Globální odbyt svačinových boxů se u společnosti Vaya Life zvýšil o 30 %

Přečtěte si, jak Google pomohl výrobci designových svačinových boxů s expanzí na zahraniční trhy

Cíle

  • Rozšířit povědomí o značce
  • Zvýšit objem prodeje

Přístup

  • Vytvoření detailního plánu expanze na jednotlivé zahraniční trhy
  • Plnění cílů pomocí vhodných služeb Google

Výsledky

  • Globální odbyt se zvýšil o 30 %
  • Přímý prodej teď tvoří 45 % celkového objemu prodeje
  • Zvýšení míry prokliku v Malajsii a Hongkongu a podobných trzích o 4,5 %

Zakladatel společnosti Vaya Life Vashist Vasanthakumar se rozhodl zboží každodenní potřeby od základů proměnit tím, že ho bude nabízet jako špičkové designové produkty vyrobené pomocí nejmodernějších technologií. S podnikáním začal v Indii, ale zanedlouho už své designové svačinové boxy prodával třeba v USA, Singapuru, Malajsii, Hongkongu, na Filipínách, v Indonésii, Jižní Koreji, Tchaj-wanu, Thajsku nebo Austrálii. Cílovou skupinou zákazníků jsou kvalifikovaní pracovníci ve věkovém rozmezí 25–54 let. Vashist se v srpnu 2016 rozhodl působnost své společnosti rozšířit na další zahraniční trhy a požádal Google, aby mu pomohl zvýšit povědomí o značce a objem prodeje.

Cílem společnosti bylo rozšířit povědomí o své nabídce, zvýšit objem vyhledávání klíčových slov souvisejících s jejími produkty a využít podpory, kterou jí Google může na cílových trzích nabídnout. Pracovníci Googlu jí předali detailní plány pro jednotlivé trhy. Ty obsahovaly informace o konkurenci, aktuální situaci v oboru, kanálech Google vhodných k propagaci značky a prodeji, nejlepších postupech a také podrobné obchodní programy na tři, šest a devět měsíců. Vaya Life na tyto trhy expandovala a potenciální zákazníky oslovovala chytrými obsahovými kampaněmi a reklamami v Nákupech a na YouTube.

Globální odbyt se jí zvýšil o 30 % a objem přímých prodejů narostl o 45 %. Míra prokliku se v Malajsii a na podobných trzích zvýšila o víc než 4,5 %. 90 % rozpočtu je teď vyhrazeno na digitální marketing a rovnoměrně rozprostřeno mezi Indii a zahraniční trhy.

Vaya Life připravuje i další expanze. Snaží se ze svých investic do marketingových aktivit na Googlu vytěžit maximum a zlepšit návratnost investic. Navíc chce s Googlem spolupracovat i na expanzi do Spojeného království a vstupu na ostatní evropské trhy. Připravuje také nové produkty, například nápojové sklo.

Vaya Life využila tyto služby Google: Vyhledávání Google Nákupy Google Obsahová síť Google YouTube

„Google poskytuje užitečné informace o nových trzích, například o aktivním zájmu zákazníků o konkrétní odvětví, což nám při expanzi pomohlo. Na Google se lze spolehnout i při zvyšování povědomí o značce na daném trhu a následné akvizici zákazníků.“ Vashist Vasanthakumar, zakladatel a generální ředitel společnosti Vaya Life