Prodeje letecké společnosti TAP na nových mezinárodních trzích stoupají s pomocí Google Ads

Zjistěte, jak portugalská letecká společnost s pomocí Googlu globálně expandovala

Cíle

  • Zvýšit povědomí o značce a prosadit se jako mezinárodní letecká společnost
  • Rozšířit svou síť a převážet cestující z klíčových trhů v EU na nové trhy v USA
  • Přejít na cenově efektivnější akviziční model

Přístup

  • Spolupráce s Googlem na vytvoření nové marketingové strategie propagující nové trasy, vývoji klíčových ukazatelů výkonu (KPI), přechodu na model nákladů na prodej (CoS) a rozvoji klíčových trhů
  • Využití Google Ads ke globálnímu cílení inzerce na anglicky mluvící uživatele
  • Zlepšení cílení reklam pomocí častého testování a měření

Výsledky

  • 350% meziroční zvýšení prodejů v Severní Americe
  • 540% zvýšení návštěv webu návštěvníky ze Severní Ameriky
  • Zvýšení globálního internetového tržního podílu a přímých rezervací na webu
  • Rozšíření zásahu na 78 destinací ve 30 zemích

TAP, portugalská letecká společnost se sídlem v Lisabonu, byla založena v roce 1945 a v prvních letech poskytovala služby vázané převážně na Portugalsko. Poté, co se rozhodla rozšířit svůj globální tržní podíl a prosadit se jako skutečně mezinárodní letecká společnost, oslovila Google s žádostí o pomoc při vývoji strategie pro rostoucí hlavní trhy a oslovení nových zákazníků. V důsledku toho společnost TAP zaznamenala výrazný nárůst své zákaznické základny a mezinárodně rozšířila svůj provoz, včetně dvou nových klíčových tras na bostonském letišti a newyorském letišti JFK.

Letecká společnost TAP Google nejprve požádala o kontrolu své provozní a finanční efektivity a vytvoření globálního marketingového programu. Google pomohl společnosti TAP přejít z modelu nákladů na akvizici (CPA) na model nákladů na prodej (CoS). Díky tomu bylo zvýšení globálního internetového tržního podílu společnosti a množství přímých rezervací na webu společnosti flytap.com účinnější a cenově efektivnější.

Carlos Paneiro, viceprezident prodeje společnosti TAP pro Severní a Střední Ameriku, vysvětluje, že „model nákladů na prodej je jediný způsob, který umožňuje využít plný potenciál trhu, přesně měřit náklady na prodej a absorbované náklady a poskytovat vyšší provozní a finanční efektivitu“.

Společnost TAP použila ke zvýšení své viditelnosti na 30 mezinárodních trzích, na kterých působí, službu Google Ads. Díky tomu mohla zjistit, které trhy generují největší tržby, a mohla odpovídajícím způsobem upravit své online kampaně.

Optimalizovaná strategie Google Ads dosáhla od spuštění kampaně meziročního zvýšení prodejů o 340 %, přičemž kampaně Google Ads tvořily 35 % digitálních prodejů společnosti. Společnost také zaznamenala 540% nárůst návštěv webu uživateli ze Severní Ameriky.

Justyna Valente, manažerka digitálního marketingu ve společnosti TAP, říká, že „služba Google Ads je zásadní k tomu, aby lidé našli naše nabídky a vytvořili u nás rezervaci, a zvyšuje tak naše přímé prodeje“.

Nové partnerství společnosti TAP s bostonským letištěm a newyorským letištěm JFK představovalo příležitost k rozšíření jejích aktivit a dopravu cestujících z klíčových trhů v Evropské unii na nové trhy v USA. Tým společnosti Google jí poskytoval poradenství ohledně marketingové strategie pro spuštění těchto nových tras a pomohl definovat správné klíčové ukazatele výkonu. Díky tomu byla společnost TAP schopná při spuštění nových letových tras do USA nasadit a optimalizovat nové kampaně na základě statistik získaných z dat.

Carlos vysvětluje, že „masový dosah společnosti Google nám umožňuje plně analyzovat naše výsledky a máme spoustu možností, co se týče platforem a cílení. Google má dokonalá technická řešení pro naši firmu“.

Carlos se na pokračování vztahu společnosti s Googlem těší a říká: „Google nám pomohl vytvořit správnou strategii pro úspěch na velmi konkurenčním trhu s digitálně zběhlými zákazníky. Společnost TAP bude nadále vylepšovat svou pozici v digitálním prostoru a těšíme se na vývoj našeho partnerství s Googlem a využití jeho nejnovějších nástrojů k optimalizaci našich marketingových kampaní a prodeji více sedadel v letadlech TAP!“

„Google má dokonalá technická řešení pro naši firmu.“ Carlos Paneiro, viceprezident prodeje pro Severní a Střední Ameriku, TAP