Jak měřit výkon Google Ads

Příručka k návratnosti investic a měření kampaní

1 Přehled

Výzva

Povědomí o tom, které kampaně mají nejvyšší návratnost investic, je klíčové, abyste mohli marketingový rozpočet adekvátně rozdělit mezi nové zahraniční trhy. Můžete se tak zaměřit na investice do kampaní, které vám nejvíc vyhovují.

Váš cíl

Měřit návratnost investic kampaní Google Ads a maximálně využít marketingový rozpočet.

2 Měření návratnosti investic je důležité

Měření návratnosti investic v Google Ads, ať už ho využijete ke zvýšení prodeje, získávání potenciálních zákazníků, nebo k podpoře jiných přínosných aktivit zákazníků, vám pomůže vyhodnotit, zda se vynaložené prostředky vaší firmě vyplatí.

Osvěžení znalostí o návratnosti investic

Jednoduše řečeno, návratnost investic je poměr čistého zisku k nákladům. Vychází z konkrétních marketingových cílů a ukazuje reálný účinek vaší inzerce na exportní trh.

Princip:

Konkrétní metoda, kterou použijete k výpočtu návratnosti investic, záleží na cílech vašich kampaní Google Ads.

Řekněme, že máte produkt, jehož výrobní náklady jsou 3000 Kč a na exportní trh se prodává za 6000 Kč. Díky inzerci ve službě Google Ads se vám podaří šest těchto produktů prodat. Vaše celkové náklady jsou tedy 18 000 Kč a celkové tržby 36 000 Kč. Řekněme, že náklady na inzerci v Google Ads jsou 6000 Kč. Vaše celkové náklady tím dosáhnou částky 24 000 Kč. Vaše návratnost investic je (36 000 Kč - 24 000 Kč) / 24 000 Kč = 50 %

V tomto případě získáte 50% návratnost investic. Za každých vynaložených 30 Kč získáte zpět 45 Kč.

U fyzických produktů odpovídají náklady na zboží, které prodáte na exportním trhu, součtu výrobních nákladů všech prodaných položek a nákladů na inzerci. Tržby označují částku získanou prodejem těchto produktů. Částka vynaložená na jeden prodej se označuje jako cena za konverzi.

Pokud vaše firma získává potenciální zákazníky, náklady na prodané zboží jsou tvořeny pouze částkou utracenou za inzerci a tržby představují částku, kterou vyděláte na typickém potenciálním zákazníkovi. Uskutečníte-li obvykle například jeden prodej na 10 potenciálních zákazníků a hodnota obvyklého prodeje je 600 Kč, každý potenciální zákazník generuje v průměru 60 Kč tržeb.

Částka vynaložená na získání potenciálního zákazníka se označuje jako cena za akvizici.

K čemu vám bude výpočet návratnosti investic?

Výpočtem návratnosti investic zjistíte, kolik peněz vygenerovala konkrétní kampaň Google Ads. Budete se pak moci mnohem jednodušeji rozhodovat o tom, jak nejlépe využít marketingový rozpočet. Díky informacím o návratnosti investic můžete dát víc peněz na úspěšnější kampaň Google Ads a méně na kampaně, které tak dobré výsledky nemají. S těmito údaji také můžete méně úspěšné kampaně upravit a vylepšit.

Měření návratnosti investic

Abyste zjistili, jakou máte návratnost investic, musíte změřit akce zákazníků, které jsou pro vás na novém trhu hodnotné. Mohou to být nákupy, registrace, návštěvy webové stránky, potenciální zákazníci nebo zhlédnutí videa. Těmto akcím se říká konverze.

Pomocí bezplatného nástroje pro měření konverzí Google Ads můžete měřit, kolik kliknutí vede ke konverzím. S tímto měřením můžete zároveň určit ziskovost klíčového slova nebo reklamy a sledovat konverzní poměr a náklady na každou konverzi.

Jakmile začnete měřit konverze, můžete se pustit do vyhodnocení návratnosti investic. Hodnota každé konverze by měla být vyšší než částka, kterou vynaložíte na její získání.

Pokud například vynaložíte 300 Kč na kliknutí, která povedou k prodeji, a prodejem získáte 450 Kč, vydělali jste 150 Kč a investice do Google Ads se tak vyplácí.

3 Měření výkonu v Google Ads

Klíčovou podmínkou, která vám umožní měřit výkon, je nastavení cíle pro každou jednotlivou kampaň Google Ads. Chcete zvýšit provoz na svém webu? Nebo chcete zvýšit prodej či počet konverzí na exportním trhu? Bez ohledu na to, jaký cíl si zvolíte, sledovat návratnost investic, provádět kvalifikované změny, zlepšovat marketing a útratu za reklamu zvládnete jen s pomocí těch nejlepších dat.

1. Vyšší návštěvnost webu

Toto je společný cíl všech firem, když vstupují na nový exportní trh. Zaměřte se na zvýšení počtu kliknutí a míry prokliku, monitorujte klíčová slova a sledujte vyhledávací dotazy.

Počet kliknutí a míru prokliku na webu můžete zvýšit:

  • vytvořením skvělých textů pro reklamy,
  • uspořádáním reklamních sestav podle společného motivu, produktu nebo cíle,
  • sestavením menších seznamů klíčových slov, které úzce souvisejí s daným tématem, aby byly reklamy pro zákazníky relevantní a přesvědčivé.

Další tipy k vytváření úspěšných textových reklam

Kvalitní návštěvnost uživatelů vytvoříte, když budete udržovat dobrý seznam klíčových slov. Sledujte výkon klíčových slov a odstraňujte a nahrazujte ta, která vám nevyhovují. Míra prokliku ve výši 1 a více procent znamená, že klíčová slova dosahují dobrých výkonů.

V účtu si můžete prostudovat seznam vyhledávání zákazníků, která spustila vaši reklamu, a pak je přidat jako nová klíčová slova. Podobně můžete přidávat vyhledávací dotazy, které pro vaši firmu nejsou příliš relevantní, a přidávat je jako vylučující klíčová slova. Na základě přehledu vyhledávaných dotazů Google Ads můžete rozlišovat mezi obecnými konzumenty vašich reklam a relevantními návštěvníky – tedy lidmi, které byste chtěli mít mezi svými zákazníky.

Tip

Vylučující klíčová slova zamezí tomu, aby se vaše reklama nebo kampaň zobrazila lidem, kteří hledají něco, co nenabízíte. Například okrasná školka použije jako vylučující klíčové slovo „mateřská“, protože chce svou reklamu zobrazit nadšeným zahrádkářům, nikoli rodičům, kteří hledají školku pro své dítě. Když přidáte vylučující klíčová slova, budou vaše reklamy relevantní právě pro uživatele, kteří chtějí najít vaši firmu.

Vyhledávací dotaz je konkrétní slovo či sousloví, které uživatel zadá při vyhledávání na webu ve Vyhledávací síti. Klíčová slova jsou jednoslovné nebo víceslovné výrazy, které uživatelé Google Ads vytvářejí pro jednotlivé reklamní sestavy. Pomocí nich mohou zacílit své reklamy na zákazníky.

2. Zvýšení prodeje a konverzí

Ke konverzi dochází, když uživatel klikne na reklamu a provede nějakou akci na vašem webu, např. nákup nebo žádost o zaslání informací. Zvýšení počtu konverzí si můžete stanovit jako svůj cíl, pokud chcete kampaň Google Ads využít k prodeji velkého množství konkrétního produktu na novém trhu nebo chcete motivovat uživatele, aby se zaregistrovali k odběru nějaké služby.

Nejdůležitějším krokem ke zvýšení prodeje a počtu dalších konverzí je začít věnovat pozornost konverzním údajům a podle nich pak aktualizovat kampaně.

Na základě měření konverzí můžete například zjistit, že určité klíčové slovo přispělo k získání vysokého počtu konverzí, zatímco jiné nikoli. Můžete se potom rozhodnout, že na toto klíčové slovo, které je z hlediska konverzí efektivnější, vynaložíte větší část marketingového rozpočtu.

Zároveň doporučujeme kontrolovat, zda koncové adresy URL jednotlivých reklam uživatele přesměrovávají na nejrelevantnější vstupní stránku vašeho webu. Na této webové stránce by měl být konkrétní produkt nebo služba z reklamy.

3. Zvýšení povědomí o značce

Vyšší povědomí o značce by mělo být vaším cílem, pokud jste vytvořili kampaň Google Ads z těchto důvodů:

  • obrátit pozornost na vaše produkty nebo služby,
  • motivovat uživatele k interakci s vaší značkou,
  • nabídnout uživatelům ochutnávku z nového videa.

Doporučujeme, abyste se zaměřili na zvýšení počtu zobrazení, zapojení zákazníků, zásah a frekvenci.

Počet zobrazení znamená, kolik uživatelů zhlédlo vaši reklamu. Jestliže chcete své kampaně Google Ads zobrazit co největšímu počtu uživatelů z cílového publika, zvýšení počtu zobrazení na webu by mělo být jednou z vašich priorit.

Klikají uživatelé na vaši reklamu nebo sledují vaše video? To je nepochybně dobrá zpráva, protože takto provádějí interakce s vaší firmou. U kampaní ve Vyhledávací síti můžete tyto interakce měřit pomocí míry prokliku. U kampaní v Obsahové síti pak lze využít konverze a měřit zapojení návštěvníků na vašem webu. Pomocí údajů o zásahu a frekvenci můžete zjistit, kolika lidem se vaše reklamy zobrazují a jak často.

4. Zvýšení návratnosti investic

Výpočtem návratnosti investic můžete vzájemně porovnat dvě reklamní kampaně a zjistit, kolik vám každá z nich vydělala. Výrobce zavazadel může například zjistit, že levnější, ale zato rychle se prodávající příruční zavazadlo v modré barvě v jedné kampani ve skutečnosti přináší větší zisky než dražší příruční zavazadlo v jiné kampani.

Zaměřte se na konverze. Abyste mohli zlepšit návratnost investic, musíte nejdřív začít měřit konverze. Až to uděláte, můžete začít vyhodnocovat návratnost investic, abyste zajistili, že finanční prostředky vynaložené na inzerci přinesou vaší firmě zisk.

Tip

Konverze jsou akce zákazníků, které považujete za přínosné (například nákup, registrace, návštěva webové stránky nebo získání potenciálního zákazníka). Využijte bezplatný nástroj pro měření konverzí, který vám pomůže sledovat, kolik kliknutí vedlo až ke konverzi.

Když chcete zjistit, které kampaně Google Ads mají nejlepší výkon, pomůže vám v tom sledování dat ve službě Google Analytics a nástroje pro měření návratnosti investic. Nabídnou vám volnost v rozhodování a možnost přizpůsobit marketing potřebám nového trhu, kdykoli je to nutné.