Komplexní průvodce náborem zaměstnanců

Podrobný plán získávání nejvhodnějších pracovníků při mezinárodní expanzi

1 Výstižné popisy pracovních pozic

Výzva

Pokud se chystáte rozšířit své podnikání za hranice, jedním z nejdůležitějších a nejnáročnějších úkolů bude nábor zaměstnanců. Každý nový pracovník ovlivňuje tým, kulturu a další fungování společnosti. Vyplatí se věnovat náborovému procesu čas, prostředky i snahu při vyhledávání. Při náboru v zahraničí často potenciální pracovník uvidí nejdřív popis pracovní pozice. Každé slovo v pracovním inzerátu vysílá určitý signál o vaší společnosti. Jak uchazečům sdělit dost, ale vzbudit u nich zájem o další informace?

Cíl

V popisu pracovní pozice jasně uvést rozsah a povinnosti a zároveň zdůrazňovaly zaměření a oblast vaší činnosti. Měl by být jednoduchý, obecně srozumitelný a snadno pochopitelný pro uchazeče na cílovém zahraničním trhu.

Jak na to?

Bez ohledu na cílový trh se v popisu pracovní pozice zaměřte na čtyři kategorie: obor, funkce, povinnosti a kvalifikace. Interní a externí uživatelské studie společnosti Google ukazují, že je vhodné začít na obecnější úrovni (čím se firma zabývá) a přejít k podrobnostem (každodenní činnosti pracovníka v této funkci).

Další informace o kvalitních popisech pracovních pozic pro nové trhy najdete na webu re:Work with Google

2 Výběr nejvhodnějších uchazečů

Výzva

Většina uchazečů o práci po celém světě používá životopisy, a proto se personalisté hodně věnují pročítání životopisů. Vyhodnotit potenciálního uchazeče na základě krátkého textu může být těžké, ale životopis vám pomůže vytřídit z mnoha uchazečů ty kvalifikované a vybrat ty nejvhodnější pro cílový trh.

Cíl

Strukturovaný a konzistentní systém hodnocení životopisů při výběru nejvhodnějších uchazečů o zaměstnání.

Jak na to?

Poskytnuté informace mohou být nevědomě zkresleny různými vlivy. Podle výzkumů mohou k zaujatosti hodnotitele podvědomě přispět drobnosti jako jména, kluby, adresy, školy, předchozí zaměstnání, rasa, rodičovství nebo socioekonomické postavení.1 K neobjektivnímu posuzování a rozhodování může vést také časový tlak.

Další informace o výběru vhodných zaměstnanců na nových trzích podle životopisů najdete na webu re:Work with Google.

3 Nábor kvalitních pracovníků pomocí strukturovaných pohovorů

Výzva

Hledání nových zaměstnanců na zahraničním trhu může být náročné. Musíte vést řadu pohovorů se zahraničními uchazeči o práci a vybrat z nich uváženě a racionálně. Chcete je poznat osobně, ale nenechat se ovlivnit prvním dojmem nebo instinktem.

Cíl

Na základě strukturovaného systému pohovorů a jasných kvalifikačních požadavků objektivně vybírat pracovníky, kteří pro vás budou na zahraničním trhu dlouhodobým přínosem.

Jak na to?

Strukturované pohovory spočívají v tom, že budete uchazečům o stejnou pracovní pozici klást stejné otázky a jejich odpovědi hodnotit na stejné škále. Výzkumy ukazují, že strukturované pohovory mohou zjistit vhodnost uchazečů i u pracovních pozic, které jsou nestrukturované.1

Další informace o strukturovaných pohovorech najdete na webu re:Work with Google