Jak vytvořit web pro celý svět

Tento průvodce vám pomůže zajistit, aby vaše webové stránky přinášely všech trzích stejný uživatelský dojem

1 Přehled

Výzva

Svůj hlavní web jste vytvořili tak, aby vám pomáhal posilovat značku, umožňoval vyhledávání, byl přitažlivý a přehledný. Jak zařídit, aby stejný uživatelský dojem poskytovaly i globální webové stránky, a to pro každý nový trh?

Váš cíl

Umožnit uživatelům jednoduše najít to, co potřebují, v jejich jazyce a na jejich oblíbeném zařízení.

Jak na to

Nejprve se podívejte na web TestMySite. Pomocí něj můžete zjistit rychlost svého webu na počítačích a na mobilech a jeho skóre přizpůsobení pro mobilní zařízení. Dozvíte se tam také, jak ho vylepšit. Pokud web teprve plánujete nebo potřebujete v globálním kontextu promyslet jiné aspekty jeho současné podoby, podívejte se na náš kontrolní seznam pro vstup na světové trhy.

2 Vytváříme světový web

Přistupujte ke všem stejně

Uvažujte o sobě jako o mezinárodní společnosti s místními zákazníky, nikoli místní firmě se zahraničními zákazníky. A k zákazníkům na všech trzích se chovejte stejně. Snažte se, aby design, funkce i obsah vašeho webu poskytovaly stejný uživatelský dojem, ať se uživatel nachází kdekoli.

Jeden společný web nebo samostatné lokalizované stránky?

Společné vícejazyčné webové stránky nabízejí obsah ve více jazycích, třeba v případě kanadské firmy s anglickou a francouzskou mutací webu nebo blogu o latinskoamerickém fotbalu psaném ve španělštině a portugalštině. Společný vícejazyčný web s jedinou doménou, například .com, má mnoho výhod:

 • Dává najevo, že jste světovou společností.
 • Jeho registrace je rychlejší, jednodušší a levnější.
 • Uživatelé jej intuitivněji najdou.

Stále však musíte uspokojovat potřeby každého z lokálních trhů, pro který stránky lokalizujete.

Samostatné lokalizované weby pro více regionů výslovně cílí na uživatele v různých zemích. Každý víceregionální web se nachází v doméně nejvyšší úrovně příslušné země (ccTLD), například .ie, .de nebo .cz:

 • Tímto způsobem zdůrazňujete svůj blízký vztah k zákazníkům v příslušných zemích. Dáváte tím příznivý signál uživatelům, kteří hledají produkty a služby ve svém jazyce a chtějí používat jim známé platební metody.

 • Koupit a zaregistrovat doménu nejvyšší úrovně pro každý exportní trh ovšem může být časově i finančně náročné.

Některé weby jsou víceregionální i vícejazyčné zároveň. Webové stránky například mohou mít různé verze pro USA a Kanadu, přičemž druhá z nich má obsah v anglické a francouzské verzi.

Vyberte název své domény

Doména nejvyšší úrovně představuje příponu adresy (např. .com, .org, .net). Mnoho stránek elektronického obchodu volí .com, protože právě tuto doménu uživatelé zkoušejí jako první, když se firmu snaží najít bez použití vyhledávače. Ačkoli Google k určování jazyka stránky používá její obsah, představuje adresa URL pro uživatele užitečné jazykové vodítko. Níže uvedené kanadské adresy například používají .fr jako subdoménu nebo podadresář, čímž jasně dávají najevo, že jsou psané francouzsky:

 • http://example.ca/fr/vélo-de-montagne.html
 • http://fr.example.ca/vélo-de-montagne.html.

Uvedení jazyka v adrese URL vám také může pomoci odhalit problémy s vícejazyčným obsahem webových stránek. Slova v adrese URL můžete také přeložit, případně použít internacionalizovaný název domény (IDN).

Geografické přesměrování

Pokud mezinárodní stránky správně optimalizujete pro vyhledávače (SEO), mělo by Vyhledávání Google přivést uživatele na jejich správnou jazykovou verzi. Například pokud navštívíte web Google.com, budete automaticky přesměrováni na stránky Vyhledávání Google pro vaši zemi. Co ale uživatel, který se připojuje ze španělské IP adresy, ale hledá anglický obsah? Nuceným přesměrováním na španělskou verzi webu byste zmenšili jeho zájem. Jaké tedy máte možnosti?

Nepoužít geografické přesměrování, takže uživatel bude moci zůstat na anglické verzi vašeho webu, ačkoli je připojen ze španělské IP adresy.

Nepoužít geografické přesměrování, dokud nedojde k platbě. V takovém případě si uživatel může sám vybírat cestu, dokud se nedostane k tlačítku Koupit. Pak je automaticky přesměrován.

Automaticky geograficky přesměrovat, takže uživatel nemá na výběr a automaticky se mu zobrazí váš španělský obsah.

Zobrazit vyskakovací banner s nabídkou geografického přesměrování, například „Chcete přejít na náš španělský web, nebo zůstat na anglickém?“ Uživatel se tedy může sám rozhodnout.

Rychlost nahrávání

Nepředpokládejte, že budou mít uživatelé přístup ke 4G sítím. Většina světa dosud používá 3G nebo ještě pomalejší připojení. Navrhněte svůj web tak, aby se načítal rychle a lidé čekání nevzdali dřív, než se jim vůbec zobrazí. Několik nápadů, jak rychlost nahrávání zvětšit:

 • Poutavými médii sice podpoříte zapojení uživatelů, jenže pokud jich bude příliš mnoho, web se bude načítat pomalu. Uživatelé pak odejdou, než jim vůbec stačíte sdělit to nejdůležitější. Všechny použité obrázky komprimujte.

 • Omezte počet navigačních odkazů.

 • Nepoužívejte vyskakovací okna ani jiné funkce, které by mohly narušovat navigaci.

Lokalizace

Lokalizovaný web má stejný obsah jako váš domovský web, ovšem kulturně vhodným způsobem přeložený do jazyka příslušné exportní země. (Pokud není možný přímý překlad, například u českých rčení, je potřeba sáhnout po transkreaci. Jejím cílem je předat v cílovém jazyce jinými slovy stejný význam a dojem a podnítit stejnou reakci.) Na každém novém trhu musíte:

 • mluvit jazykem zákazníků,
 • vytvořit lokalizovanou verzi webu,
 • rozvíjet branding,
 • dosáhnout co největší vyhledatelnosti,
 • zvážit výběr měny a platebních metod,
 • udržovat zákazníky spokojené,
 • zajistit dodržování legislativy,
 • dbát na detaily.

Tvorba webu

Oborovým standardem je kódování Unicode. Umožňuje a podporuje konzistentní reprezentaci textu bez ohledu na použité písmo. Lze v něm zapsat jakýkoli psaný jazyk od řečtiny přes azbuku, čínštinu, arabštinu až po hebrejštinu, ať se píše zleva doprava nebo naopak. Unicode podporuje více než 100 písem a jeho repertoár čítá více než sto tisíc znaků. Jeho nejpoužívanější verzí je UTF-8.

3 Doporučené postupy pro web platné na všech trzích

Důležité informace umístěte na začátek stránky

Zařiďte, aby byly vidět okamžitě bez nutnosti posouvat zobrazení.

Uvažujte v malém

Vaši zákazníci po velkou část dne používají mobilní telefony a tablety s malými obrazovkami. Vytvořte stránky, které se automaticky přizpůsobí uživatelovu zařízení. Lidé tak snadno najdou to, co hledají, ať má jejich obrazovka libovolný rozměr.

Text stránek

Používejte jasné a přitažlivé nadpisy

Díky jasnému úvodnímu nadpisu zákazníci hned uvidí, že jsou na správném webu, a nejspíš zůstanou déle.

Řekněte to barvami

I barvy jsou součástí jazyka, takže než zveřejníte web na novém trhu, zjistěte si, jaké tam mají různé barvy souvislosti. V různých zemích barvy symbolizují různé věci. Například bílá se v západních zemích nosí na svatbách, zatímco v Číně na pohřbech. Červená je v Indii velmi prestižní barva, zatímco ve Spojeném království má obdobné postavení purpurová a v Číně žlutá.

Zřetelně uveďte výhody

Dejte uživatelům hned najevo, proč je dobrý nápad u vás zůstat. Dbejte na to, aby výhody vašeho produktu nebo služby byly rychle patrné. Vhodným způsobem je například odrážkový seznam.

Nabídněte odkazy, které uživatele rychle nasměrují na podrobnější informace

Výrazný odkaz "Další informace" například může uživatele přimět zůstat déle a prohlédnout si větší část vašich stránek.

Uveďte zřetelnou výzvu k akci

Dejte lidem jasně najevo, co byste chtěli, aby na vašem webu udělali. Je pak mnohem pravděpodobnější, že to skutečně udělají a přinesou vám kýžený byznys.

Rozvíjejte vztahy se zákazníky
 • Usnadněte zákazníkům komunikaci s vámi, bude to posilovat jejich důvěru ve vás.

 • Žádáte-li zákazníky o osobní údaje, vysvětlete jim, k čemu tyto údaje potřebujete a jak s nimi budete nakládat.

 • Umístěte na stránky dobrozdání zákazníků nebo ověření z nezávislého zdroje.

 • Pokud zobrazujete reklamy nebo sponzorované odkazy, dbejte na jejich odlišení od zbývajícího obsahu stránek.