Dostaňte své produkty z bodu A do bodu B

Průvodce mezinárodní distribucí a logistikou

1 Přehled

Situace

Pro své produkty jste už našli vhodný potenciální trh v zahraničí a provedli na něm průzkum. Teď se musíte zamyslet nad tím, jak tam vlastně své zboží dostanete. Bezproblémové a dlouhodobě udržitelné zásobování zahraničního trhu se ale neobejde bez globální logistické a distribuční strategie.

Cíl

Vypracovat logistickou a distribuční strategii pro vývozní trh, abyste zboží dodávali včas, ale přitom nepřekračovali stanovený rozpočet.

Expanze do zahraničí jsou teď mnohem častější. Ze zprávy společností Accenture a AliResearch z roku 2015 vyplývá, že objem přeshraničního obchodu meziročně roste o 28 %.1 Do sektoru poskytovatelů distribučních služeb, dopravců a firem zajišťujících soulad s předpisy proto přichází noví podnikatelé a dochází i k prohlubování odborných znalostí v rámci odvětví.

Jak na to

Podle zvolené obchodní strategie si můžete zvolit buď přeshraniční model distribuce, nebo působit přímo v regionu a zákazníkům zboží dovážet třeba z lokálního skladu.

Řekněme, že vyrábíte v Asii, ale velkou část zákazníků máte ve Spojeném království. Můžete tedy z Asie doručovat přímo britským zákazníkům, nebo zboží zasílat do tamního distribučního centra, které pak zákazníky obslouží za vás.

2 Přizpůsobte distribuci svým požadavkům

Každý elektronický obchod musí při přípravě logistické a distribuční strategie zvážit tyto skutečnosti:

 • odkud se zboží odesílá,
 • kam míří,
 • kolik položek uživatelé průměrně nakupují a jaká je průměrná hodnota objednávky,
 • značku produktu a výši marže,
 • hmotnost produktu,
 • požadavky na sledování a pojištění zásilek,
 • požadavky přepravců,
 • preference zákazníků ohledně způsobu doručení,
 • náklady na produkt,
 • omezení a předpisy, které se produktů týkají,
 • cla a poplatky.

Připravili jsme pro vás několik rad na sestavení vhodné strategie pro distribuci, dopravu a zajištění souladu s předpisy.

Vyberte si distribuční model, který vám bude vyhovovat

Chcete zboží zasílat přes hranice, nebo jen v rámci regionů? Vstupujete do jiné celní zóny? Způsob distribuce produktů se bude odvíjet od země, do které exportujete.

Řekněme, že působíte na lokálním trhu s velkou rozlohou, například ve Spojených státech.

Buď si distribuci zboží vezmete na starosti sami, nebo navážete spolupráci s poskytovatelem distribučních služeb se sídlem někde uprostřed USA. Ten se pak postará o to, aby se zásilky dostaly k zákazníkům včas. Bude také vědět, co se na jednotlivé trhy nesmí dovážet, a bude mít k dispozici síť spolehlivých přepravců.

Spolupráce s externím poskytovatelem logistických služeb má celou řadu výhod:

 • Nemusíte logistiku řešit sami.
 • Ušetříte na režijních nákladech a najímání pracovníků.
 • Díky kupní síle partnera ušetříte i na balení a dopravě.
 • Pokud nabízíte sezónní zboží, poptávka vám často kolísá nebo nemáte potřebnou infrastrukturu, spolupráce s externí firmou může znamenat rychlejší rozvoj.


Spolupráce s distribučním partnerem vám může usnadnit i export do nové celní zóny:

 • Partner bude obeznámen s platnými dovozními i vývozními předpisy.
 • Postará se o včasné odeslání zásilek.
 • Bude vědět, které produkty se na daný trh nesmí dovážet.
 • Dá vám k dispozici síť spolehlivých přepravců, kteří zboží doručí včas a nepoškozené.

Vyberte si typ distribučního partnera

Potřebujete poskytovatele logistických služeb, nebo spíš distribuční centrum?

Možná jste s dodávkami zboží na potenciální zahraniční trh už začali. Když ale své prodeje chcete razantně zvýšit a ušetřit čas a peníze, měli byste využít služeb logistických a distribučních partnerů, kteří vám mezinárodní dopravu v celé řadě aspektů usnadní.

Postarají se například o tyto záležitosti:

 • Zajistí soulad se všemi dovozními i vývozními předpisy, které se na vaše produkty budou vztahovat.
 • Zařídí včasné odesílání zásilek.
 • Připraví automatizaci objednávek.
 • K doručení produktů vyberou osvědčené přepravce.
 • Sníží náklady na dopravu.
 • Zjednoduší celý distribuční proces.

Mohou sídlit v zahraničí, ve stejné zemi jako vy nebo kombinovat obojí. Výběr vhodného partnera bude z velké části záležet na tom, jaké cíle jste si na novém trhu stanovili.

Pokud se rozhodnete pro partnerské distribuční centrum v zemi, na jejíž trh chcete expandovat, otevřete si snadnou cestu k rychlému oslovení většího počtu zahraničních zákazníků. Tato distribuční centra totiž budou při uskladňování zboží a doručování zásilek zákazníkům mnohem efektivnější, než byste byli vy sami.

Stanovte počet distribučních center podle poptávky po produktech, podle celkových nákladů a dojmu, kterým chcete na zákazníky působit

Počet center se bude odvíjet od polohy vybraného trhu, odhadované poptávky po produktech a vašich rozpočtových možností.

Můžete zvolit jednu velkou centrálu, kterou pokryjete celé území, nebo jít cestou několika menších center, abyste mohli pružněji reagovat na požadavky zákazníků.

Zjistěte, jaké služby distribuční centrum poskytuje

Někteří partneři, například Amazon, se soustředí jen na elektronické obchodování. Jiní mohou nabízet služby i maloobchodním prodejcům.

3 Na dopravě záleží

V rámci globální logistické a distribuční strategie byste měli naplánovat dopravu i zajištění souladu s předpisy, protože tyto dva aspekty se vzájemně ovlivňují. Dejte vybraným dopravcům přesné informace o tom, jaké produkty vlastně přepravují. Nezapomeňte si také zjistit, kolik si za dopravu účtují a jaké s ní mají zkušenosti.

Udělejte si představu o očekávaných dodacích lhůtách, preferovaných způsobech doručení a kvalitě služeb, kterou místní zákazníci požadují

Víc než 50 % hovorů a e-mailů, které exportéři řeší, se týká problémů s dopravou. Zákazníci mají rádi přehled o tom, kde se jejich zboží nachází. Jejich spokojenost si pojistěte kvalifikovanými pracovníky podpory, kteří hovory a žádosti o nalezení zásilky vyřídí.

Pokud zboží na nový trh distribuujete sami, zjistěte si informace o přepravcích, kterým své produkty svěříte. Zeptejte se zákazníků na preferovaný způsob doručení ve službě Google Surveys.

Zjistěte, jaká je situace na trhu přepravních služeb

Místní trh může být roztříštěný, vyspělý nebo na něm může dominovat několik společností.

Distribuční partner bude samozřejmě vědět, kteří dopravci pro vás budou nejlepší.

Pokud zboží na nový trh distribuujete sami, posbírejte o tamních přepravcích co nejvíc informací – jaké mají firmy s dlouhou tradicí reputaci a pokrytí nebo do jaké míry jsou menší společnosti flexibilní.

Vyhodnoťte strategii vybraného partnera

Vytěžte ze spolupráce maximum. Distribuční partneři vám mohou nabídnout lepší podmínky než poskytovatelé přepravních služeb.

Zeptejte se svého distributora na přepravní strategii. Řada firem s mezinárodní působností je schopna snížit náklady na dopravu na minimum.

Využívají k tomu služeb státních přepravců, kteří si na rozdíl od soukromého sektoru neúčtují celní provize. Mohou také zajistit místní sklady, aby mohli vaše zboží přijímat ve velkém, což znamená nižší náklady na dopravu.

Levnější dopravu ocení samozřejmě i vaši zákazníci, kteří tak budou mít o důvod víc se k vám vracet.

Vyberte způsob doručení na tzv. poslední míli

Podle hodnoty produktu nebo požadované rychlosti doručení můžete například zkombinovat poštovní a kurýrní služby.

Přepravce si zajistěte předem. Zvlášť důležité je to v posledním čtvrtletí roku, kdy jsou poskytovatelé přepravních služeb po celém světě zahlceni. Jedná se totiž o období, kdy lidé nakupují dárky a rozjíždí se slevové akce maloobchodů i výprodeje v ostatních odvětvích. Připravte se na to, že budete muset dočasně prodloužit doručovací lhůty.

Určete strategii na tzv. první míli

K distribuci zboží si můžete vybrat osvědčeného poskytovatele přepravních služeb.

4 Zajistěte soulad s předpisy

Vyhodnoťte, jak dostáváte zboží od dodavatelů a jak ho pak vyvážíte na nový trh

Doprava zboží z elektronických obchodů do zahraničí probíhá stejně jako mezinárodní přeprava nebo vývoz.

Když si zákazník na webu objedná nějaké zboží, váš distributor ho buď bude mít už u sebe na skladě, nebo ho vyzvedne přímo u vás.

Pak už ho jen zabalí, vyplní přepravní dokumentaci a zásilku předá dopravci, který ji zákazníkovi doručí.

Ze souboru mezinárodních pravidel Incoterms spolehlivě zjistíte, jaké dodatečné náklady a dokumenty se budou vašich zahraničních transakcí týkat.

Pravidla Incoterms se uplatňují při běžném vývozu i přeshraničním pohybu zboží z elektronických obchodů.

Potřebujete totiž vědět, kdo nese náklady a rizika související s kupní smlouvou uzavřenou na novém vývozním trhu. Když budete znát dodací podmínky zapracované do vašich mezinárodních kupních smluv, můžete omezit nejistotu a riziko nedorozumění mezi smluvními stranami.

Zhodnoťte výhody a nevýhody různých forem podnikání v souvislosti se zdaněním

Zjistěte, zda v dané oblasti musíte založit novou firmu a dovážet sami, nebo zda nákup a dovoz vašich produktů můžete přenechat externímu partnerovi.

Zmapujte dopad celních poplatků a zdanění na nejdůležitější dovážené produkty

Najděte si informace o tom, jaká je na vývozním trhu situace.

Zjistěte, jak překonat dovozní bariéry a vysoká cla

Využijte dostupné obchodní nástroje, například dohody o volném obchodu nebo daňové sklady.

Když logistickou a distribuční strategii pečlivě připravíte, dostanete své produkty k zákazníkům rychle a levně.