Seznámení s právními záležitostmi týkajícími se exportu

Vysvětlení předpisů týkajících se exportu

Prodej do zahraničí je mnohem snazší, když znáte právní a jiné administrativní povinnosti týkající se mezinárodního obchodu. Budete-li znát základní pravidla týkající se právních poplatků, dokumentace a celní předpisy z konkrétních trhů, budete se moci informovaně rozhodovat.

Jaké právní otázky je třeba zvážit v souvislosti s exportem

Pokud s exportem začínáte, bývá často nejvhodnější začít s umírněnou exportní strategií a postupně získávat zkušenosti. Pokud chcete na nových trzích uspět, od začátku uvažujte o třech důležitých otázkách.

1. Musíte platit clo a vyřizovat proclení zboží?

V mnoha případech se v zemi, do níž se zboží dováží, platí clo. Celní sazby vycházejí z klasifikace podle harmonizovaného tarifu neboli kódu zboží.

Harmonizovaný tarif je mezinárodní standardizovaný systém názvů a čísel, na jehož základě se klasifikují obchodované produkty. Platí ve více než 200 zemích.

Kódy zboží se používají při vyplňování celní dokumentace a celý tento proces zjednodušují. Osmimístné číselné kódy se používají pro vývoz zboží z EU nebo pro jeho pohyb v rámci EU, desetimístné číselné kódy jsou určeny k importu zboží mimo EU.

Pokud země, do které importujete, má podepsanou obchodní dohodu se zemí, z níž prodáváte, případně pokud jsou obě členy jedné celní unie, může být export i import administrativně jednodušší a celkově snazší.

2. Potřebujete se v zemi, do níž exportujete, registrovat jako plátce DPH?

Registrace k dani z přidané hodnoty (DPH) znamená více administrativních povinností a evidence. Právě proto se některé společnosti, které exportují v malém objemu, snaží hledat jiné řešení. Pokud exportujete v menším měřítku, uvažujte o možnosti využívat služeb distributora nebo zaměstnat specialistu na vyřizování administrativy spojené s DPH.

3. Uplatňuje země, z níž exportujete, nějaké požadavky?

Některé zboží může vyžadovat vývozní licenci, například z důvodu zahraniční politiky nebo bezpečnostních aspektů vašich produktů. Může se například jednat o komerční produkty, které mají potenciální vojenské použití, případně šifrovací produkty.

Vývozní licence zahrnuje získání předběžného souhlasu od vlády země, z níž se exportuje. Ten by měl umožnit odeslání zboží do konkrétní cílové země. Některé země mohou uplatňovat i vývozní clo, ale to není obvyklé.

Mnoho informací a pokynů ohledně věcí jako cel, daní, vývozních licencí, případně dalších povinností poskytnou státní obchodní orgány.

Další informace najdete na adrese GOV.UK.

Záležitosti týkající se platby

S exportem souvisí také záležitosti týkající se platebních procedur a doby nutné k realizaci platby. Tyto věci mohou být při vývozu složitější a je vhodné je zakomponovat do svých plánů peněžních toků.

Zamyslete se nad těmito otázkami:

  • Bude se exportované zboží platit před dodáním, nebo až po něm?
  • Poskytujete kupujícímu úvěrovou linku?
  • Je vaše společnost schopna financovat export ze svého pracovního kapitálu?
  • Budete muset export financovat externě?

Nějakou dobu také trvá zabalení, přeprava a proclení zboží v zemi určení. Zboží je často více ohroženo poškozením nebo ztrátou, což může oddálit nebo zastavit platbu.

K řešení těchto problémů existují specializované organizace, které poskytují pojištění nebo zajišťují úvěry pro snazší obchodování.

Mezinárodní obchodní podmínky Incoterms objasňují a sjednocují podmínky využívané ve smlouvách uzavíraných dovozci a vývozci. Z podmínek Incoterms spolehlivě zjistíte dodatečné náklady a lhůty v zahraničním obchodu. Tyto náklady bývají obvykle přenášeny na zákazníka.

Další informace o podmínkách Incoterms najdete v našem průvodci mezinárodními dodacími podmínkami.

Pokud budete předem znát základní právní a jiné administrativní předpisy týkající se vašeho exportního trhu, můžete jim od začátku přizpůsobit svou exportní strategii.