Poskytovatelé překladatelských a lokalizačních služeb

Podrobný průvodce kvalitní lokalizací obsahu

1 Přehled

Situace

Abyste oslovili potenciální zákazníky v zahraničí, musíte mluvit jejich jazykem. Hlavní je vybrat dodavatele překladatelských služeb, kteří budou rozumět technickým a kulturním nuancím jazyka používaného na cílových trzích.

Cíl

Najít a řídit dodavatele přesně pro váš web. Díky tomu budete pro zákazníky srozumitelní a udržíte konzistentní prezentaci značky i v zahraničí.

Jak na to

Tento průvodce lokalizací nabízí systematický přístup k vyhledávání a řízení dodavatelů.

Než dodavatele vyberete, určete si požadavky. Pomohou vám tyto otázky:

Jazyky

Jaké potřebujete cílové jazyky? Budou přibývat další?

Objemy

Jaký počet slov potřebujete pro začátek přeložit? Jak často budete nechávat překládat nový obsah?

Služby

Jaký typ obsahu máte? Může být:

 • interní, např. metadata pro SEO vyžadující menší následné úpravy nebo méně zkušené lingvisty,

 • specializovaný, např. právní, technický nebo zdravotnický obsah, na který potřebujete lingvisty se znalostí oboru,

 • velmi viditelný, kreativní, např. obrázky na domovské stránce určené pro kreativní lingvisty, transkreaci a offline zpracování,

 • standardní, tedy ke zpracování standardními lingvisty a případně k revizi.

Harmonogram

Jaký časový plán pro lokalizační služby a daný objem potřebujete?

Platforma

Jaký systém budete používat pro tvorbu a umístění obsahu (např. Wordpress)?

2 Výběr týmu a kategorizace obsahu

Podle těchto pokynů si ze základních požadavků na kvalitu vytvoříte propracovanější a komplexnější systém.

Krok 1: Vybudujte si překladatelský tým

Ať už máte interní překladatele nebo externí dodavatele, zvažte níže uvedené návrhy, jejichž cílem jsou kvalitní překlady:

Využívejte rodilé mluvčí

Pro každý jazyk, do kterého překládáte, si najděte jazykově vzdělané rodilé mluvčí, kteří jsou zárukou vysoké kvality.

V případě potřeby využijte specializované překladatele

Pokud máte specializované texty, např. dodavatelsko-odběratelské, technické nebo jinak odborné, hledejte překladatele se zkušenostmi v oboru.

Poskytněte překladatelům potřebné zdroje

Zajistěte překladatelům glosáře a pravidla úpravy a stylu dokumentů týkající se vašich produktů a konkrétních cílových regionů.

Krok 2: Definujte si typy obsahu a prioritu jejich lokalizace

Pravděpodobně nebudete schopni kompletně zkontrolovat kvalitu všech překladů. Proto určete typy lokalizovaného obsahu a priority jejich revize.

Typ obsahu Definice Příklady Priorita pro revize
Branding/marketing Obsah, který podporuje komunikaci se zákazníky a prodej. Webové stránky, propagační materiály, marketingové kampaně, popisy a slogany, výzvy k akci Vysoká

Tyto texty jsou obvykle nejvíce vidět. Také cílí na potenciální a nové zákazníky, kteří vaší značce ještě nejsou věrní.
Právní texty Obsah, který zákazníky informuje o právních požadavcích. Může se také jednat o smlouvy či dohody nebo o informace k dodržování předpisů. Dohody o ochraně soukromí, smlouvy, formuláře a jiné právní informace Vysoká

Nesprávný překlad může firmě způsobit právní problémy.

Tip: Vhodná revize překladatelem s právním povědomím a kontrola právním oddělením.
Uživatelské rozhraní / mobilní aplikace Uživatelské rozhraní (UI) nebo aplikace, které vyvíjíte pro zákazníky Váš řídicí panel nebo jiné uživatelské rozhraní, samostatná mobilní aplikace Různá

Podívejte se na metriky návštěvnosti a používání. Čím viditelnější obsah je, tím spíše by měl projít revizí.
Podpora Obsah, s jehož pomocí si zákazníci sami řeší problémy Návody, uživatelské příručky, centra nápovědy Různá

Priorita revize podle toho, jaké procento zákazníků tento obsah v daných jazycích využívá

Tip

Pokud máte aplikace, je třeba lokalizovat 5 nejdůležitějších prvků:

 • Název a popis v zápise v obchodě Google Play
 • Názvy a popisy produktů, které uživatelé v aplikaci nakupují
 • Texty kampaní na aplikaci
 • Obrázky, videa a zvuk
 • Serverový obsah

3 Přehled – kvalita

Situace

Kvalita firemní prezentace by měla být na všech trzích konzistentní. Neměla by být zkreslena místním jazykem. Jak budete kvalitu měřit, zlepšovat a udržovat, až najdete vhodné externí dodavatele překladů nebo interní lingvisty?

Cíl

Správně hodnotit, zlepšovat a udržovat kvalitu překladů, aby přispívaly k jistotě zákazníků a systematické prezentaci značky v zahraničí.

Jak na to

Podle těchto pokynů můžete systematicky zajišťovat kvalitu v celém procesu lokalizace.

Nejprve si promyslete rozsah procesu. Zvažte tyto otázky:

 • Jaké zdroje a nástroje pro překlad máme?
 • Jak budeme hledat zkušené překladatele a korektory?
 • Kdo bude řídit kvalitu lokalizace?

4 Vyhledání vhodných dodavatelů

Podle těchto pokynů přibližně zjistíte, jaké dodavatele služeb potřebujete. Ze základních požadavků na dodavatele si můžete vytvořit propracovanější a komplexnější systém řízení vztahů.

Krok 1: Průzkum dodavatelů

Najděte si poskytovatele překladatelských služeb na Googlu. Z webových stránek zjistěte tyto informace:

 • Jaké služby nabízejí? Zdůrazňují některé ze svých služeb?
 • Kdo jsou jejich klienti? Jsou to většinou malé firmy, velké, nebo obojí?
 • Jaké mají zkušenosti s podobnými společnostmi, jako je vaše?
 • Jaké jazyky nabízí?
 • Kde mají sídlo? Mají pracovníky ve vašem časovém pásmu?
 • Kdy byla společnost založena?
 • Kdo ji založil? Mají odborné znalosti z konkrétního trhu?
 • Uvádějí na webu informace o cenách?

Krok 2: Posouzení typů dodavatelů a poskytovaných služeb

Běžné překladatelské agentury obvykle nabízejí překlady, počítačovou sazbu, kontrolu kvality a řízení projektů. Existují dva hlavní typy agentur:

Menší (označované v angličtině jako SLV)

Ty se zaměřují na několik jazyků, obvykle na jeden nebo několik regionálních. Jsou často levnější než velcí dodavatelé a vhodné k lokalizaci do jednoho až tří regionálních jazyků.

Nadnárodní (označované v angličtině jako MLV)

Působí na celém světě a poskytují komplexní lokalizační služby. Jsou schopny pracovat na více projektech v různých zemích najednou. Obvykle využívají služeb menších agentur, nezávislých překladatelů a vlastních interních lingvistů.

Krok 3: Výběr dodavatele podle vlastních potřeb

Dodavatele vybírejte podle následujících kritérií. Můžete využít i několik menších nebo velkých poskytovatelů.

Regionální znalosti

Menší agentura může mít více zkušeností s překlady pro určité geografické oblasti.

Specializované služby

Někteří poskytovatelé nabízejí odborné specializace, např. kreativní marketing, transkreaci, překlad zdravotnických či právních textů.

Nabízené služby

Někteří dodavatelé se specializují na revize, tvorbu obsahu, testování apod.

__Kontrola kvality--

Kvalitu překladů můžete nechat kontrolovat jinou agenturou. Je to podobné, jako když editor čte text po spisovateli.

Škálovatelnost a zmírňování rizik

Jestliže máte velký objem textů s krátkými termíny, zvažte spolupráci s více dodavateli.

Krok 4: Vyžádání informací

 • Stručně popište několika dodavatelům své potřeby (obsah, služby, objemy a jazyky).
 • Zjistěte si informace o jejich lingvistických kompetencích, například:
  • služby a jazyky – seznam jazykových služeb včetně specializací nebo odborností,
  • reference – dvě až tři věrohodné reference včetně kontaktních informací,
  • odhad ceny – odhadovaná cena podle jazyky a typu obsahu. Ceny se u překladu zpravidla udávají za slovo a u revize za slovo nebo hodinu.

Krok 5: Užší výběr dodavatelů

Vyberte dodavatele, kteří vašim požadavkům na lokalizaci vyhovují nejlépe. Berte v úvahu, zda nabízejí služby a jazyky, které potřebujete. Také posuďte jejich zájem o spolupráci, například podle reakcí při vašem počátečním průzkumu.

Krok 6: Žádost o nabídku

Žádost o nabídku zašlete dodavatelům z užšího výběru. V žádosti uveďte tyto informace:

 • představení projektu – přehled o firmě, obsahu a cílovém publiku,
 • požadavky – vaše služby, cílové jazyky, objemy, odborné znalosti, termíny atd.,
 • co potřebujete vědět – jaké konkrétní údaje vám mají dodavatelé z užšího výběru poskytnout.

Informace, které od dodavatelů potřebujete:

Obecné informace o dodavateli

Mohou to být:

 • jazyky,
 • příklady klientů,
 • odborné specializace,
 • lokality,
 • počet zaměstnanců.

Proces kontroly kvality

Například metodika a postup řešení problémů.

Termíny

Například dodací lhůty a postup v případě nedodržení termínu.

Zdroje

Například tyto informace:

 • úroveň vzdělání a praxe překladatelů,
 • počet interních a externích lingvistů dodavatele,
 • místo pobytu lingvistů,
 • poskytovaná školení,
 • způsob řízení výkonu,
 • způsob přeúčtování subdodávek.

Organizační podpora

Kdo bude vaší kontaktní osobou, zda budete mít svého projektového manažera a v jakém časovém pásmu tito lidé pracují.

Systémy

Může se jednat o tyto aspekty:

 • jaké platformy dodavatel používá,
 • jaké typy souborů podporuje,
 • zda poskytuje podporu pro integraci s vašimi platformami,
 • zda budete muset využít i vlastní zdroje,
 • zda dodavatel integraci zpoplatňuje.

Odhad ceny

Můžete:

 • požádat o cenu za slovo, podle jazyka a typu obsahu,
 • zjistit případné slevy při používání překladové paměti,
 • zjistit případné příplatky např. za řízení projektů, následné zpracování nebo revize.

Tip

Požádejte dodavatele o ukázkový překlad. Nechte ukázku textu přeložit od překladatele, který by na vašich projektech pracoval. Přeložený text nechte zkontrolovat alespoň dvěma vhodným lidem.

Krok 7: Klíčové ukazatele výkonu (KPI) pro smlouvu s vybranými dodavateli

Se všemi zvolenými dodavateli bude nutné uzavřít smlouvu. Definujte v ní služby a KPI, abyste mohli od poskytovatelů lokalizačních služeb vyžadovat určitý standard. Pro začátek využijte níže uvedené KPI a postupně vyhodnocujte zlepšování.

KPI pro jazykovou úroveň

 • dodržení požadavků – dodržení pravidel úpravy a stylu dokumentů a pokynů k projektu,
 • gramatika – gramatická správnost v cílovém jazyce,
 • interpunkce/pravopis – dodržování jazykových norem a pravidel úpravy a stylu dokumentů,
 • význam – zachování významu původního textu,
 • terminologie – používání preferovaných překladů z glosáře, pravidel úpravy a stylu dokumentů a překladové paměti,
 • srozumitelnost– snadnost pochopení cílového textu pro rodilé mluvčí,
 • standardy – dohodnutá kritéria chybovosti. Standardy by se měly vztahovat k projektu nebo k počtu slov (např. na 1000 slov).

Poznámka: Pokud vy ani dodavatel nemáte pracovníky schopné překlady objektivně vyhodnotit, zadejte kontrolu kvality jiné firmě.

KPI pro dodržování termínů

 • Standardy: dohodněte si kritéria pro dodržování termínů. Tato pravidla se mohou týkat projektu (když je pouze jeden) nebo počtu slov (pokud je spolupráce dlouhodobá).

Krok 8: Efektivní komunikace a spolupráce s dodavatelem

Způsob komunikace s lokalizačními agenturami by měl odpovídat rozsahu práce. Zde nabízíme zásady komunikace od samého začátku až do fáze po dokončení projektu:

Na počátku

 • Požádejte dodavatele, aby monitoroval a sděloval vám nejdůležitější informace o projektu (datum zahájení, stav, termín dokončení atd.).

 • Domluvte si počáteční schůzku. Vzájemně se průběžně informujte, zjišťujte a řešte problémy.

 • Vyjasněte si požadavky na kvalitu. Vysvětlete dodavatelům své potřeby a nároky. Nastavené standardy podle potřeby upravujte.

 • Vytvořte jazykové referenční materiály. Pomocí podrobných referenčních materiálů, např. snímků obrazovek, pravidel úpravy a stylu dokumentů, glosářů, vysvětlete dodavatelům své jazykové preference.

V průběhu

 • Neprodleně dodavatele upozorněte na nedostatky. Popište konkrétní problémy, připomeňte standardy kvality a kontrolujte jejich řešení.

 • Informujte o změnách. Diskutujte o změnách pravidel úpravy a stylu dokumentů, glosářů, procesu kontroly kvality apod.

 • Průběžně zjišťujte možnosti zlepšení. Informujte o doporučených postupech nebo dalších zjištěních a tipech.

 • Včas dodavateli odpovídejte na dotazy. Poskytujte jasné informace a v případě potřeby také zdroje a nástroje.

Po ukončení projektu

 • Sdělte dodavateli, co fungovalo dobře a co by se příště mohlo zlepšit.

Výše uvedené pokyny vám pomohou dodavatele vybrat a řídit tak, abyste pro komunikaci se zákazníky měli kvalitní překlady.

5 Zajištění kvality

Krok 1: Proces kontroly kvality obsahu

Proces kontroly kvality má dvě důležité oblasti:

a. Jazyková kontrola

Překlad musí dodržet nejdůležitější sdělení originálu. Terminologie musí odpovídat glosáři a být konzistentní, text musí mít správná písma podle pravidel úpravy a stylu dokumentů atd.

Nastavení procesu bude záležet na rozsahu lokalizačních projektů. Příklady:

Jednorázová zakázka

Překlad zreviduje rodilý mluvčí, nejlépe v softwaru pro počítačem podporovaný překlad (CAT), aby jeho práci mohli využít i případní další korektoři.

Menší až střední projekty

Dodavatel zajistí překlad i finální kontrolu obsahu. Překlady i revize se provádějí v softwaru CAT. Další lingvisté se tak budou moct ze všech projektů poučit a u stejného obsahu překlady použít.

Dlouhodobá spolupráce

Dodavatel koordinuje lokalizaci pomocí nástroje CAT a z dokončených projektů vytváří historii neboli překladovou paměť. Specializovaní korektoři každý projekt posuzují. Výsledky se sledují kvůli systematickému zlepšování a hodnocení překladatelů. Čas od času pozvěte lingvisty do firmy. Lépe tak porozumí jejímu fungování a obsahu textů.

b. Technická validace

Zkontrolujte si v prohlížeči, jestli se lokalizovaná verze webu nebo aplikace správně zobrazuje. Podívejte se, jak obsah vypadá na obrazovce počítače a v mobilu. Cílem je odstranit chyby v lokalizovaném webu nebo aplikaci dřív, než je uvidí zákazníci.

Krok 2: Hodnocení kvality pomocí KPI

Fungování lokalizace můžete měřit a sledovat. Pro začátek využijte níže uvedené KPI a postupně monitorujte zlepšování.

Pokud máte například od návštěvníků velmi málo konverzí, nechte překlad pro daný region pečlivě zkontrolovat rodilým mluvčím.

Jazykové KPI • Srozumitelnost a styl
• Dodržení požadavků
• Význam
• Gramatika
• Interpunkce/pravopis
• Terminologie
KPI pro efekt na uživatele • Nově získaní zákazníci na daném trhu
• Návštěvnost webu (v dané zemi a jazyce)
• Procento konverzí od návštěvníků
• Procentuální podíl na trhu
• Procentuální návratnost investic do překladu

Když podle uvedených rad zvládnete řízení kvality, potřebujete vybrat pracovníky, kteří vícejazyčný obsah uvedou do praxe.