Společnost FC-Moto pomocí dynamických reklam ve vyhledávání zpětinásobila svůj mezinárodní zásah

Příběh úspěchu německého prodejce motocyklového vybavení a jeho expanze z pěti do 25 zemí

Cíle

  • Rozšíření mezinárodního zásahu
  • Prodej v zemích, jejichž jazykem v FC-Moto nemluví
  • Největší možná automatizace aktivity za účelem dosažení výrazného růstu

Přístup

  • Využití dynamických reklam ve vyhledávání
  • Zavedení automatického cílení
  • Implementace automatického nabízení cen
  • Použití Optimalizátoru konverzí

Výsledky

  • Rozšíření z pěti na 25 trhů
  • Zvýšení počtu konverzí o 20 %
  • Nové trhy zahrnují Čínu, Česko, Řecko, Japonsko, Malajsii, Polsko a Turecko.

FC-Moto, německý prodejce motocyklového vybavení, založil svůj online obchod v roce 1999 a od té doby se začal zaměřovat primárně na mezinárodní obchodní expanzi. Aby společnost tohoto cíle dosáhla, začala využívat dynamické reklamy ve vyhledávání. To jí pomohlo rozšířit její zásah z pěti zemí na 25 trhů po celém světě.

Aby společnost dosáhla svého požadovaného mezinárodního zásahu, potřebovala najít způsob, jak své produkty levně propagovat v zemích, kde se mluví jiným jazykem.

„Nemáme specializovaný marketingový tým ani agenturu,“ vysvětluje Farshid Chalatbari, generální ředitel FC-Moto. „Hledali jsme tedy chytré řešení, které by nám pomohlo rozšířit naši online marketingovou snahu s co největším využitím automatizace.“

Když v FC-Moto identifikovali trhy, na které chtěli expandovat, dynamické reklamy ve vyhledávání jim umožnily toho docílit. „Nejprve jsme na základě parametrů, jako je velikost populace, společenská úroveň, měnové riziko, oblíbenost motocyklů a vzdálenost a s ní související náklady na dopravu určili, jaké vývozní trhy jsou pro nás nejvhodnější,“ říká Farshid. „Protože jsme ve firmě pro tyto země neměli žádnou interní jazykovou podporu, byly pro nás dynamické reklamy ve vyhledávání ideálním řešením. Tým spravující náš účet nám pomohl nastavit dynamické reklamy ve vyhledávání pro dalších 20 zemí. Díky využití automatického nabízení cen, Optimalizátoru konverzí, dynamických formátů reklamy a automatického cílení jsme dokázali významně rozšířit svůj vývoz.“

Společnost FC-Moto nyní prodává zboží zákazníkům ve 25 zemích včetně Číny, Česka, Estonska, Řecka, Maďarska, Indonésie, Izraele, Japonska, Lotyšska, Litvy, Malajsie, Polska, Rumunska, Slovenska, Slovinska, Jižní Korey a Turecka.

Za dynamické reklamy ve vyhledávání utrácí přibližně 15 % svého marketingového rozpočtu a díky tomu zaznamenala až 20% nárůst měsíčního počtu konverzí.

Farshid říká, že používané nástroje nevyžadují žádnou velkou údržbu a že tržní statistiky, které poskytují, jsou obzvlášť užitečné.

„Dynamické reklamy ve vyhledávání nám opravdu pomohly se uchytit na trzích, na kterých jsme dřív neinzerovali. Příběh našeho vývozu teprve začal a jsme velmi zvědaví, kam až to s Googlem dokážeme dotáhnout.“ Farshid Chalatbari, generální ředitel, FC-Moto