Plánování logistiky pro Čínu

Tyto rady vám přináší společnost Ingram Micro Commercial and Lifecycle Services

1 Přehled

Výzva

Čína je druhou největší světovou ekonomikou a zároveň zemí s největším počtem obyvatel na světě. Firmám, které chtějí expandovat do zahraničí, proto nabízí velký potenciál. Ale i pokud nemáte v plánu svou činnost do Číny přímo rozšířit, je vzhledem k její pozici největšího světového vývozce vhodné mít o ní v rámci širšího hospodářského rozhledu patřičné vědomosti.

Cíl

Po přečtení tohoto průvodce budete vědět, jaké příležitosti vám Čína nabízí a jak je maximálně využít. Zároveň budete mít obecné povědomí o pozici Číny v globální mocenské rovnováze a o tom, jak to ovlivňuje firmy.

2 Rozšíření podnikání do Číny

Při plánování způsobu expanze vaší společností do zahraničí je důležité zvážit současné klima na trhu, na který se chystáte vstoupit. Čína je druhou největší světovou ekonomikou, co se týče nominálního HDP, a největší ekonomikou, co se týče kupní síly. Má dobrou dopravní infrastrukturu, je výrazně zaměřená na výrobu a je největším vývozcem zboží na světě.

Čínský logistický trh je fragmentovaný. 20 největších místních přepravních společností tvoří méně než 2 % trhu. Většina čínských logistických společností jsou malé a střední podniky fungující na lokální úrovni. Kromě státem vlastněných a soukromých logistických společností zde funguje i několik mezinárodních společností (DHL, FedEx a UPS). Pro zahraniční poskytovatele přepravy je ale obtížné konkurovat místním firmám, které mají k dispozici vlastní sítě. Nejlepší ceny přepravy, a tedy nejnižší náklady, vám nabídnou místní společnosti.

Čína je domovem největšího trhu elektronického obchodu na světě. Až za ní následují USA (450 miliard USD), Velkou Británii (110 miliard USD) a Japonsko (95 miliard USD). Elektronický obchod trvale roste: objem prodeje v této oblasti v Číně v roce 2017 tvořil 23,1 % celkového objemu maloobchodního prodeje a očekává se že do roku 2021 toto číslo vzroste na 40,8 %.1 Roční rychlost růstu počtu uživatelů nakupujících online v provinciích, jako je Che-nan, Šen-si a Sin-ťiang, překračuje 100 % a celkový růst elektronického obchodu pohání rychle se rozvíjející logistický průmysl země.

alt text


 1. eMarketer 

3 Rychlá fakta a výhody podnikání v Číně

 • Očekává se, že online útrata dosáhne v Číně do roku 2019 částky 1 bilion dolarů.1

 • Čína je nadále velmi oblíbenou lokalitou pro přeshraniční nákupy. Důvodem jsou především nákladové úspory.2

 • Zvyky nakupujících se neustále vyvíjejí: 74 % obyvatel nakupuje pouze v Číně, 24 % nakupuje v Číně i ze zahraničí a 2 % nakupují pouze ze zahraničí.3

 • Oblíbené čínské kategorie produktů při internetových nákupech ze zahraničí jsou uvedeny v grafu.4

Nejoblíbenější kategorie produktů v rámci přeshraničního elektronického obchodu v Číně, 2016


 1. Forrester 

 2. eMarketer 

 3. PayPal 

 4. iResearch 2016/Ecommerce Foundation 

4 Zákaznické trendy

Při expanzi na nové trhy je důležité přemýšlet o chování zákazníků. Jak váš cílový zákazník zpravidla nakupuje? Jakému způsobu doručení dává přednost? Následující faktory vám pomohou zvážit, jak zákaznické trendy ovlivní způsob vašeho podnikání v Číně.

 • Čínští zákazníci jsou zvyklí dostávat své objednávky rychle a mnoho on-line obchodů nabízí doručení ve stejný den

 • Při přeshraničním nakupování mají čínští zákazníci sklon kupovat určité produkty z konkrétních zemí. Například elektroniku často nakupují od amerických a japonských společností a kosmetiku od japonských a jihokorejských společností.

 • Čínští zákazníci raději nakupují od značek, které mají výraznou prezentaci na sociálních sítích, a silně se nechávají ovlivnit online recenzemi a doporučeními. Na mnoha místech Asie je více než 50 % nákupů v oblasti elektronického obchodu ovlivněno sociálními sítěmi.1

 • Zatímco prezentace na sociálních sítích je pro značky prodávající produkty čínským spotřebitelům zásadní, mít nezávislý on-line obchod je méně důležité, protože zákazníci často nakupují na tržištích, kde si mohou vybrat z většího množství zboží.

 • Přibližně 2/3 online prodeje v Číně tvoří prodej prostřednictvím mobilních zařízení, který od roku 2012 vzrostl o 2000 %.2

 • Motorem růstu elektronického obchodu v Číně jsou města 3. a 4. úrovně. Chování spotřebitelů v rostoucích městech v budoucnosti ovlivní celkový růst a trendy.3

alt text


 1. Marketing-Interactive.com 

 2. eMarketer 

 3. MarketingToChina 

5 Čínské zóny volného obchodu

Mnoho společností si své podniky v Číně zakládá v zónách volného obchodu (FTZ – free trade zones). Jedná se o speciální ekonomické zóny, do kterých je možné zboží přivážet, zpracovávat ho tam, vyrábět a znovu ho vyvážet bez zásahu čínských celních orgánů.

FTZ se nacházejí v zeměpisně významných oblastech (velké přístavy a mezinárodní letiště). První FTZ byla otevřena v Šanghaji v roce 2013 a následovalo ji několik dalších, např. Tchien-ťin, Kuang-tung a Fu-ťien.

Uvnitř FTZ se na dovoz zboží do Číny typu B2B (business-to-business, firma-firma) i B2C (business-customer, firma-spotřebitel) vztahují požadavky na značení a další záležitosti. Ačkoli celní předpisy platí pro celou zemi, způsob, jakým jsou aplikovány, se může lišit v závislosti na využitém celním vstupu. Zde je přehled několika faktů o klíčových FTZ, které se vám budou hodit při rozhodování o tom, co je pro vás nejvhodnější:

FTZ Šanghaj

 • FTZ Šanghaj byla založena v roce 2013 a stala se první zónou svého druhu vytvořenou v pevninské Číně. Rozkládá se na více než 120 km čtverečních.
 • Nabízí obrovský prostor pro skladová zařízení, nákup, distribuci a správu dodavatelského řetězce. Kvůli požadavkům na předběžnou registraci u zahraničních obchodníků a skladových jednotek není Šanghaj oblíbenou zónou pro firmy působící v sektoru B2C. Primárně se používá k dovozu v režimu B2B.

FTZ Fu-ťien

 • Tato zóna byla založena v roce 2014 a pokrývá přibližně 118 km čtverečních. Zahrnuje oblasti Sia-men, Fu-čou a Pingtan.
 • Jejím cílem je vybudovat prostřednictvím ekonomické spolupráce s Tchaj-wanem obchodní prostředí, které otevře Čínu zbytku světa.
 • Je primárně zaměřena na pokročilou výrobu, mezinárodní dopravu, turismus, budování námořní Hedvábné stezky pro 21. století a spolupráci v oblasti finančních nástrojů.

FTZ Kuang-tung

 • Tato zóna se nachází v pobřežní provincii Kuang-tung a snaží se posílit integraci pevninské Číny s Macaem a Hongkongem.
 • Jejím cílem je vybudovat mezinárodně propojenou finanční zónu, odvětví služeb orientovaných na výrobu v okresech Čchien-chaj a Še-kchou a globální přepravní a dodavatelské centrum.
 • Zaměřuje se na finanční průmysl, celní řízení a otevření námořních obchodních tras do Evropy a Afriky.
 • Hlavní centrum dovozu pro čínský elektronický obchod.

FTZ Tchien-ťin

 • Tato zóna se nachází v samosprávném územním celku Tchien-ťin a pokrývá oblast o rozloze přibližně 119 čtverečních kilometrů. Jejím cílem je posílit postavení Tchien-ťinu v čínsko-mongolsko-ruském ekonomickém koridoru.
 • Slouží k podpoře rozvoje oblasti Pekingu, Tchien-ťinu a Che-peje a jejímu otevření směrem k institucionálním inovacím v rámci celé Číny.
 • Hlavní aktivity zahrnují: moderní výrobu, výzkum a vývoj, transfer technologií, finanční leasing a mezinárodní přepravu a logistiku.1

(Zdroj: Mylo Trade)

alt text

Nové FTZ

Bylo schváleno 7 nových FTZ v oblastech Liao-ning, Če-ťiang, Che-nan, Chu-pej, Čchung-čching, S'-čchuan a Šen-si. Každá z nich má jiné priority. FTZ Če-ťiang se zaměří na mezinárodní námořní služby a mezinárodní skladování ropy, Liao-ning se soustředí na prohloubení reformy státních firem, Čchung-čching bude propagovat rozvoj čínské iniciativy Nové Hedvábné stezky a Che-nan se zaměří na mezinárodní logistiku a přepravu.

Výhody FTZ:

 • Menší daně při dovozu a vývozu.
 • Speciální celní monitorovací systém, který usnadňuje administrativní záležitosti.
 • Podrobné celní řízení je vyžadováno až v pozdější fázi.
 • Rychlejší proclení zboží.
 • Dodavatelům může být po doručení zboží do zóny FTZ za určitých podmínek vrácena DPH. Totéž platí v případě daňových logistických parků (ty mají podobná pravidla jako FTZ).2

Přeprava uvnitř Číny

Díky dobře zavedené přepravní infrastruktuře můžete zboží doručit kamkoli v pevninské Číně do 7 dnů. V oblastech podél východního pobřeží nebo ve střední Číně je doba doručení 1 až 3 dny. Společnosti zpravidla používají centralizované logistické centrum nebo mají několik logistických center, z nichž doručují na místní trhy (běžný a cenově efektivní způsob uspokojování požadavků čínských zákazníků). Pokud zvažujete, že byste z Číny učinili svůj příští trh, doporučujeme používat alespoň dvě logistická centra: jedno na jihu Číny a jedno v blízkosti Šanghaje (nebo blíže Pekingu).


 1. Healy Consultants Group PLC 

 2. Journal of Commerce 

6 Doprava v Číně

Přepravci malých zásilek

Jak je uvedeno níže, nejběžnějšími přepravci malých zásilek jsou v Číně společnosti CTO, TTK, Best Express, ZJS, STO, Yunda, YTO, ZTO, EMS (China Post) a SF Express. Služba EMS je oblíbená díky svému pokrytí celé země, které zahrnuje venkovské oblasti neobsluhované soukromými přepravci. Dvě největší tržiště elektronického obchodu, Alibaba a Jindong, mají ve velkých městech vytvořenou vlastní infrastrukturu koncového doručování.1

 • SF Express: tržní podíl 8,2 %
 • EMS / China Post: tržní podíl 6,2 %
 • ZTO: tržní podíl 14,3 %
 • YTO: tržní podíl 14,7 %
 • Yunda: tržní podíl 10,5 %
 • STO: tržní podíl 12,4 %
 • Others: tržní podíl 33,7 %

Přepravci částečných nákladů (LTL) a celovozových zásilek (TL)

U větších zásilek byste měli používat více přepravců, protože různí poskytovatelé obsluhují různé oblasti. Níže jsou uvedeni hlavní přepravci přepravující větší náklady:2

 • Deppon
 • ANE
 • ZTKY
 • YIMIDIDA
 • YCG
 • HOAU
 • SF Express
 • ShengFeng
 • LBEX
 • CNEX

 1. China Money Network 

 2. Journal of Commerce 

7 Jak začít podnikat v Číně

Při zvažování vaší expanze na čínský trh se zamyslete nad podobou firmy, která by vám nejvíce vyhovovala, a ověřte si, že je vaše zboží možné dovážet. Dále se zamyslete nad tím, zda se vás mohou týkat kontroly dovozu a vývozu a zda může být po doručení vašeho zboží do Číny vyžadováno dovozní prohlášení. Nakonec najděte logistické centrum a přepravce, kteří obsluhují oblasti, na které v Číně cílíte.

Pomocí hodnocení podmínek k podnikání publikovaného Světovou bankou, můžete předem zjistit, jak náročné je v Číně podnikat. Index na škále 1–190 udává, jak obtížné je v každé z uvedených světových ekonomik vytvořit a provozovat místní firmu. Skóre je určeno vyhodnocením deseti oblastí. Patří mezi ně možnost připojení k elektrické síti, obtížnost získání půjčky a potenciál pro přeshraniční obchodování.

Při obchodování na novém trhu je dobré vědět o administrativních, právních a logistických obtížích, které mohou nastat. Market Finder výrazně usnadňuje orientaci v právní problematice a řešení logistiky – najdete zde další možnosti podpory a nástroje včetně podrobných průvodců a informací.


alt text

Společnost Ingram Micro Commerce & Lifecycle Services poskytuje logistická řešení a pomáhá firmám propojit nabídku a poptávku.

Poznámka

Materiály uvedené na webu slouží pouze k informativním účelům. Pokud potřebujete finanční, daňové nebo právní poradenství, obraťte se na odborníka.