Nakupování přes hranice ve světle pandemie COVID-19

Abychom získali lepší přehled o dopadech koronaviru na exportéry, provedli jsme průzkumy mezi spotřebiteli v devíti různých zemích – konkrétně ve Francii, Itálii, Kanadě, Německu, Nizozemsku, Polsku, Spojeném království, Spojených státech a Španělsku. Ptali jsme se, jak pandemie změnila jejich chování v oblasti nakupování přes hranice, a zkoumali jsme některé z důvodů, které za takovými změnami stály.

Dopady na finanční situaci lidí

Nejprve se podívejme, jak spotřebitelé vnímají dopady viru na ekonomiku svých zemí a na své osobní finance. Ve Španělsku a Itálii má více než 95 % lidí pochopitelné obavy z hospodářské krize. Ve Francii je toto číslo o něco nižší (89 %). Ze zkoumaných zemí si nejmenší starosti připouštějí zákazníci v Německu (81 % účastníků průzkumu).1

Podíváme-li se na západní Evropu jako celek, zhruba 30–40 % lidí již zažívá zhoršení ekonomické situace oproti minulému roku; největší dopad vykazuje Španělsko (39 %).2

A jaký to má vliv na chování zákazníků?

Spotřebitelé více nakupují potraviny online

Pokud jde o míru dopadu na různé obory, mezi nejvíce zasažené patří kamenné prodejny. Nucené uzavření provozoven, zkrácená otevírací doba, obvyklí zákazníci uvěznění doma… To vše dopadá na prodejny s potravinami a drogistickým zbožím. Asi 20–40 % lidí ze západní Evropy uvádí, že toto zboží nyní nakupuje online častěji než před pandemií. V Česku je toto číslo o něco nižší, ale i zde dosahuje 19 %.3

Podniky provozující online obchody se snaží rostoucí poptávku uspokojit. Snaží se přiřazovat nejoblíbenějším položkám vyšší prioritu a (kde je to možné) optimalizovat dodací lhůty.

Spotřebitelé odkládají velké nákupy

Zákazníci také odkládají nákupy větších položek až na dobu po krizi. Například v oděvním sektoru odkládá nákupy asi 30–40 % lidí. Mezi nejopatrnější patří Italové (55 %), na druhém konci spektra (nejméně opatrní) jsou Nizozemci (28 %).4 Co mohou firmy udělat ke stimulaci poptávky a k tomu, aby zákazníky přesvědčily k nákupu? Jednou z možností by mohly být časově omezené slevy produktů. Mezi spotřebiteli je oblíbené nakupování na splátky, především s ohledem na skutečnost, že většina respondentů podle svého vyjádření upřednostňuje firmy, které během pandemie nabízejí flexibilní možnosti plateb a různé výhody.5

I nadále se hodně obchoduje přes hranice.

Před pandemií bylo přeshraniční nakupování v celém regionu EMEA i dalších zemích běžné, 46 % spotřebitelů v Itálii nebo v Polsku nakupuje ze zahraničí nejméně jednou měsíčně, ve Španělsku je to pak 41 % zákazníků.6

Graf zachycující četnost přeshraničních nákupů online před pandemií

Mezi nejoblíbenější kategorie patřily oděvy: Zhruba polovina spotřebitelů v USA (48 %) nebo v Polsku (51 %) nakupovala módu či svrchní oděvy ze zahraničí. Podobně zhruba čtvrtina spotřebitelů v USA (24 %), Itálii (22 %) nebo ve Španělsku (22 %) nakupovala elektroniku od prodejců sídlících v jiné než jejich zemi.7

Graf zachycující nejoblíbenější kategorie produktů nakupované ze zahraničí během pandemie COVID-19

Jak se toto chování od vypuknutí koronavirové krize změnilo? V regionu EMEA asi polovina lidí, kteří nakupovali ze zahraničí, své chování vůbec nezměnila: Navzdory tomu, že narušené globální logistické řetězce prodloužily dodací lhůty a přinesly určité komplikace. Nejvíce to platí o Německu a Nizozemsku, kde téměř 60 % spotřebitelů své návyky týkající se nakupování v zahraničí vůbec nezměnilo. Francie, Polsko a Španělsko zaznamenaly největší pokles nákupů spotřebitelů v zahraničí. Na druhou stranu čtvrtina italských spotřebitelů (26 %) reálně četnost svých nákupů v zahraničí zvýšila.

Graf zachycující změnu četnosti přeshraničních nákupů online během pandemie

Podobný vývoj byl zaznamenán také v USA a v Kanadě, kde třetina spotřebitelů uvádí, že nyní nakupuje v zahraničních obchodech častěji než před pandemií. Klíčovým faktorem, který táhne trh tímto směrem, je, že mnoho spotřebitelů zkrátka má více času procházet web a nakupovat online.8 Například v Nizozemsku tento důvod pro větší objemu nákupu v zahraničí uvádí 50 % lidí.9

Graf vysvětlující hlavní důvody, proč spotřebitelé nakupují během pandemie COVID-19 více v zahraničí

U spotřebitelů, kteří uvádějí, že v zahraničí nakupují méně často, se mezi hlavní důvody změny chování řadí: delší dodací lhůty (ty uvádí 49 % zákazníků ze Spojeného království), snaha podpořit místní obchody a produkty (43 % italských zákazníků) a celkové zhoršení osobní finanční situace.10 Postupy, jimiž mohou exportéři čelit tomuto trendu, zahrnují hledání zákazníků, partnerskou reklamu nebo slevové akce. Podle okolností můžete také zkusit hledat možnosti, jak zboží dodávat rychleji. Podrobnosti najdete v tomto článku.

Graf vysvětlující hlavní důvody, proč zákazníci během pandemie COVID-19 omezili nákupy v zahraničí

Další informační zdroje pro exportéry

Protože pandemie ještě neskončila, sledujte spotřebitelské trendy a buďte připraveni jim přizpůsobit svou taktiku. Užitečným zdrojem informací o logistice a demografii publika je Market Finder. Doporučujeme se podívat například na tento článek o marketingu v obtížných dobách. Představu, co spotřebitelé právě teď požadují, si můžete udělat také pomocí nástroje Statistiky nakupování. Sledovat, které maloobchodní kategorie zažívají růst, umožňuje nástroj Rostoucí maloobchodní kategorie. Nabízí se také Trendy Google, jež vám mohou pomoci sledovat nejnovější vzorce vyhledávání, jež spotřebitelé uplatňují. Další užitečný nástroj je Najdi moje publikum. Ten umožňuje objevovat nové cesty, jak oslovovat cílové publikum.


  1. Studie GfK Consumer Pulse 

  2. Studie GfK Consumer Pulse 

  3. Studie GfK Consumer Pulse 

  4. Studie GfK Consumer Pulse 

  5. GlobalWebIndex (GWI) 

  6. Dopad onemocnění Covid-19 na přeshraniční nakupování, průzkum trhu společnosti Kantar, n=500 pro každou zemi, online populace 18+, duben 2020 

  7. Dopad onemocnění Covid-19 na přeshraniční nakupování, průzkum trhu společnosti Kantar, n=500 pro každou zemi, online populace 18+, duben 2020 

  8. Dopad onemocnění Covid-19 na přeshraniční nakupování, průzkum trhu společnosti Kantar, n=500 pro každou zemi, online populace 18+, duben 2020 

  9. Dopad onemocnění Covid-19 na přeshraniční nakupování, průzkum trhu společnosti Kantar, n=500 pro každou zemi, online populace 18+, duben 2020 

  10. Dopad onemocnění Covid-19 na přeshraniční nakupování, průzkum trhu společnosti Kantar, n=500 pro každou zemi, online populace 18+, duben 2020