Přizpůsobte svou online prezentaci dánskému trhu

Průvodce komunikací se zákazníky v Dánsku

1 Přehled

V tomto průvodci vám ukážeme, jak se přiblížit dánským zákazníkům. Prezentace na internetu ušitá na míru dánské kultuře zákazníky dobře naladí a dodá jim důvěru ve vaši firmu. Pokud pochopíte tyto malé, a přesto důležité detaily, vytvoříte si na dánském trhu už od začátku dobrou startovní pozici.

2 Nejpoužívanější jazyk

Hlavním psaným a mluveným jazykem v Dánsku je dánština.

Více než 80 % obyvatel se dorozumí anglicky. Angličtina nachází rozsáhlé využití také v každodenní obchodní komunikaci.

Většina Dánů rozumí norštině a švédštině.

Na jihu Jutska je za chráněný menšinový jazyk považována němčina.

Desetina Dánů mluví francouzsky.

3 Formálnost

Měli byste se zákazníky komunikovat formálně, nebo neformálně?

V Dánsku převažuje v obchodní i další komunikaci neformální přístup.

Pokud znáte tituly, používejte je: doktor, profesor atd. V opačném případě používejte zdvořilá dánská oslovení:

Hr: Pan
Fru: Paní
Froken: Slečna

V případě finančních či právních služeb a peněžních záležitostí používejte spíše formální styl.

Jak snadno se v Dánsku podniká

Ve zprávě Světové banky o snadnosti podnikání v roce 2020 je Dánsko na 4. místě ze 190 zemí.

4 Čísla a jejich formáty

Číslovky

Oddělovač desetinných míst
 • K oddělení desetinných míst se používá čárka (,)
  • např. 1.5 hodiny
Oddělovač tisíců
 • Jako oddělovač tisíců se používá tečka (.)
  • např. 1.524 lidí
Telefonní čísla

* Telefonní předvolba země je +45.

 • Telefonní čísla jsou obvykle ve formátu (+45) 12 34 56 78.

* Bezplatná telefonní čísla mají předčíslí 80: např. 80 12 34 56.

Měli byste vědět

Pokud je v textu číslo vyšší než 10 a číslo nižší než 10, použijte pro obě čísla číslovky.
Např. „udělej 5 káv a 12 vaflí“.
Číslice se používají ve všech technických a vědeckých textech.

V Dánsku se používají číslovky v následujících případech:

 • Procenta, např. 6 %
 • Míry, např. 20 ml
 • Tabulky
 • Statistiky
 • Rozsahy dat s pomlčkou, např. 6-25. března

5 Formát měny

V Dánsku se platí dánskými korunami. Zkratka je (malými písmeny) kr., v obchodním styku se používá třípísmenný kód DKK. Mince se nazývají ore. Mince se nazývají ore.

Bankovky mají hodnoty 1000kr, 500kr, 200kr, 100kr, 50kr.

Mince mají hodnoty 20 kroner 10 kroner 5 kroner 2 kroner 1 kroner a 1/2 kroner.

6 Formát data

V Dánsku se používá formát data DD/MM/RRRR a nejčastějším oddělovačem jsou tečky, např. 24.03.2017

V  rukopisech se často používá lomítko a spojovník, např. 24/03 - 2017

Dny a měsíce se zapisují malými písmeny, např. „mandag“ (pondělí)

7 Formát času

V Dánsku se používá 24hodinový i 12hodinový formát času.

V každodenní komunikaci Dánové používají kombinaci 12hodinového a 24hodinového formátu.

Při oficiálním projevu nebo při sdělování přesného času se používá 24hodinový formát.

V neformální řeči se používá 12hodinový formát s minutami zaokrouhlenými na nejbližších 5 minut, například čtvrt na jedenáct.

24hodinovému formátu se dává přednost v digitálních zařízeních (na počítačích, v telefonech, tabletech apod). Je to také standardní formát pro zařízení se systémem Android, kde se hodiny a minuty oddělují dvojtečkou, např. 14:24.

8 Pracovní dny

Pracovními dny jsou pondělí až pátek.

Týden začíná v pondělí.

9 Čemu se na dánském trhu vyhnout

Každá kultura má své pověry a tradice, o kterých bychom měli při vstupu na nový trh určitě něco vědět. Dánové považují číslo 13 za nešťastné.

Když Dánové řeknou něco jako: „Pohovor se mi povedl“, rychle dodají „7 - 9 - 13“. Jde o kombinaci šťastných čísel, ekvivalentní rčení „zaklepu to na dřevo“.

10 Důležité tipy k lokalizaci

Podívejme se na sedm nejdůležitějších tipů k překládání, díky kterým budete na dánském trhu hned znít jako místní:

 1. Je třeba lokalizovat ceny, formáty data, míry i měnu.

 2. Vyhýbejte se hovorovým výrazům a obratům, které se používají ve vašem jazyce, protože v dánském prostředí nemusí fungovat. Například: místní slang. Máme na mysli například místní slang.

 3. Nepřekládejte doslovně a při výběru pojmů nehádejte.

 4. Vezměte v úvahu kulturní rozdíly, abyste dánské publikum nezmátli nebo neurazili. Při propagaci například neodkazujte na Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje, protože mu uživatelé nebudou rozumět.

 5. Kdykoli je to možné, využívejte služeb překladatelů, kteří jsou rodilými mluvčími cílového jazyka. Nejlepší je, když zvládnou více specializací, protože například techničtí překladatelé nemusí chápat jemné nuance marketingového textu.

 6. Překladatelům musíte maximálně pomoci tím, že jim poskytnete kontext k překládanému textu, informace o publiku, pro které je text určen, obrázky nebo vizuály.

 7. Kdykoli je to možné, poskytněte překladatelům slovníček pojmů a schválené starší texty.

11 Další pravidla

Přečtěte si v našem průvodci lokalizací, jak web stylově a jazykově přizpůsobit tak, aby na místní působil přirozeně.