí 0800.

Měli byste vědět

V Nizozemsku se čísla od nuly do 20 vypisují slovy, například tři, deset, sedmnáct.
Číslicemi pak všechna čísla nad 20, například 21, 59, 100.

5 Měna

Měnou Nizozemska je euro. Zapisuje se znakem €. V obchodním styku se používá třípísmenný kód EUR. Nominální hodnota mincí se vyjadřuje v centech a označuje se písmenem c.

Finanční částky se píší se znakem € před číslem, například € 99,95.

Nominální hodnoty bankovek: € 500, € 200, € 100, € 50, € 20, € 10, € 5.

Nominální hodnoty mincí: € 2 , € 1, 50 centů, 20 centů, 10 centů, 5 centů, 2 centy, 1 cent.

Ve všech typech smluv se finanční částky povinně zapisují v tomto formátu: 200 EUR, například „dlužná částka je 200 EUR”.

6 Formát data

V Nizozemsku se používá datum ve formátu DD-MM-RRRR, tedy 24-03-2017.

7 Formát času

Používá se 12hodinový i 24hodinový formát.

V běžném mluveném projevu se používá 12hodinový formát. Nizozemci ale nepoužívají „a.m“ ani „p.m“, místo toho řeknou „8 uur ‘s avonds“, což znamená „osm hodin večer“.

24hodinový formát se používá v psaném projevu a v digitálních zařízeních, například počítačích, telefonech, tabletech apod.

V psané podobě se jako oddělovač používá dvojtečka a za čas se ještě přidává slovo hodina, například „14:24 uur“.

8 Pracovní dny

Pracovními dny jsou pondělí až pátek.

9 Čemu se na nizozemském trhu vyhnout

Každá kultura má své pověry a tradice, o kterých bychom měli při vstupu na nový trh určitě něco vědět.

Nizozemci považují 13 za nešťastné číslo.

10 Důležité tipy k lokalizaci

Podívejme se na pět nejdůležitějších překladatelských pouček, díky kterým v Nizozemsku hned zapadnete mezi místní:

 1. Při překladu z angličtiny se nedržte originálu doslova a nekopírujte stavbu vět ani slovosled.

 2. Vyhýbejte se hovorovým výrazům a obratům, které jsou pro váš jazyk specifické, protože v nizozemském prostředí nemusí fungovat. Například: oblastní slang.

 3. Zvolte vhodný styl. Zdrojové texty v angličtině mohou působit příliš nadšeně nebo omluvně. Nizozemština je neutrálnější a přímočařejší.

 4. Vyhýbejte se zastaralým výrazům, používejte například „link“ místo „koppeling“. V textu zbytečně nenechávejte anglické termíny, pro které má nizozemština vhodné překlady.

 5. Poskytněte překladatelům co nejvíce informací o překládaných textech a kontextu. Měli by vědět, komu je text určen a jaký je jeho účel. Připravte pro ně slovníček s pojmy, termíny a důležitými slovními obraty, které ve firmě používáte.

11 Další tipy