Jak vytvářet skvělé videokampaně, část 1/3

Průvodce diváckými metrikami pro efektivní dosažení vašich reklamních cílů

1 Přehled

Výzva

Nahráli jste videa na YouTube a vaše kampaň na YouTube už nějakou dobu běží. Nyní potřebujete zjistit, které akce diváků pro vás mají největší hodnotu.

Cíl

Zjistit, které akce diváků je nejdůležitější měřit, abyste přes YouTube oslovili nejvhodnější segment publika na všech typech zařízení a splnit nebo překročit cíle.

Jak na to

Při spouštění kampaně na YouTube jsou vaším hlavním cílem samozřejmě zhlédnutí. Čeho přesně ale chcete prostřednictvím těchto zhlédnutí dosáhnout? Zvýšení povědomí, zvažování nebo akce?

 • KPI povědomí jsou: zhlédnutí, zobrazení, unikátní uživatelé
 • KPI zvažování jsou: míra aktivních zhlédnutí, doba sledování
 • KPI akcí jsou: kliknutí, hovory, registrace, prodeje

K optimalizaci účinnosti videokampaně musíte nejprve vědět, které akce diváků je nejdůležitější měřit a proč.

2 Měření výkonu videokampaní

V Google Ads můžete v nabídce Všechny kampaně vidět své videokampaně spolu s dalšími případnými spuštěnými kampaněmi. Když v této rozbalovací nabídce vyberete Videokampaně, zobrazí se souhrn výkonu vašich videokampaní. V tomto přehledu se automaticky zobrazí pouze data relevantní k výkonu videokampaní.

Klíčové metriky vašich kampaní na YouTube:

Hlavní výkonové ukazatele

 • Zobrazení udává, kolikrát uživatelé vaši videoreklamu zhlédli nebo s ní provedli nějakou interakci. Poznámka: Zhlédnutí vašich videoreklam TrueView se do počtu veřejných zhlédnutí vašeho videa na YouTube počítají také, ale pouze pokud je video delší než 11 sekund.

 • Míra zhlédnutí udává počet zhlédnutí nebo interakcí, které videoreklama získá, vydělený počtem zobrazení reklamy (videa a miniatury).

 • Prům. cena za zhlédnutí CPV je průměrná částka, kterou zaplatíte, když divák zhlédne 30 sekund vašeho videa (nebo celé video, pokud je kratší než 30 sekund) nebo s ním provede interakci (podle toho, co nastane jako první). Upozorňujeme, že průměrná CPV nemusí být stejná jako maximální CPV. Maximální CPV je maximální částka, kterou jste za zobrazení reklamy ochotni zaplatit.

Výkon z hlediska počtu kliknutí

 • Počet kliknutí udává, kolikrát lidé na vaše video klikli. Počet kliknutí může naznačit, nakolik vaše reklama oslovuje diváky. U poutavých reklam je větší šance, že na ně někdo klikne.

 • Míra prokliku (CTR) je počet kliknutí na reklamu vydělený počtem jejích zobrazení. Je vyjádřena v procentech.

Výkon z hlediska zapojení

 • Zapojení udávají počet kliknutí na interaktivní prvky, například na upoutávky nebo ikony k rozbalení karet ve videu.

 • Míra zapojení je počet zapojení (například kliknutí na upoutávky a ikony na kartách), která reklama zaznamená, vydělený počtem zobrazení reklamy vyjádřený v procentech.

Zásah a frekvence

 • Jedinečné soubory cookie udávají počet souborů cookie (soubory uchovávající preference návštěvníků a další informace využívané na navštěvovaných webech) v jednotlivých prohlížečích na počítačích návštěvníků.

 • Jedineční diváci podle souborů cookie udávají počet zhlédnutí vaší videoreklamy prostřednictvím unikátního souboru cookie za určité období.

 • Prům. frekv. zobr. na cookie je průměrný počet zobrazení vaší videoreklamy unikátnímu souboru cookie za určité období.

 • Prům. frekv. zhléd. na cookie je průměrný počet zhlédnutí vašeho videa unikátním souborem cookie za určité období.

Sledovanost videa

 • Video přehráno do 25 % udává, jak často je video přehráno do čtvrtiny své délky.

 • Video přehráno do 50 % udává, jak často je video přehráno do poloviny své délky.

 • Video přehráno do 75 % udává, jak často je video přehráno do tří čtvrtin své délky.

 • Video přehráno do 100 % udává, jak často je video přehráno až do konce.

Zapojení na YouTube

 • Získaná akce se započítá, když divák sleduje videoreklamu a pak na YouTube provede nějakou související akci. Google měří následující typy získaných akcí:

 • Získaná zhlédnutí vzrostou, když se divák na vašem kanálu YouTube nebo na stránkách sledování videa podívá na další videa. Získaná zhlédnutí vzrostou, ať se znovu podívá na stejné video, nebo na jiné video ve vašem kanálu.

 • Získaní odběratelé vznikají, když se z diváka stane odběratel vašeho kanálu. Získaní odběratelé poskytují jedinečnou hodnotu, protože obsah z těchto kanálů YouTube lze sledovat na domovské stránce YouTube.

 • Získaná přidání do seznamu videí vznikají, když si divák přidá video do seznamu videí.

 • Získaná hodnocení Líbí se vznikají, když divák u videa klikne na ikonu To se mi líbí.

 • Získaná sdílení vznikají, když divák video sdílí.

3 Další funkce přehledů

Mnoho funkcí přehledů dostupných pro kampaně ve Vyhledávání a v Obsahové síti je k dispozici i pro videokampaně, například:

Rozšířený filtr

Filtrujte statistiky vašeho účtu při hledání údajů, které vás nejvíce zajímají (např. Získané akce na YouTube nebo Max. CPV). Můžete buď filtrovat podle štítků, nebo vytvořit svůj vlastní filtr. Vytvořený filtr si můžete uložit pro snadné pozdější použití.

Segmenty

Pomocí segmentů můžete údaje rozdělit do řádků podle kritérií, která jsou pro vás nejdůležitější, jako je formát, síť, zařízení atd. Segmentovat můžete i podle typu zobrazení a rozdělit tak údaje o výkonu na zhlédnutí reklam in-stream a video discovery. Možnosti výběru segmentů se liší podle toho, na kterou kartu v účtu Google Ads se díváte.

Automatické přehledy

Statistické tabulky v účtu Google Ads můžete přizpůsobit pomocí sloupců, segmentů a filtrů. Upravené tabulky si můžete stáhnout jako přehledy v různých formátech a uložit si je. Můžete také naplánovat spouštění přehledů v určitých intervalech a nechat si je posílat e‑mailem, případně je nechat posílat jiným lidem, kteří mají přístup k vašemu účtu.

Historie změn

Zde jsou uvedeny změny, které jste ve svém účtu provedli. Jednotlivé změny se zobrazují na časové ose a jsou spojené s příslušnými údaji v účtu. Můžete si zobrazit všechny změny za určité období, filtrovat výsledky podle typu změny (například podle úprav rozpočtu nebo reklamních sestav) nebo si prohlédnout změny provedené v konkrétní kampani s videoreklamami. Pokud změny porovnáte s časovým přehledem údajů o výkonu, můžete zjistit, které změny mohly pomoci výkon zlepšit.

Úprava sloupců

V rámci účtu Google Ads můžete v přehledu Všechny kampaně přidávat a odebírat sloupce na kterékoli kartě kliknutím na možnost Upravit sloupce v rozbalovací nabídce Sloupce. Vše, u čeho zrušíte výběr, bude při příštím přihlášení do účtu Google Ads skryto. Když v rozbalovací nabídce typu kampaně vyberete Videokampaně, uvidíte tyto předem definované typy sloupců:

 • Zhlédnutí — Tyto sloupce slouží ke sledování zhlédnutí videí a zapojení publika.
 • Publikum — Tyto metriky pomáhají sledovat růst publika na YouTube.
 • Branding — Slouží ke sledování, jak videoreklamy přispívají k povědomí o značce.
 • Konverze — Slouží k analýze kliknutí a konverzí na webu.

4 Nejdůležitější karty

K nejdůležitějším kartám kampaní na YouTube patří:

Karta Reklamní sestavy

Na kartě Reklamní sestavy můžete posoudit celkové výsledky sestav s videoreklamami za určité období podle různých metrik jako zobrazení, kliknutí, míra aktivních zhlédnutí (VTR) a cena za zhlédnutí (CPV). Konkrétní definice metrik zobrazíte kliknutím na ikonu otazníku v záhlavích příslušných sloupců.

Tip

Reklamní sestava obsahuje videoreklamy se společnými kritérii cílení a cenovými nabídkami.

 • Každá reklamní sestava může obsahovat pouze jeden konkrétní formát videoreklamy
 • Pro každý konkrétní formát videoreklamy, který chcete použít, spusťte samostatnou reklamní sestavu
 • Můžete také spustit více reklamních sestav

Karta Reklamy

Na kartě Reklamy můžete vytvářet a spravovat reklamy. Na této kartě můžete vytvářet a upravovat videoreklamy nebo zobrazit jejich náhled. Také můžete zobrazit a přizpůsobit statistiky, cenové nabídky a další aspekty reklam.

Karta Videa

Podle úspěšnosti videí YouTube ve videoreklamách zjistíte, jaký obsah máte poskytovat svému publiku, a budete moci zvýšit výkon svých videokampaní.

Na kartě Videa jsou uvedeny souhrnné údaje o výkonu videí v rámci všech reklam. Z rozbalovací nabídky Zhlédnutí můžete vybrat metriku, podle které chcete graficky znázornit výkon všech videoreklam.

Na stránce Analýza videa si zase můžete prohlížet metriky výkonu a statistiky publika jednotlivých videí. Stačí kliknout na název videa na kartě Videa nebo na možnost Analýza v rozbalovací nabídce vedle názvu videa.

Karta Cílení videoreklam

Na kartě Cílení videoreklam můžete jednak zobrazovat metriky výkonu používaných metod cílení, jednak přidávat a vylučovat metody cílení přímo v reklamních sestavách a kampaních. Více informací si můžete přečíst zde.+

Sekce Cíle na kartě Cílení videoreklam zobrazuje také výkon videoreklam podle skupiny cílení. Pokud na této kartě vyberete segment Reklama, můžete porovnat výkony jednotlivých reklam pro jednotlivé skupiny cílení. Když do statistické tabulky přidáte sloupce Míra udržení a Zapojení, můžete měřit, jakou procentuální část videa lidé zhlédli. Tak zjistíte, jak reklama zvyšuje návštěvnost vašeho kanálu na YouTube.


Odstraňování problémů s daty

Užitečné odkazy