Přizpůsobte svou online prezentaci japonskému trhu

Průvodce lokalizací pro Japonsko

1 Přehled

V tomto průvodci vám ukážeme, jak se přiblížit japonským zákazníkům. Webová prezentace přizpůsobená japonské kultuře zákazníkům naznačí, že se s vámi nemusí bát obchodovat. Pokud pochopíte tyto malé, ale důležité detaily, vytvoříte si na novém trhu hned od začátku dobrou startovní pozici.

2 Nejpoužívanější jazyk

Hlavním psaným a mluveným jazykem v Japonsku je japonština.

3 Formálnost

Měli byste s japonskými zákazníky komunikovat formálně nebo neformálně?

Při komunikaci se zákazníky používejte formální styl. V Japonsku se k zákazníkům vždy přistupuje s respektem a formálně.

Při jednání s japonskými zákazníky je dobré se řídit rčením „Zákazník má vždycky pravdu.“

Při oslovování vašich zákazníků používejte termín „sama“. Jedná se o ekvivalent oslovení „pane“ nebo „paní“.

Ačkoli je Japonsko centrem mnoha technologických inovací, mějte neustále na paměti, že se jedná o starobylou, formální a tradiční kulturu. V případě finančních či právních služeb a peněžních záležitostí používejte formální styl.

Jak snadno se v Japonsku podniká

Ve zprávě Světové banky o snadnosti podnikání v roce Japonsko zaujímá 29. místo ze 190 zemí.

4 Čísla a jejich formáty

V Japonsku se používá především systém arabských číslic 1, 2, 3. Občas mohou být použity tradiční znaky kandži.

Číslovky

Oddělovač desetinných míst

* K oddělení desetinných míst se používá tečka (.)

– např. 1.5 hodiny
Oddělovač tisíců

* Jako oddělovač tisíců se používá čárka (,)

– např. 1,524 lidí
Telefonní čísla

* Telefonní předvolba země je +81. Telefonní čísla mají zpravidla formát (kód oblasti) xxxx-xxxx nebo xx-xxxx-xxxx,

– např. (+81) 1234-5678 nebo 12-3456-7890.

* Telefonní čísla mají devět číslic včetně kódu oblasti, pokud nepočítáme nulu na začátku.

* Bezplatná telefonní čísla mají předčíslí 0121.

5 Formát měny

Měnou Japonska je japonský jen. Označuje se dvěma symboly, 円 a ¥,

např. 123,456円 nebo ¥123,456.

V obchodování se používá třípísmenný kód JPY.

Bankovky mají hodnotu 10 000 ¥, 5 000 ¥, 1 000 ¥. Mince mají hodnotu 500 ¥, 100 ¥, 50 ¥, 10 ¥, 5 ¥, 1 ¥.

6 Formát data

V Japonsku se používá datum ve formátu RRRRMMDD,

např. rok měsíc den.

Také mohou být za číslice vloženy japonské znaky znamenající „rok“, „měsíc“ a „den“,

např. 2008年12月31日 (水) pro datum „středa 31. prosince 2008“.

7 Formát času

V Japonsku se používá 24hodinový formát času.

Za číslici se přidávají znaky s významem „hodina“ (時) a „minuta“ (分),

např. 8:42 se zapíše jako "8時42分.

Také je naprosto přijatelné napsat 8:42 a hodiny a minuty oddělit dvojtečkou.

Pro lepší srozumitelnost můžete přidat znaky 午前, které znamenají „dopoledne“, nebo 午後, které znamenají „odpoledne“,

např. 午前11時 pro 11:00.

24hodinovému formátu se dává přednost v železničním prostředí a v digitálních zařízeních (na počítačích, v telefonech, tabletech apod). Je to také standardní formát pro zařízení se systémem Android, kde se hodiny a minuty oddělují dvojtečkou,

např. 14:24.

8 Pracovní dny

Standardními pracovními dny jsou pondělí až pátek.

9 Čemu se na japonském trhu vyhnout

Každá kultura má své pověry a tradice, o kterých bychom měli při vstupu na nový trh určitě něco vědět.

Japonci považují za nešťastné číslo 4, protože při vyslovování vytváří zvuk „shi“, který zní stejně jako japonské slovo pro smrt.

Nikdy nepište jméno zákazníka červeným písmem. Může to mít negativní asociace.

10 Důležité tipy k lokalizaci

Podívejme se na pět nejdůležitějších tipů pro překlad, díky kterým budete brzy znít jako Japonec:

  1. Poskytněte svým překladatelům co nejvíce kontextu. Ukažte jim vizuálně, kde text bude, sdělte jim účel komunikace a zamýšlené publikum.

  2. Vyhněte se mechanickému spojování slovníkových překladů jednotlivých slov, mohlo by to znít kostrbatě a nepřirozeně. Místo toho věty přepisujte v japonštině tak, aby zůstal zachován jejich význam.

  3. Překlad můžete zkvalitnit, když překladatele pobídnete, aby se vás ptali.

  4. Dávejte si pozor na doslovný překlad a nesnažte se do japonských vět nepřirozeně přenášet původní větnou strukturu.

  5. Pokud možno nechte texty psát a korigovat rodilé mluvčí.

11 Další pravidla

* Plánujete v Japonsku někoho zaměstnat? Přečtěte si další informace o náboru pracovníků na japonském trhu.

Přečtěte si v našem průvodci lokalizací, jak web stylově a jazykově přizpůsobit tak, aby na místní působil přirozeně.