Jak měřit a chápat chování uživatelů

Průvodce reakcemi na chování uživatelů pro vylepšení marketingové strategie

1 Přehled

Hlavní úkol

Po spuštění webu na novém trhu je nejdůležitější pochopit, kdo váš web navštěvuje, jak k němu přistupuje a co na webu dělá.

Účel

Přijímejte informovaná rozhodnutí o marketingové strategii pro nový exportní trh. Využijte měření a data o návštěvách webu k tomu, abyste vylepšili uživatelský dojem. Zaměřte se na interakce uživatelů s vámi.

Představujeme Google Analytics

Když pochopíte chování uživatelů, významně vám to pomůže na nových exportních trzích, kde je komunikace s uživateli méně předvídatelná a kde by strategie pro nový trh mohla být teprve v začátcích. Služba Google Analytics vám pomůže zdokonalovat web i marketingovou strategii. Sleduje počet uživatelů pracujících s vašimi aplikacemi, počet relací i snímky navštívených stránek. Tímto způsobem zajistíte lepší reakci na potřeby a zájmy uživatelů na vašem novém trhu.

2 Začínáme

Pomocí služby Google Analytics získáte ještě hlubší vhled do interakce uživatelů s jednotlivými obrazovkami aplikace nebo stránkami webu.

Služba Google Analytics přispívá k porozumění novým trhům takto:

  • Sleduje všechny malé interakce v přehrávači videa, při stahování a posílání formulářů
  • Měří počet důležitých obchodních aktivit uživatelů a analyzuje transakce a nákupy v elektronickém obchodě

Než začnete, připravte si plán

Než začnete používat Google Analytics, promluvte si s lidmi. Proberte své obchodní cíle s lidmi ve firmě, kteří budou data služby Google Analytics využívat. Mluvte i s lidmi, kteří přijímají každodenní rozhodnutí, s marketingovými pracovníky a s designéry výrobků. Ptejte se jich, jaké hlavní informace by jim pomohly lépe pochopit chování uživatelů. Poté si tyto odpovědi zapište a vytvořte jednoduchý plán zavádění Google Analytics.

Plán by měl zahrnovat následující položky:

  • Celkové cíle podnikání na mezinárodním trhu

  • Strategii a taktiku vedoucí ke splnění těchto cílů

  • Klíčové ukazatele výkonu pro měření úspěšnosti strategie a taktiky

  • Rozdělení na segmenty pro lepší pochopení hybatelů úspěchu, včetně segmentování marketingových aktivit a nejhodnotnějších uživatelů

  • Cíle pro všechny klíčové ukazatele výkonu, které vám pomohou pochopit, zda na potenciálním zahraničním trhu plníte cíle podnikání

Poznejte své uživatele

Služba Google Analytics nabízí řadu skvělých funkcí pro měření chování uživatelů na vašem potenciálním zahraničním trhu. Podíváme se na ně a pak probereme, jak nejlépe využít nezpracovaná data.

1. Nastavte si cíle

Cílem je prostě aktivita provedená uživatelem. Cílem může být dokončená nákupní transakce, dosažení jisté úrovně ve hře či vyplněný kontaktní formulář. V každém případě vám služba Google Analytics podá o stanoveném cíli důležité informace. Lépe tak pochopíte, zda uživatelé dělají to, co chcete, a můžete si vyhodnotit efektivnost exportního trhu online.

Cíle jsou stanoveny pro konkrétní stránky nebo obrazovky, které uživatelé navštěvují. Získáte následující informace:

  • Počet stránek nebo obrazovek zobrazených v rámci relace
  • Doba, po kterou uživatelé na webu nebo v aplikaci setrvají
  • Akce zahájené v době pobytu uživatele na webu

Každý z cílů může mít peněžní hodnotu, uvidíte tedy, jaký přínos má každý splněný cíl pro váš exportní trh.

2. Vylepšete svůj elektronický obchod

Každý nový exportní trh má řadu neznámých. Důkladné sledování vzorců obchodování na exportních trzích vám pomůže při přijímání informovaných rozhodnutí o tom, jak se přizpůsobit potřebám uživatelů. Rozsáhlé sledování elektronického obchodování vám poskytne podrobné podklady o chování uživatelů po celou dobu nakupování na webu. Od počtu kliknutí k zobrazením produktů a všem fázím finalizace nákupu.

3. Udržujte si přehled

Pokud chcete o interakcích uživatelů zjistit podrobnosti, bude za vás potřebná data sledovat nástroj pro flexibilní měření událostí Google Analytics. Stažení, kliknutí na mobilní reklamy, prvky Flash i přehrání videa lze sledovat nezávisle na jiných aktivitách na webových stránkách.

Máte mobilní aplikaci? V tom případě můžete díky měření událostí lépe porozumět tomu, jak uživatelé sdílejí váš obsah nebo jak využívají funkci hledání. Na webu můžete pomocí funkce měření událostí sledovat stahování souborů či sdílení obsahu.

4. Přizpůsobte dotazy vlastním potřebám

Vaše podnikání je jedinečné. Vy víte, co chcete měřit, a chápete to více než kdo jiný. Právě proto služba Google Analytics nabízí vlastní dimenze a metriky. Ty představují rychlou cestu k získání odpovědí na jakékoli vaše dotazy na chování uživatelů na novém trhu.

3 Udržte si kontakt s uživateli

Teď máte k dispozici data. Jak s nimi naložit? Služba Google Analytics přehledně zobrazí data o vašem exportním trhu a pomůže vám lépe pochopit chování uživatelů.

Služba Google Analytics přehledně zobrazí data o vašem exportním trhu a pomůže vám lépe pochopit chování uživatelů. Proto je dobré sledovat úroveň zájmu uživatelů: když jsou čísla konzistentní s vašimi plány úvodní expanze, je to dobré, ale pokud spadnou pod očekávání, měli byste přehodnotit marketing a zkontrolovat, zda cílíte na správné publikum. Přehled aktivních uživatelů sleduje interakce uživatelů po dobu jednoho až 30 dní.

Prostudujte si chování skupin

Některé skupiny uživatelů můžete poznat najednou. Někdy například vydáte novou hru a chcete měřit interakci uživatelů od prvního dne po vydání. Nechcete však sledovat, co na vašem webu dělají ostatní. K tomu slouží skupinová analýza. Denně, týdně a měsíčně izoluje a analyzuje chování skupin uživatelů, které mají společnou vlastnost.

Skupinová analýza znázorňuje určité skupinové projevy chování a umožňuje zjistit, kdy určitá skupina uživatelů přestane reagovat. Získáte tedy cenné informace o tom, kdy je třeba získat nové uživatele jako náhradu skupiny, která vás právě opustila.

Udržte interakci s uživateli

Jakmile jsou uživatelé u vás na webu, můžete sledovat každý jejich krok a zjistit, jaký obsah je u vás drží. Přehled toku podle chování vizualizuje cesty, kterými uživatelé přecházejí z obrazovky na obrazovku či ze stránky na stránku a můžete podle něj skvěle sledovat, ze kterých částí uživatelé odcházejí a které nové uživatele (a tím i exportní trh) přitahují.

Získejte trh, který si vaše podnikání zaslouží

Uživatelé na různých trzích se chovají různě. Jsou jedineční, stejně jako vaše podnikání. Služba Google Analytics vám pomůže zajistit, abyste získali trh, na kterém chcete obchodovat, a aby to byl trh, který chce obchodovat s vámi.