Přizpůsobte svou prezentaci na internetu finské kultuře

Průvodce komunikací se zákazníky ve Finsku

1 Přehled

Tohoto průvodce jsme připravili, abychom vám pomohli přiblížit se finským zákazníkům. Webová prezentace přizpůsobená finské kultuře vás sblíží se zákazníky a přesvědčí je, že se s vámi nemusí bát obchodovat. Pokud pochopíte tyto malé, ale důležité detaily, vytvoříte si na novém trhu už od začátku dobrou startovní pozici.

2 Nejpoužívanější jazyk

Hlavním psaným a mluveným jazykem ve Finsku je finština. Mluví jí 89 % populace. 6 % populace mluví švédsky a méně než 1 % mluví sámsky.

3 Formálnost

Měli byste své zákazníky oslovovat formálně, nebo neformálně?

O svých produktech můžete psát formálně i neformálně. Závisí to na tom, co se k vašemu produktu nebo službě hodí. Ve Finsku jsou přijatelné oba styly. Mezi služby využívající živý a neformální tón patří YouTube, Gmail a Google Play.

Pokud nabízíte finanční či právní služby nebo je řeč o penězích, měli byste zvolit spíše formální tón a styl.

Jak snadno se ve Finsku podniká

Ve zprávě Světové banky o kvalitě podmínek pro podnikání v roce 2020 se Finsko umístilo na 20. místě ze 190.

4 Číselná soustava a formáty

Zápis čísel

Oddělovač řádů
 • Jako oddělovač řádů se používá čárka (,)

  • např. 1,524 lidí.
Telefonní čísla
 • Telefonní předvolba země je +358. Telefonní čísla jsou obvykle ve formátu +358 (0) 12 3456789.
 • Bezplatná telefonní čísla mají předčíslí 116 nebo 0800.

5 Formát měny

Finové používají euro. Označuje se symbolem €. V obchodním styku se používá třípísmenný kód EUR. Znak € následuje za číselnou hodnotou. Hodnota mincí se vyjadřuje v centech a označuje se znakem c.

Bankovky mají hodnotu 500 €, 200 €, 100 €, 50 €, 20 €, 10 €, 5 €. Mince mají hodnotu 2 €, 1 €, 50 c, 20 c, 10 c, 5 c, 2 c a 1 c.

Při psaní právního dokumentu nebo smlouvy se kód EUR povinně píše před částku, např. „vyžadovaná částka je EUR 200“.

6 Formát data

Ve Finsku se používá datum ve formátu DD.MM.RR nebo DD.MM.RRRR. Den, měsíc a rok jsou odděleny tečkou, např. 24.03.17 nebo 24.03.2019.

Obyvatelé mluvící švédsky často píší datum s lomítkem a mezerou mezi měsícem a rokem, např. 31/5 2002.

7 Formáty času

V běžné konverzaci je preferován 12hodinový formát, který by se měl zapisovat v podobě „9.35 p.m.“, přičemž hodiny a minuty odděluje tečka.

24hodinový formát se preferuje v digitálních zařízeních, jako jsou počítače, telefony, tablety apod. Je také standardním formátem v systému Android, kde se jako oddělovač používá dvojtečka, např. 14:24.

8 Pracovní dny

Standardními pracovními dny jsou pondělí až pátek.

9 Čemu se na finském trhu vyhnout

V každé kultuře najdeme jiné pověry a tradice, o kterých bychom měli vědět, zvláště pokud vstupujeme na nový trh. Finové považují za nešťastné číslo 13.

10 Důležité tipy pro lokalizaci

Podívejme se na sedm nejvýznamnějších tipů pro překlad, díky kterým budete brzy působit jako místní:

 1. Dejte si záležet na lokalizaci všech čísel, cen, formátů data, měrných jednotek, měn atd.

 2. Vyhýbejte se hovorovým výrazům a obratům, které se používají ve vašem jazyce, protože ve finském prostředí nemusí fungovat. Například: lokální slang.

 3. Vyhněte se strojovým překladům, protože postrádají kontext a místní nuance.

 4. Vezměte v úvahu kulturní odlišnosti, abyste finské publikum nezmátli nebo neurazili. Například při propagaci nemluvte o velikonoční pomlázce, protože Finové nebudou vědět, co to znamená.

 5. Marketingový text vytvořený pro vaše místní publikum nemusí být vždy ideální pro finské publikum. V takových případech využijte pokud možno služeb finského rodilého mluvčího, abyste měli jistotu, že zůstala zachována vaše původní myšlenka a vyznění, ale text byl přitom přizpůsoben finskému publiku.

 6. Udržujte původní délku vět. Nezkracujte je, aby se vešly do určitého prostoru, jinak se ztratí jejich význam.

 7. Při překladu a kontrole vašich finálních textů využívejte rodilé finské mluvčí.

11 Další pravidla

Přečtěte si v našem průvodci lokalizací, jak zajistit, aby celkový styl i jazyk vašeho webu působil pro místní přirozeně.