Přizpůsobte svou online prezentaci německému trhu.

Průvodce komunikací se zákazníky v Německu

1 Přehled

Připravili jsme průvodce, který vám pomůže zaujmout německé zákazníky. Jestliže se na webu budete prezentovat způsobem, který odpovídá německé kultuře, nakloníte si zákazníky a přesvědčíte je, že se s vámi nemusí bát obchodovat. Pokud pochopíte tyto malé, ale důležité detaily, vytvoříte si na novém trhu už od začátku dobrou startovní pozici.

2 Oficiální jazyk

Hlavním mluveným a psaným jazykem v Německu je němčina.

Podle zprávy společnosti EF o kvalitě znalostí angličtiny v roce 2018, se Německo umístilo na 10. místě z 88.

3 Formálnost

Měli byste s německými zákazníky komunikovat formálně, nebo neformálně?

V Německu se při popisu služeb obvykle volí neformální, někdy až hravý styl. Ke službám, které se vyznačují touto mírou neformálnosti, patří YouTube, Gmail a Google Play.

Pokud nabízíte finanční, právní nebo peněžní služby, měli byste zvolit spíše formální tón a styl.

Jak snadno se v Německu podniká

Ve zprávě Světové banky o kvalitě podmínek pro podnikání v roce 2020 se Německo umístilo na 22. místě ze 190.

4 Číselná soustava a formáty

Zápis čísel

Oddělovač desetinných míst
 • Používá se čárka (,)
  • např. 1,5 hodiny.
Oddělovač tisíců
 • Jako oddělovač tisíců se používá tečka (.),
  • např. 1.524 lidí.
Telefonní čísla
 • Telefonní čísla jsou obvykle ve formátu kódu země a kódu města. (+49) 30 12345678.

 • Číslo bez kódu země je: 030 12345678

 • Mobilní čísla začínají předčíslím 0151. – např. 0151 1234567

 • Mobilní čísla, která zahrnují kód země, jsou v tomto formátu: – např. +49 151 1234567

 • Čísla s voláním zdarma jsou obvykle: 0800 2 123456

5 Formát měny

V Německu se používají eura. Jako symbol se používá a v obchodní komunikaci třípísmenný kód EUR. Symbol € se umísťuje za číselnou hodnotu. Nominální hodnota mincí se vyjadřuje v centech a označuje se znakem c.

Bankovky mají hodnotu 500 €, 200 €, 100 €, 50 €, 20 €, 10 €, 5 €.
Mince mají hodnotu 2 €, 1 €, 50 c, 20 c, 10 c, 5 c, 2 c a 1 c.

Ve všech typech smluv se finanční částky povinně uvádějí v tomto formátu: 200 EUR, např. „dlužná částka je 200 EUR”.

6 Formát data

V Německu se používá datum ve formátu DD.MM.RRRR, tedy 24.03.2017.

7 Formát času

V Německu se používá v písemné i hovorové komunikaci 24hodinový formát.

24hodinový formát využívají také digitální zařízení, jako jsou počítače, telefony, tablety apod. Je také standardním formátem v systému Android, kde se jako oddělovač používá dvojtečka, např. 14:24.

8 Pracovní dny

Pracovními dny v Německu jsou pondělí až pátek.

9 Čemu byste se měli v Německu vyhnout

V každé kultuře najdeme jiné pověry a tradice, o kterých byste měli vědět, zvláště pokud vstupujete na nový trh.

Podle Němců přináší velkou smůlu, když někomu pogratulujete k narozeninám dřív, než narozeniny skutečně má.

10 Důležité tipy k lokalizaci obsahu

Zde uvádíme pět nejdůležitějších překladatelských tipů, díky kterým hned zapadnete mezi místní:

 1. Věnujte pozornost rozdílům v pravopisu, interpunkci, cenách, formátech data, měrných jednotkách a terminologii.

 2. Vyhýbejte se hovorovým výrazům a obratům, které se používají ve vašem jazyce, ale v německém prostředí nemusí vyjadřovat totéž. Například: lokální slang.

 3. Vezměte v úvahu kulturní rozdíly, abyste německé publikum nezmátli nebo neurazili. Při propagaci například nemluvte o velikonoční pomlázce, protože Němci nebudou vědět, co to znamená.

 4. Poskytněte překladatelům co nejvíce kontextu, řekněte jim, jaký je účel vašeho sdělení a jaké je cílové publikum. Pomocí dostupných vizuálů jim ukažte, v jakém kontextu se text použije, a o kontrolu textů požádejte rodilé mluvčí.

 5. Vaše propagace bude znít přirozeně, když se vyhnete doslovnému a příliš formálnímu překladu.

11 Další pravidla