Sladění prezentace na webu s požadavky italského trhu

Průvodce lokalizací pro Itálii

1 Přehled

Vytvořili jsme tohoto průvodce, který vám pomůže přiblížit se k vašim italským zákazníkům. Webová prezentace přizpůsobená italské kultuře vás sblíží se zákazníky a přesvědčí je, že se s vámi nemusí bát obchodovat. Pokud pochopíte tyto malé a přesto důležité detaily, vytvoříte si na novém trhu vhodnou pozici a vyhnete se nákladným chybám.

2 Nejpoužívanější jazyk

Hlavním psaným a mluveným jazykem v Itálii je italština.

Zpráva italského statistického úřadu za rok 2016 uvádí, že 56 % Italů ve věku 18 až 74 let nemluví anglicky.

Většina vyhledávání na internetu probíhá v italštině.

Výzkumy ukazují, že si Italové nejsou v mluvení cizími jazyky moc jistí.

3 Formálnost

Měli byste italské zákazníky oslovovat formálně, nebo neformálně?

V Itálii se při popisu služeb obvykle volí neformální, někdy až hravý styl. Ke službám, které se vyznačují touto mírou neformálnosti, patří YouTube, Gmail a Google Play.

Pokud nabízíte finanční či právní služby nebo mluvíte o penězích, měli byste zvolit spíše formální tón a styl.

!!!Tip „Jak snadno se v Itálii podniká“

Ve zprávě Světové banky o jednoduchosti podnikání z roku 2020 se Itálie umístila na 58. místě ze 190.

4 Číselná soustava a formáty

Zápis čísel

Oddělovač desetinných míst
  • Používá se čárka (,) – např. 1,5 hodiny.
Oddělovač tisíců

* Jako oddělovač tisíců se používá tečka (.) – např. 1.524 lidí.

Telefonní čísla
  • Telefonní předvolba země je +39. Čísla pevných linek začínají na 0. Všechna mobilní čísla začínají na 3.

  • Telefonní čísla se oddělují mezerami takto: (+39) 02 12345678.

  • Počet číslic za prvními dvěma číslicemi může být 8 až 11.

  • Bezplatná telefonní čísla mají předčíslí 80.

5 Formát měny

Italové používají eura. Představuje je znak € a v obchodování se používá třípísmenný kód EUR. Znak € následuje za číselnou hodnotou. Hodnota mincí se vyjadřuje v centech a označuje se znakem c.

Bankovky mají hodnotu 500 €, 200 €, 100 €, 50 €, 20 €, 10 €, 5 €. Mince mají hodnotu 2 €, 1 €, 50 c, 20 c, 10 c, 5 c, 2 c a 1 c.

Při psaní částky ve smlouvě nebo právním dokumentu se částka povinně píše v následujícím formátu: EUR 200. Příklad „splatná částka činí EUR 200“.

6 Formát data

Datum se používá ve formátu DD/MM/RR nebo DD/MM/RRRR, tedy 24/03/17 nebo 24/03/2017

7 Formát času

V Itálii se běžně v psané i mluvené komunikaci používá 24hodinový formát času.

24hodinový formát se preferuje v digitálních zařízeních, jako jsou počítače, telefony, tablety apod. Je také standardním formátem v systému Android, kde se jako oddělovač používá dvojtečka, např. 14:24.

8 Pracovní dny

Pracovními dny jsou pondělí až pátek.

9 Čemu se na italském trhu vyhýbat

V každé kultuře najdeme jiné pověry a tradice, o kterých bychom měli vědět, zvláště pokud vstupujeme na nový trh.

Italové mají za to, že čísla 1317 nosí smůlu.

10 Důležité tipy pro lokalizaci

Podívejme se na pět nejdůležitějších překladatelských tipů, díky kterým v Itálii hned zapadnete mezi místní:

  1. Věnujte pozornost rozdílům v pravopisu, interpunkci, cenách, formátech data, měrných jednotkách a terminologii.

  2. Kde je to možné, vyhýbejte se anglickým termínům, pokud je lze nahradit významově stejným italským slovem. Další informace o více než 300 slovech v italštině, u nichž se často při překládání chybuje.

  3. Vezměte v úvahu kulturní rozdíly, abyste italské publikum nezmátli nebo neurazili. Například nepoužívejte při propagaci Den věrozvěstů Cyrila a Metoděje, protože mu uživatelé nebudou rozumět.

  4. Marketingová komunikace bude vždy znít lépe, když ji zkontroluje mluvčí italštiny. Strojové překlady nejsou schopny zachytit významové odstíny komunikace.

  5. Pro snazší porozumění používejte v maximální možné míře obrázky a grafiku.

11 Další pravidla

Přečtěte si v našem průvodci lokalizací, jak zajistit, aby celkový styl i jazyk vašeho webu působil pro místní přirozeně.