Cílení na klíčová slova u mezinárodní kampaně

Průvodce rozšiřováním a zpřesňováním seznamů klíčových slov pro mezinárodní kampaně

1 Přehled

Výzva

Není snadné najít vhodná klíčová slova, pokud inzerujete na novém trhu a přitom nevíte, jak a co tam lidé vyhledávají, a neznáte jejich kulturu ani jazyk.

Váš cíl

Zjistit, jak rozšířit a zpřesnit seznam klíčových slov tak, abyste oslovili nové zákazníky v zahraničí.

Jak na to

Plánovač klíčových slov je bezplatný nástroj od Googlu, který vám pomůže sestavit nové seznamy klíčových slov nebo rozšířit ty stávající. Je vynikajícím zdrojem pro firmy, které chtějí vytvořit mezinárodní kampaně a podpořit tak vlastní expanzi na nové trhy.

Díky Plánovači klíčových slov dokážete snadno zjistit objemy klíčových slov a rozsah konkurence pro různé země. To vám pomůže pochopit souvislosti mezi objemy vyhledávání a konverzními poměry na webech, mírou okamžitého opuštění, dobou strávenou na webu nebo opakovanými návštěvami. A také zjistit nejvýkonnější klíčová slova pro budoucí kampaně s reklamami ve vyhledávání. Plánovač klíčových slov vám dále pro každou zvolenou zemi nebo jazyk sestaví seznam návrhů klíčových slov i s jejich měsíčními objemy. Níže uvádíme pár tipů, jak Plánovač klíčových slov používat při vytváření úspěšných mezinárodních kampaní:

Plánovač klíčových slov umožňuje:

 • Najít nová klíčová slova — Až budete pro stávající kampaň hledat další klíčová slova, můžete jejich návrhy a návrhy reklamních sestav snadno získat na základě výrazů relevantních pro váš produkt nebo službu, vstupní stránku či různé kategorie produktů.

 • Zobrazit historické statistiky a prognózy provozu — Statistiky (například objem vyhledávání) vám mohou pomoci určit, která klíčová slova v nové nebo stávající kampani použít. Prognózy (například odhadovaný počet kliknutí a konverzí) vám umožní udělat si přibližnou představu o výkonu určitého seznamu klíčových slov při zadané nabídce a výši rozpočtu. Navíc mohou pomoci při rozhodování, jaké nabídky a rozpočty nastavit.

Tip

Každému jazyku věnujte samostatnou kampaň. Lidi hovořící určitým jazykem nejlépe oslovíte pomocí klíčových slov, reklam a vstupních stránek napsaných v jejich jazyce.

V následujících kapitolách si ukážeme, jak prostřednictvím Plánovače klíčových slov položit základy úspěšné kampaně.

2 Hledání nových klíčových slov pomocí sousloví, webu nebo kategorie

Plánovač klíčových slov generuje nejvhodnější klíčová slova pro váš nový trh. Jejich počet lze postupem času rozšiřovat. Například pomocí něj můžete najít konkrétnější klíčová slova (říká se jim longtailová), která sice nevykazují velký objem vyhledávání, ale je u nich vyšší pravděpodobnost získání konverze.

Longtailová klíčová slova jsou přesnější sousloví ze tří až pěti slov, která uživatelé používají, když už jim jde o konkrétní nákup. Řekněme například, že někdo zadá do vyhledávání výraz „jídelní židle“. Až navštíví různé webové stránky, kde si prohlédne a porovná dostupné typy, může své hledání zúžit na „moderní designové jídelní židle“.

Vyhledání klíčových slov, na která chcete cílit

Prostřednictvím svého účtu Google Ads se přihlaste do Plánovače klíčových slov.

 • Plánovač klíčových slov najdete na kartě Nástroje na domovské stránce služby Google Ads.
 • Do vyhledávacího pole s popisem Vyhledat nová klíčová slova zapište či zkopírujte alespoň jednu z níže uvedených položek a za každou stiskněte Enter:
 • slova či slovní spojení, která charakterizují vaše produkty nebo služby,

  • adresu URL svého webu nebo jedné jeho konkrétní stránky.
  • Návrhy klíčových slov se zobrazí po kliknutí na Začínáme.
  • Klíčová slova si prohlédněte nebo stáhněte na kartě Přehled plánu.
 • Klikněte na Získat návrhy.

 • Zkontrolujte klíčová slova na kartě Návrhy reklamních sestav (která se zobrazí při výchozím nastavení) nebo na kartě Návrhy klíčových slov.

Přidání návrhů

Pokud chcete do nějaké reklamní sestavy přidat další klíčová slova, klikněte na příslušnou reklamní sestavu, pak zaškrtněte políčko u klíčového slova, které chcete přidat, a klikněte na Přidat do plánu.

Odstranění návrhů

Chcete-li z určité reklamní sestavy klíčové slovo odstranit, přejděte na kartu klíčových slov, klikněte na danou reklamní sestavu a potom na tlačítko X vedle klíčového slova, které chcete odstranit. Celou reklamní sestavu odstraníte tak, že přejdete na kartu reklamních sestav a kliknete na tlačítko X vedle dané sestavy.

Změna rozsahu nabídek

Chcete-li získat odhady kliknutí a cen pro klíčová slova v plánu, upravte rozsah maximálních nabídek CPC.

3 Získání prognóz a údajů z historie

Pokud už máte seznam klíčových slov, můžete si udělat obrázek o jejich oblíbenosti ze statistik objemu vyhledávání. Související klíčová slova můžete navíc seskupit do reklamních sestav.

Postup

Prostřednictvím svého účtu Google Ads se přihlaste do Plánovače klíčových slov.

 • Klikněte na Získání metrik a prognóz pro klíčová slova.
 • Do stejnojmenného vyhledávacího pole zadejte nebo zkopírujte seznam klíčových slov oddělených čárkami nebo zalomením řádků. Tato klíčová slova nebudou přidána do žádných existujících kampaní v účtu.

 • Prognózy uvidíte po kliknutí na Začínáme.
 • Pokud si chcete prohlédnout historické statistiky, jako je například průměrný měsíční objem vyhledávání či údaje o konkurenci, klikněte v horní části stránky na kartu Historické metriky.

Tip

Při odhadování provozu vezmeme v úvahu pouze takové typy shody klíčových slov, které používáte. Pokud například klíčové slovo přidáváte jako přesnou shodu, uvidíte prognózu výsledků, jakých by toto klíčové slovo mohlo dosahovat v přesné shodě.

4 Sloučení seznamů klíčových slov a získání nových klíčových slov

Sloučením dvou nebo více seznamů klíčových slov ušetříte čas, který byste strávili ručním spojováním klíčových slov do seznamu. Pro nový seznam sloučených klíčových slov pak můžete získat historické statistiky nebo odhad provozu.

Řekněme například, že inzerujete řetězec luxusních letovisek. Můžete vytvořit jeden seznam klíčových slov obsahující geografické oblasti a druhý seznam klíčových slov, která popisují vaše letoviska:

Seznam klíčových slov 1 Seznam klíčových slov 2
Mexiko luxusní letovisko
Cabo hotely
Cancún pobřežní letovisko

Kombinací klíčových slov z obou seznamů vytvoříme nová klíčová sousloví, například hotely Cabo nebo luxusní letovisko Mexiko. Pro tato nová klíčová slova si pak budete moci zobrazit odhady provozu nebo historické statistiky.

Postup

Prostřednictvím svého účtu Google Ads se přihlaste do Plánovače klíčových slov.

 • Nová klíčová slova získáte po kliknutí na Sloučit seznamy klíčových slov.
 • Do pole Seznam 1 zadejte klíčová slova, vždy jedno na řádek nebo oddělená čárkami. Do pole Seznam 2 zadejte jiný seznam klíčových slov, který chcete sloučit se Seznamem 1. I zde zadávejte klíčová slova po jednom na řádek nebo oddělená čárkami. Chcete-li sloučit více než dva seznamy, klikněte na X a přidejte další pole.
 • Kliknutím na Načíst prognózy zobrazíte k výsledným klíčovým souslovím odhad provozu (např. počty kliknutí nebo zobrazení). Kliknutím na Získat údaje o objemu vyhledávání pak k těmto klíčovým souslovím zobrazíte historické statistiky (např. objem vyhledávání za měsíc nebo údaje o konkurenceschopnosti).

5 Analýza prognóz klíčových slov

Pokud již máte seznam klíčových slov, můžete získat odhady počtu kliknutí a ceny pro svůj účet Google Ads a vybranou cenovou nabídku tím, že tato klíčová slova zadáte ručně nebo je nahrajete v souboru CSV.

Postup

Prostřednictvím svého účtu Google Ads se přihlaste do Plánovače klíčových slov.

Kliknutí

Počet kliknutí, kterých by reklama mohla každý den dosáhnout, pokud by se zobrazila na dané klíčové slovo.

Zobrazení (Zobr.)

Jak často se reklama během dne může zobrazit. Zobrazení se započítá pokaždé, když se reklama zobrazí na stránce s výsledky vyhledávání.

Podíl zobrazení reklamy

Počet dosažených zobrazení reklamy vydělený celkovým počtem vyhledávání v cílené geografické oblasti a síti, která se v posledním kalendářním měsíci přesně shodovala s daným klíčovým slovem. Sloupec Podíl zobrazení reklamy v Plánovači klíčových slov se liší od sloupců podílu zobrazení a podílu zobrazení přesné shody ve správě kampaní. Ty vycházejí z počtu zobrazení, která jste mohli pro určité klíčové slovo zaznamenat. Podíl zobrazení reklamy v Plánovači klíčových slov naproti tomu vychází z objemu vyhledávání daného klíčového slova. Je-li řádek ve sloupci podílu zobrazení reklamy proškrtnutý pomlčkou (–), nemáme k výpočtu hodnoty dostatek údajů. Průměrná pozice (prům. pozice)

Průměrná pozice na stránce s výsledky vyhledávání, na níž by se reklama mohla objevit, kdyby její zobrazení spustilo kliknutí na dané klíčové slovo. Pozice 1 je nejvyšší pozice na první stránce s výsledky vyhledávání. Klíčová slova s průměrnou pozicí v rozsahu 1–8 obvykle zobrazují reklamy na první stránce s výsledky vyhledávání, klíčová slova s průměrnou pozicí 9–16 na stránce druhé atd. Průměrná pozice 1,7 tedy například znamená, že se reklama obvykle zobrazí na pozici 1 nebo 2. Průměrné pozice reklam nejsou pevné a mohou se lišit v závislosti na různých faktorech výkonu.

Cena

Průměrná částka, kterou byste za dané klíčové slovo mohli denně utratit.

Míra prokliku (CTR)

Počet kliknutí, která reklama získala, vydělený počtem zobrazení.

Průměrná cena za proklik (průměrná CPC)

Průměrná částka, kterou byste mohli zaplatit za kliknutí. Konečná částka účtovaná za kliknutí, která se označuje jako skutečná cena za proklik (skutečná CPC), se automaticky zaokrouhlí, takže zaplatíte o nejmenší účtovanou jednotku (v USA je to jeden cent) více, než je minimální částka potřebná k udržení pozice reklamy. Uvedená částka proto může být nižší než rozsah prognóz celkových nákladů pro všechna klíčová slova nebo než nabídka CPC, která už je pro reklamní sestavu stanovena.

Konverze (Všechny konv.)

Odhad celkového počtu konverzí, které byste díky zadaným klíčovým slovům mohli získat. Ke stanovení tohoto odhadu ve výchozím nastavení používáme odhadovaný celkový konverzní poměr z minulosti, můžete to však změnit.

Průměrná cena za akvizici (Odh. prům. CPA)

Předpokládaná cena dělená počtem konverzí, které byste mohli získat.

Celková hodnota konverzí

Celková hodnota všech konverzí, které vám podle očekávání tato klíčová slova přinesou. Jako výchozí používáme vaši průměrnou hodnotu konverzí z minulosti, můžete to však změnit.

Návratnost investic do reklamy (ROAS)

Celková hodnota vámi získaných konverzí vydělená předpokládanými náklady na zobrazení vašich reklam.

Historické statistiky, jako jsou například průměrná měsíční vyhledávání, se zobrazují pouze pro přesné shody. Řekněme například, že používáte klíčové slovo hořká čokoláda. Pokud chcete zjistit průměrný počet vyhledávání tohoto klíčového slova, ukážeme vám statistiky přesné shody, ať pro klíčové slovo hořká čokoláda používáte shodu volnou, frázovou nebo přesnou.

Prognózy provozu (např. počtu kliknutí a nákladů) naopak typ shody klíčového slova zohledňují. Pokud si například zobrazíte prognózy pro seznam klíčových slov používajících volnou shodu, bude zohledněno i případné překrytí mezi těmito klíčovými slovy.

Zobrazení prognóz podle zařízení

Prognózy týkající se klíčových slov nebo kampaní můžete zobrazit rozčleněné podle typů zařízení. Postup:

 • Do textového pole v horní části stránky zadejte cenovou nabídku.
 • Podrobné prognózy pro jednotlivé typy zařízení zobrazíte kliknutím na kartu Zařízení nad grafem.

Ve sloupci Úprava nabídky můžete procentuálně zvýšit či snížit nabídku pro mobily. V dalších sloupcích uvidíte, jak se její úprava projeví v prognózách, například kliknutí, zobrazení, nákladů, míry prokliku, průměrné ceny za proklik či průměrné pozice.

Zobrazení prognóz podle místa

Prognózy lze členit také podle místa. Postup:

 • Klikněte na kartu Lokalita. Ve výchozím nastavení se zobrazí tabulka rozdělující vaše prognózy podle cílových oblastí.

 • Chcete-li si prohlédnout konkrétní segment, například region, zemi, okres nebo město, můžete jej na stejné kartě vybrat z rozbalovací nabídky Lokalita. Vybrat lze pouze geografické segmenty, které existují ve všech cílových oblastech. Ostatní budou zašedlé.

6 Zpřesnění seznamů klíčových slov

Jakmile vytvoříte plán, můžete návrhy reklamních sestav a klíčových slov měnit a udělat si tak ještě lepší představu o potenciálním výkonu klíčových slov. Každá reklamní kampaň se skládá z reklamních sestav. Reklamní sestavy obsahují klíčová slova uváděná v reklamách a směrují uživatele na vaši vstupní stránku.

U klíčových slov v reklamní sestavě lze snadno změnit typ shody z volné na přesnou. Tímto způsobem zjistíte, zda klíčová slova v přesné shodě nebudou pro dosažení cílů inzerce vhodnější.

Postup

V Plánovači klíčových slov si vyberte jednu z možností a vytvořte plán. Poté klikněte na tlačítko Zkontrolovat plán vpravo.

Přidání dalších reklamních sestav nebo klíčových slov

 • Klikněte na +Přidat klíčová slova.
 • Pokud chcete přidat novou reklamní sestavu, zadejte do příslušných polí její název a klíčová slova. Chcete-li přidat klíčová slova do stávající reklamní sestavy, klikněte na její název a do pole zadejte klíčová slova. Klíčová slova zadávejte po jednom na řádek nebo oddělená čárkami.
 • Klikněte na Uložit.

Změna typů shody klíčových slov

 • Chcete-li změnit typ shody klíčových slov v některých reklamních sestavách, zaškrtněte políčka u reklamních sestav, kde změny chcete provést, a klikněte na rozbalovací nabídku Typy shody.
 • Změnu typu shody klíčových slov ve vybraných reklamních sestavách provedete po kliknutí na možnost Vybrané. Chcete-li změnit typ shody u všech klíčových slov v plánu, zvolte Vše.
 • Vyberte možnost Volná shoda, Přesná shoda nebo Frázová shoda podle toho, na jaký typ shody chcete klíčová slova ve vybrané reklamní sestavě nastavit.
 • Kliknutím na Ano provedené změny použijte.

Analýza typů shody klíčových slov

Volná shoda

Volná shoda je výchozí typ shody přiřazovaný všem klíčovým slovům. Reklamy se mohou zobrazovat u vyhledávacích dotazů, které obsahují překlepy, synonyma, související výrazy a další relevantní varianty.

Příklad klíčového slova: dámské klobouky
Příklad vyhledávání: koupit ženské klobouky

Frázová shoda

Reklamy se mohou zobrazovat u vyhledávacích dotazů, které obsahují sousloví nebo jeho blízkou variantu.

Znak: "klíčové slovo"
Příklad klíčového slova: "dámské klobouky"
Příklad vyhledávání: koupit dámské klobouky

Přesná shoda

Reklamy se mohou zobrazovat u vyhledávacích dotazů, které obsahují daný výraz v přesném znění nebo jeho blízkou variantu.

Znak: [klíčové slovo]
Příklad klíčového slova: [dámské klobouky]
Příklad vyhledávání: dámské klobouky

Vylučující shoda

Reklamy se mohou zobrazovat u vyhledávacích dotazů, které daný výraz neobsahují.

Znak: -klíčové slovo
Příklad klíčového slova: -dámské
Příklad vyhledávání: módní klobouky

Modifikátor volné shody

Pokud do svých kampaní přidáte klíčová slova s modifikátorem volné shody, můžete získat více kliknutí a konverzí a dosáhnout návratnosti investic, která se může vyrovnat klíčovým slovům ve frázové shodě. Použijete-li modifikátor volné shody, nebudete potřebovat tolik klíčových slov jako u volné nebo přesné shody. Klíčovým slovům budou totiž odpovídat i sousloví s jiným pořadím slov nebo pravopisné varianty. Chcete-li modifikovat klíčové slovo ve volné shodě, stačí k alespoň jednomu výrazu přidat znaménko plus (+). Každý výraz, před kterým stojí znaménko plus (+), se musí objevit v klíčovém sousloví uživatele v přesné podobě nebo jako blízká varianta.

Znak: +klíčové slovo Příklad klíčového slova: +dámské +klobouky
Příklad vyhledávání: klobouky pro ženy

Další příručky: