Studium daňových otázek při expanzi na nový trh

Právní záležitosti, které musíte před mezinárodní expanzí zohlednit

Při vstupu na nový exportní trh musíte začít dodržovat nová daňová a administrativní pravidla. Pokud se s nimi dobře seznámíte a vše naplánujete, expanzi si obrovsky usnadníte a snížíte rizika.

Nový trh, nová pravidla

Při vstupu na nový trh je nutné dodržovat mezinárodně platné daňové zákony. To představuje finanční i administrativní zátěž a vyžaduje čas. Respektovat mezinárodní daňovou legislativu je o to důležitější, že při jejím porušení mohou přijít tvrdé sankce.

Se službou Market Finder od Googlu ušetříte čas strávený hledáním. Naše daňové informace jsou spolehlivé a relevantní a vy se tak můžete víc soustředit na podnikání a vlastní provoz firmy.

Čas jsou peníze

Zjišťování daňových informací a placení daní může stát mnoho času a zdrojů. Ty byste jinak mohli využít ke zkoumání nových obchodních příležitostí na exportním trhu.

Do doby, kterou bude nutné daňovým záležitostem na novém trhu věnovat, je třeba zahrnout více než jen původní plánování, výpočty daní a provádění plateb. Časově náročné může být trvalé dodržování měnících se pravidel, opravy chyb, reakce na daňové kontroly a odesílání žádostí o vracení prostředků či jejich samotný příjem.

Daňové systémy jednotlivých zemí fungují různě, a proto se bude lišit i efektivita práce, kterou daně vyžadují. Hospodářsky méně vyspělé státy nemusí mít dobrý systém elektronické komunikace. Čas, který je nutné daním věnovat1, a počet plateb 2 tak mohou narůstat (což vede i k většímu počtu kontrol).

Středně velké firmě průměrně daňové záležitosti zaberou 251 hodin při 25 platbách a průměrném celkovém daňovém zatížení ve výši 40,6 %.3

Globální informace

Z tohoto obecného přehledu získáte představu, jaké daňové aspekty musí středně velká firma při exportu na nový trh zvážit.

Afrika

Z hlediska plateb daní stále obtížná oblast. Firmy zde v průměru provádějí nejvíce plateb. Celkové daňové zatížení firem i množství času, který daním věnují, je na druhém nejhorším místě.4

 • Celková daňová povinnost nadále rostla (kvůli zavedení minimálních sazeb a zvýšení příspěvků na sociální zabezpečení).
 • Čas strávený daňovými záležitostmi se zkrátil díky lepším účetním softwarům a elektronickým systémům pro placení daní a odesílání daňových dokumentů.
 • Ke zlepšení došlo u opatření v době po odeslání dokladů – opravy přiznání k dani z příjmu právnických osob vedly k daňové kontrole v 51 % afrických zemí, ale kontroly trvají kratší dobu, než je celosvětový průměr.

Další informace o podnikání v Africe včetně celních a daňových záležitostí najdete na webu www.gov.uk.

Asijsko-pacifický region a Oceánie

Asijsko-pacifický region si vedl lépe než celosvětový průměr ve všech ohledech s výjimkou opatření po podání dokumentů. Čas nutný pro daňové záležitosti se i nadále zkracoval, ale celkové daňové zatížení se mírně zvýšilo.

 • U času, který je nutné daním věnovat, a počtu plateb došlo k poklesu díky zavedeným nebo vylepšeným elektronickým systémům.
 • Celkové daňové břemeno se mírně zvýšilo, protože v regionu stouplo zdanění práce i sazby pro právnické osoby.
 • Opatření po podání dokumentů trvala déle, než je celosvětový průměr, s výjimkou vracení DPH.
 • Region má ze všech nejdelší průměrnou dobu, kterou je nutné věnovat kontrolám daně z příjmu právnických osob, a kontrola se očekává ve 45 % místních zemí.

Další informace o podnikání v Asijsko-pacifickém regionu včetně celních a daňových záležitostí najdete na webu www.gov.uk.

Další informace o podnikání v Oceánii včetně celních a daňových záležitostí najdete na webu www.gov.uk.

Střední Amerika a Karibik

Celkové daňové zatížení i počet plateb nadále klesaly, došlo ke změnám u zdanění zisků a zlepšilo se využívání elektronických systémů.

 • Mírně narostl čas potřebný pro daňové účely, což bylo způsobeno zavedením DPH na Bahamách.
 • Region si nevedl dobře u opatření po podání, která trvají déle, než je celosvětový průměr.
 • Region má nejhorší výsledky u vyřizování a inkasování DPH.

Další informace o podnikání na obou amerických kontinentech včetně celních a daňových záležitostí najdete na webu www.gov.uk.

Střední Asie a východní Evropa

Střední Asie a východní Evropa si nadále vedou dobře, co se týká celkového daňového zatížení, času na daňové záležitosti a počtu plateb – všechny tyto oblasti jsou zde pod celosvětovým průměrem a letos se výsledky nadále zlepšují.

 • V letošním roce zde došlo k největšímu poklesu počtu plateb (ve srovnání s ostatními regiony), a to díky trvalému zavádění i vylepšování elektronických systémů a rušení některých daní.
 • V porovnání s většinou ostatních si tento region vedl lépe u opatření po podání dokladů, lepší výsledky než průměr na světě má ve třech oblastech: doba potřebná k inkasování DPH, čas strávený záležitostmi ohledně přiznání k dani z příjmu právnických osob a čas potřebný k provedení kontroly daně z příjmu právnických osob.

Další informace o podnikání ve Východní Evropě včetně celních a daňových záležitostí najdete na webu www.gov.uk.

EU a ESVO

Téměř dvě třetiny zemí v této oblasti zavedly změny, které měly vliv na celkové daňové zatížení.

 • Celková daňová zátěž se však snížila spíše o menší částky, mimo jiné u zdanění zisků a práce.
 • EU a ESVO jsou jediným regionem, kde narostl počet plateb, a to po zavedení daně, kterou není možné zdokumentovat ani zaplatit přes internet.
 • Co se týká opatření po podání dokumentů, kontroly přiznání k dani z příjmu právnických osob provádí jen málo zemí.
 • Vracení DPH se provádí ve všech státech v oblasti.

Další informace o podnikání v Evropě včetně celních a daňových záležitostí najdete na webu www.gov.uk.

Blízký východ

Tento region je i nadále nejpříznivější, co se týká času na daňové záležitosti i daňového zatížení. Vedl si však hůř než celosvětový průměr v opatřeních po podání dokumentů.

Další informace o podnikání na Blízkém východě včetně celních a daňových záležitostí najdete na webu www.gov.uk.

Severní Amerika

Tento region se třemi zeměmi má nadále nejnižší počet plateb a čas, který je daním nutné věnovat, také zůstává pod celosvětovým průměrem.

 • Lepší než průměr je stále celkové daňové zatížení v oblasti, a to i přes mírné zvýšení kvůli změnám zdanění nemovitostí a práce.
 • Region si vede dobře u opatření po podání dokladů, protože v USA probíhá kontrola po opravě přiznání k dani z příjmu právnických osob.

Další informace o podnikání na obou amerických kontinentech včetně celních a daňových záležitostí najdete na webu www.gov.uk.

Jižní Amerika

Došlo k poklesu celkového daňového zatížení i ke zkrácení času na daňové záležitosti, ale Jižní Amerika přesto zůstává v těchto oblastech na posledních příčkách.

 • Snížení celkového daňového zatížení je výsledkem změny hranic sazeb daně z obratu.
 • Doba strávená vyřizováním daní se snížila, protože v různých zemích regionu byly spuštěny a vylepšeny elektronické systémy.
 • Díky propracovanějším elektronickým systémům se také počet plateb udržel pod celosvětovým průměrem.
 • Jižní Amerika má nejméně efektivní procesy po podání přiznání ze všech regionů. Hlavní příčinou je, že v žádné místní zemi se nevrací DPH a procesy související s daní z příjmu právnických osob trvají déle než celosvětový průměr.

Další informace o podnikání na obou amerických kontinentech včetně celních a daňových záležitostí najdete na webu www.gov.uk.


 1. Čas, který je nutné daním věnovat, zahrnuje dobu nezbytnou pro přípravu a podání dokladů ke každé hlavní dani (dani z příjmu právnických osob, daňovým a dalším povinným odvodům, spotřebním daním). 

 2. Počet plateb představuje frekvenci, s níž musí firmy přiznávat a platit různé typy daní a odvodů. V metrice je zohledněn způsob, jakým se podání i platby provádějí. 

 3. Studie Skupiny Světové banky o placení daní za rok 2017 

 4. PwC