Jak vybrat správný formát videoreklam

Průvodce výběrem vhodného formátu videoreklam pro mezinárodní videokampaně.

Situace

Existuje řada formátů videoreklam a každý z nich oslovuje uživatele ve službě YouTube a na webech partnerů pro video jiným způsobem. Pro svou videokampaň si musíte vybrat ten nejvhodnější.

Cíl

Zjistit, který formát videa je nejvhodnější pro sdělení na cílových exportních trzích.

Přehled

V Google Ads můžete pomocí celé řady formátů videoreklam vytvářet působivé mezinárodní videokampaně, které různými způsoby osloví zákazníky na YouTube a na webech partnerů pro video v různých zemích. Obsah videoreklam sice musí být umístěn na YouTube, ale samotné videoreklamy se mohou zobrazovat kromě YouTube i na webech a v aplikacích partnerů pro video v celé Obsahové síti. V závislosti na použitém formátu a nastavení se mohou zobrazovat i na tabletech a mobilních zařízeních.

Jakmile si promyslíte otázky vytváření a lokalizace videoobsahu pro globální trhy (další informace), potřebujete vybrat formát, který bude pro vaše sdělení ideální. Podle pokynů tohoto průvodce si můžete vybrat mezi reklamami TrueView in-stream, reklamami TrueView discovery a mikrospoty.

Reklamy TrueView

Za reklamy TrueView platíte pouze v případě, že je video skutečně zhlédnuto nebo dojde k interakci s některým z jeho interaktivních prvků.

TrueView – výhody pro všechny

Uživatelé zhlédnou videa, která je zajímají, a vy získáte více zhlédnutí od potenciálních zákazníků, kteří o vás skutečně stojí. Vzhledem k tomu, že si sami vybíráte cenu za zhlédnutí, oslovíte správné publikum za odpovídající cenu. Na rozdíl od ceny za tisíc zobrazení (CPM) zde neplatíte za každé zobrazení reklamy.

Svoboda vlastní volby

Videa mohou být delší než 30 sekund, takže můžete experimentovat s různými formáty. Můžete vyzkoušet delší ukázky produktů, reference zákazníků nebo videonávody ukazující produkt v reálném použití.

Výhodou je široký zásah

Reklamy TrueView se mohou zobrazovat uživatelům počítačů a mobilních zařízení vyšší třídy na serveru YouTube i na dalších webech majitelů stránek v Obsahové síti Google. Většina videoobsahu pro reklamy TrueView musí být hostována na YouTube.

Existují tři typy reklam TrueView:

Reklamy TrueView in-stream

 • Kdy tento formát využít? Tento formát používejte, když chcete svůj videoobsah propagovat před ostatními videi na YouTube a v Obsahové síti Google. Reklamy in-stream přitahují pozornost uživatelů během prvních pěti sekund, aby získaly masovou viditelnost a strhly pozornost diváků na vaše sdělení.

 • Jak to funguje? Videoreklama je zobrazena před přehráním, během nebo po přehrání jiného videa. Po pěti sekundách může divák reklamu přeskočit.

 • Kde mohou být tyto reklamy zobrazeny? Videoreklamy TrueView in-stream mohou být umístěny na stránkách sledování videa YouTube a ve videu na partnerských webech a aplikacích a v aplikacích v Obsahové síti.

 • Za co budu platit? Zaplatíte, když divák zhlédne 30 sekund videa (případně celé video, pokud je kratší než 30 sekund) nebo s videem provede nějakou interakci (podle toho, co nastane dřív).

Reklamy TrueView video discovery

 • Kdy tento formát využít? Pomocí reklam v tomto formátu lze propagovat videoobsah na místech, kde ho lidé mohou snadno najít. Například vedle souvisejících videí na YouTube, ve výsledcích vyhledávání na YouTube nebo u jiného obsahu v Obsahové síti. Reklamy discovery jsou navrženy tak, aby upoutaly pozornost publika, které hledá zajímavá videa, a přivedly je k vašemu obsahu. Reklamy TrueView discovery v průměru dosahují více než pětinásobku počtu kliknutí na výzvy k akci. Dobře se také hodí k propagaci rozsáhlejšího videoobsahu.

 • Jak to funguje? Reklamy se skládají z obrázku s náhledem videa a z krátkého textu. Přesná velikost a podoba reklam video discovery se sice může lišit podle toho, kde se zobrazují, vždy ale vyzývají uživatele ke spuštění videa kliknutím. Video se pak přehraje na stránce sledování videí na YouTube nebo na stránce vašeho kanálu.

 • Kde mohou být reklamy zobrazeny?

  • Na domovské stránce služby YouTube
  • Ve výsledcích vyhledávání služby YouTube
  • Spolu se souvisejícími videi na YouTube
  • Jako překryvná vrstva na stránce sledování videa na YouTube
  • Na webech a v aplikacích partnerů pro video v Obsahové síti
 • Za co budu platit? Zaplatíte pouze v případě, že se uživatel rozhodne reklamu zhlédnout a klikne na miniaturu.

Mikrospoty

Mikrospoty jsou krátké videoreklamy, které umožňují oslovit více zákazníků a posilovat povědomí o značce.

Kdy tento formát využít? Tento formát použijte, budete-li chtít oslovit široké spektrum diváků krátkým sdělením, které jim utkví v paměti.

Jak to funguje? Mikrospot trvá nejdéle 6 sekund a zobrazuje se před jiným videem, v jeho průběhu nebo po jeho skončení. Diváci tyto reklamy nemohou přeskočit.

Kde mohou být reklamy zobrazeny? Mikrospoty se mohou zobrazit před jinými videi na YouTube a na webech a v aplikacích partnerů v Obsahové síti.

Za co budu platit? Účtování je založeno na počtu zobrazení. Mikrospoty používají strategii nabídek CPM (cena za tisíc zobrazení), takže zaplatíte pokaždé, když se vaše reklama zobrazí tisíckrát.

Další informace o mezinárodní videoreklamě