Proč je zlepšení platebních systémů pro obnovu klíčové

Jak vám mohou nové přístupy k platbám pomoci naplnit potřeby měnícího se spotřebitele

Chtěli jsme lépe pochopit dopady pandemie na firmy po celém světě, a proto jsme realizovali sérii rozhovorů s globálními platebními partnery Googlu poskytujícími řešení pro firmy. V tomto článku přinášíme souhrn těchto poznatků a podrobností, které mohou vaší firmě v následujících měsících pomoci reagovat a zavést provozní i koncepční změny.

Začněme tím, že se podíváme na některé důležité trendy a posuny v chování spotřebitelů v oblasti placení, které přinesla pandemie, a na reakci firem na tyto změny.

 • Růst plateb v aplikacích – Během prvních dvou březnových týdnů vzrostl podíl globálních objednávek pocházejících z mobilních aplikací téměř o 30 %, což představuje 4 z 5 nákupů.1

 • Na popularitě získává předplatné – 20 % firem nabízejících předplatné zaznamenalo růst předplatného oproti prognózám z doby před vypuknutím pandemie COVID-19. Proč tomu tak je? Klíčovým důvodem, proč si spotřebitelé předplatí karty s recepty, balíčky zvířecího krmiva nebo streamovací služby, může být, že je to pro ně nejpohodlnější.

 • Růst plateb kartou na trzích upřednostňujících hotovost – Společnost Visa zaznamenala, že více než 13 milionů držitelů karet Visa z Latinské Ameriky uskutečnilo v březnu své první nákupy na internetu.2 Před pandemií používalo mnoho spotřebitelů v Latinské Americe k nákupům online papírové poukazy s čárovým kódem.

Jak firmy reagovaly?

 • Bezkontaktní a online platby – Firmy z mnoha odvětví, které se tradičně soustředí hlavně na prodej v kamenných prodejnách, například pekárny nebo restaurace, se přizpůsobily a nabízely jídlo s sebou v bezkontaktním režimu, dodávky domů nebo službu klikni a vyzvedni.3 V částech Afriky se některým obchodníkům, kteří si vytvořili online prodejny, podařilo zvýšit tržby o 200 %.4 Obchody, které nyní otevírají, dávají přednost bezkontaktním platbám, aby omezily potřebu manipulovat s hotovostí.5

 • Nabídky nových (a místních) způsobů platby – V Chile změnilo mnoho maloobchodníků pořadí možností platby u pokladny ve snaze upřednostnit platby kartou nebo bankovními převody před hotovostí.6

 • Nabídka většího počtu digitálních platebních kanálů – Pokud jde o pohodlnost plateb, vítězí aplikace.7 V současnosti mohou firmy využít již několik platforem k tomu, aby zákazníkům nabídly možnost platby přímo v rámci webu sociálních médií místo platby přes samostatný web. Tato služba je pro mnoho spotřebitelů velmi pohodlná.8

Jak můžete přebudovat platební procesy?

Rozvíjejte platební metody, které jsou k dispozici na všech trzích

Mnoho firem již nepřijímá hotovostní platby a spotřebitelé, kteří dříve neměli k nakupování online pozitivní postoj, tak byli nuceni své chování změnit. Pokračování tohoto trendu bude pravděpodobně znamenat růst elektronického obchodu ve všech odvětvích.9 Přesun podnikání na internet a zvládání online transakcí je však složitý proces. Je třeba nejen systém implementovat tak, aby zvládal velký objem plateb, ale současně nabízet platební možnosti, které vaši spotřebitelé upřednostňují, a to při dodržení přísných bezpečnostních norem.

Taky je důležité, aby nový platební systém podporoval věrnost zákazníků. Transakce v systému by měly být jednoduché, měly by být k dispozici alternativní způsoby plateb a bezpečnostní záruky. Naplňování těchto požadavků při současně rostoucím objemu transakcí však může způsobit, že cenné prostředky budou chybět v jiných částech firmy. Zvažte proto, zda nespolupracovat s platebním partnerem, jehož služby by mohly kopírovat růst vaší firmy v nadcházejících měsících či letech.10 Platebního partnera pro svou firmu můžete najít na webu Market Finder.

Vyzkoušejte modely předplatného

Předplatné představuje vhodný obchodní model pro firmy všech velikostí, které chtějí rozšířit svou zákaznickou základnu.11 Umožňuje intenzivní interakci se spotřebiteli a vytváří vztah s publikem více založený na emocích. 12 V závislosti na tom, jaké produkty či služby nabízíte, můžete zákazníky převést na model měsíčních plateb formou inkasa nebo uložených údajů o platební kartě. Tímto postupem lze zvýšit celkovou hodnotu zákazníků a vytvořit cenné příležitosti pro křížový prodej.13

Monitorování podvodů a vracení peněz

Výskyt internetových podvodů se v březnu, dubnu a květnu zvýšil. Důvodem mohlo být, že více lidí začalo pracovat z domova a přímým cílem podvodníků se stala rostoucí poptávka po noteboocích, tiskárnách a dalším vybavení. Výhledově existuje jedna možnost ochrany proti takovým podvodům, a tou je vybudování odolných a škálovatelných systémů, které podvody detekují a firmu dlouhodobě chrání. Aby proces refundací obstál i v delším časovém horizontu, je třeba shromažďovat a udržovat přesná data, například komunikaci, nákupní historii a další.14

Jak postupovat při vytváření nové koncepce fungování firmy

Používejte automatické platební procesy, které vaší firmě zajistí dlouhodobou škálovatelnost

Automatizované procesy mohou umožňovat škálování platebních operací. Díky tomu zvládnete i prudký a náhlý růst objemu transakcí. Zajistí také, že si vaše firma udrží schopnost pružně reagovat na změny preferencí spotřebitelů, pokud jde o nákupní kanály a způsoby platby či dopravy.15

Prozkoumejte integrovaná platební zařízení

Další možností je nahradit speciální platební terminál zařízením nové generace s dotykovou obrazovkou, které platby integruje s celou řadou softwarových aplikací pro prodávající i provozní personál. Tyto integrované aplikace mohou být na míru přizpůsobeny konkrétnímu sektoru. Navíc jsou navrženy tak, aby vám byly užitečné v mnoha dalších směrech, například ke kontaktování zákazníků, správě a doplňování zásob, nebo aby umožňovaly jak platby za osobní přítomnosti, tak platby online.16

Optimalizujte platební systémy s cílem zajistit optimální uživatelský dojem

U 30 % uložených platebních karet vyprší platnost během prvních 12 měsíců, 15 % pokusů o autorizaci platby kartou selže z důvodů, kterým by bylo snadné předejít. Uživatelský dojem předplatitele dokáže dramaticky zlepšit zavedení strategie opakovaného pokusu o platbu v případě zamítnutí platby. Je také vhodné používat produkty jako Account Updater, které zajistí, že budete mít při obnovování předplatného k dispozici aktuální platební údaje. Až pandemie poleví, budou muset firmy uvažovat, jak zachovat vysokou míru udržení zákazníků, kteří se začnou vracet k normálnímu životu.17

Další podporu a pokyny pro firmy přináší operations best practices guide a další užitečné zdroje v sekci Global Payments section portálu Market Finder.


 1. Riskified 

 2. dLocal 

 3. PSE 

 4. Flutterwave 

 5. Forbes 

 6. dLocal 

 7. Riskified 

 8. PSE 

 9. dLocal 

 10. Ingenico 

 11. Forbes 

 12. Worldpay 

 13. PSE 

 14. Riskified 

 15. Riskified 

 16. PSE 

 17. Worldpay